เสียงธรรม Buddhism Audio

เสียงธรรม Buddhism Audio (http://audio.palungjit.org/)
-   ชีวิตและจิตใจ (http://audio.palungjit.org/f107/ชีวิตและจิตใจ/)
-   -   ร่องรอย บุญบาป (http://audio.palungjit.org/f107/ร่องรอย-บุญบาป-7894.html)

บุญญสิกขา 14-05-2012 01:35 PM

ร่องรอย บุญบาป
 
Artist: อาจารย์สุเทพ โพธิสัทธา
Album: รอยบุญ รอยบาป

1 Attachment(s)
กราบอนุโมทนา ปกิณกธรรม เรื่อง “ร่องรอยบุญบาป”
โดย อาจารย์สุเทพ โพธิสัทธา

ท่านอาจารย์สุเทพ โพธิสัทธา ศึกษาพระพุทธศาสนา และสนใจปฏิบัติธรรมด้วยตนเอง
ตั้งแต่อายุ ๑๓ ปี ถึงปัจจุบัน ภารกิจวิทยากรบรรยายธรรม พระสูตร พระอภิธรรม ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๕
กัมมัส สกา
กัมมะ ทายาทา
กัมมะ โยนิ
กัมมะ พันธุ
กัมมะ ปะฏิ สะระณา
ยัง กัมมัง กะริสสันติ
กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา
ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ


สัตว์ทั้งหลายทั่งปวง
มีกรรมเป็นของของตน
เป็นผู้รับผลของกรรม
เป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิด
เป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์
เป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย
กระทำกรรมอันใดไว้
ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม
จักได้รับผลของกรรมนั้น


เชิญชวนสดับฟัง สาระเกี่ยวกับ "กรรม"
“กรรมวัฏฏ์”
กลแก้กรรม
MindRenewal 16-05-2012 01:49 PM

อนุโมนาสาธุ บุญเผยแพร่นี้

diya 16-05-2012 08:37 PM

สาธุค่า พี่บุญ

Chang_oncb 18-05-2012 09:05 AM

http://upic.me/t/ge/8.-35.jpg

กราบโมทนา สาธุ ท่านผู้มีใจบุญใจกุศล เสียสละเวลาหาบทความ นำบทความที่ดี มีสาระประโยชน์ ให้ผู้อ่านได้ศึกษา อันก่อให้เกิดปัญญาในการพิจารณา เมื่อปัญญาพิจารณาแล้ว จิตจะเป็นผู้กำหนด เป็นผู้เลือกความถูกต้อง ถือว่าเป็น จาคะ คือการให้และการให้นั้น ให้ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน อีกทั้ง ถือว่าการให้นั้น เป็นธรรมทาน เป็นบุญใหญ่ สมดั่งพระธรรมคำสั่งสอนของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตอบปัญหาท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพยดา ปรากฏใน ตัณหาวรรค ธรรมบท ว่า “การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง ผู้ใดให้ธรรมะเป็นทาน ผู้นั้นชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลาย“ ขอโมทนาสาธุ

B&M song 19-05-2012 02:30 AM

สาธุ

YATRA 03-06-2012 11:52 AM

อนุโมทนา สาธุค่ะ

ตรีนิสิงเห 03-06-2012 05:55 PM

ขออนุโมทนาสาธุครับ


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:03 PM

vBulletin รุ่น 3.8.4
สงวนลิขสิทธิ์ ©2000-2018, บริษัท Jelsoft Enterprises จำกัด
Palungjit.org 1 April 2003 - 2016

Page generated in 0.35910 seconds with 10 queries