เสียงธรรม Buddhism Audio

เสียงธรรม Buddhism Audio (http://audio.palungjit.org/)
-   พระกรรมฐาน - สมาธิ (http://audio.palungjit.org/f10/พระกรรมฐาน-สมาธิ/)
-   -   สุญญตา ! (http://audio.palungjit.org/f10/สุญญตา-3276.html)

หม้อหุงข้าว..! 04-02-2009 12:52 PM

สุญญตา !
 
Artist: สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

7 Attachment(s)


สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

AUGUST ENTANEER 12-04-2009 10:23 AM

อนุโมทนาสาธุ ครับ

ขันติธรรม 14-04-2009 02:55 AM

อนุโมทนา สาธุ
[b-wai]

yupanatuk 24-01-2010 09:19 PM

อนุโมทนา สาธุค่ะ


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:14 AM

vBulletin รุ่น 3.8.4
สงวนลิขสิทธิ์ ©2000-2017, บริษัท Jelsoft Enterprises จำกัด
Palungjit.org 1 April 2003 - 2016

Page generated in 0.17458 seconds with 10 queries