ฟังธรรม เสียงธรรม เพลงธรรมะ นิทานธรรมะ ค้นหาเสียงธรรม โดยแบ่งเป็นชื่อของผู้เทศนา ได้ที่นี่

กลับไป   Buddhism Audio > พระธรรม > พระไตรปิฎกและคัมภีร์
พระไตรปิฎกและคัมภีร์ การบรรยายละเสียงอ่าน พระไตรปิฎกและคัมภีรต่างๆ

ตอบ
 
คำสั่งเพิ่มเติม ค้นหาในกระทู้นี้ คะแนน: คะแนนของกระทู้: 1 โหวต, 5.00 ค่าเฉลี่ย. เรียบเรียงคำตอบ
เก่า 17-08-2009, 08:06 PM   #1
aonlin
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Sep 2006
โพสต์: 202
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง aonlin
Default

คัมภีร์วิสุทธิมรรค


Artist: อาจารย์แนบ มหานีรานนท์
ไฟล์แนบข้อความ
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-001.mp3 (5.09 MB, 11303 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-002.mp3 (5.71 MB, 5849 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-003.mp3 (5.41 MB, 5258 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-004.mp3 (4.99 MB, 5133 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-005.mp3 (5.33 MB, 4777 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-006.mp3 (5.24 MB, 3549 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-007.mp3 (5.36 MB, 3492 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-008.mp3 (4.74 MB, 3374 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-009.mp3 (5.28 MB, 3640 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-010.mp3 (4.98 MB, 3426 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-011.mp3 (5.47 MB, 3451 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-012.mp3 (5.42 MB, 3526 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-013.mp3 (4.78 MB, 3256 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-014.mp3 (4.87 MB, 3277 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-015.mp3 (5.49 MB, 3167 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-016.mp3 (5.21 MB, 3165 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-017.mp3 (5.16 MB, 3373 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-018.mp3 (5.23 MB, 3314 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-019.mp3 (4.99 MB, 3115 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-020.mp3 (5.31 MB, 3196 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-021.mp3 (5.31 MB, 2945 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-022.mp3 (5.17 MB, 2913 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-023.mp3 (5.50 MB, 2994 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-024.mp3 (5.21 MB, 2973 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-025.mp3 (5.27 MB, 2823 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-026.mp3 (5.57 MB, 2965 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-027.mp3 (5.09 MB, 2775 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-028.mp3 (5.06 MB, 2902 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-029.mp3 (5.39 MB, 2968 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-030.mp3 (5.28 MB, 2896 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-031.mp3 (5.14 MB, 2812 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-032.mp3 (5.52 MB, 2835 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-033.mp3 (4.93 MB, 2757 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-034.mp3 (4.66 MB, 2635 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-035.mp3 (5.55 MB, 2863 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-036.mp3 (5.19 MB, 2712 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-037.mp3 (5.12 MB, 2764 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-038.mp3 (5.50 MB, 2842 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-039.mp3 (5.05 MB, 2782 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-040.mp3 (4.84 MB, 2742 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-041.mp3 (5.10 MB, 2711 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-042.mp3 (5.20 MB, 2907 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-043.mp3 (5.45 MB, 2444 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-044.mp3 (5.52 MB, 2721 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-045.mp3 (5.34 MB, 2712 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-046.mp3 (5.16 MB, 2727 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-047.mp3 (5.06 MB, 2612 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-048.mp3 (5.41 MB, 2701 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-049.mp3 (5.67 MB, 2817 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-050.mp3 (5.28 MB, 2641 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-051.mp3 (6.11 MB, 2604 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-052.mp3 (5.47 MB, 2491 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-053.mp3 (4.91 MB, 2434 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-054.mp3 (5.36 MB, 2424 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-055.mp3 (5.39 MB, 2425 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-056.mp3 (5.43 MB, 2516 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-057.mp3 (4.68 MB, 2422 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-058.mp3 (5.43 MB, 2449 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-059.mp3 (6.64 MB, 2553 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-060.mp3 (6.71 MB, 2674 views)
คัมภีร์ วิสุทธิมรรค
อาจารย์แนบ มหานีรานนท์

คัมภีร์วิสุทธิมรรคแต่งขึ้นโดยพระพุทธโฆสะ ท่านเป็นผู้ประมวลธรรมทั้งหมดในพระไตรปิฎก อันได้แก่ พระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก มาเรียบเรียงใหม่ในลักษณะของไตรสิกขา โดยนำไตรสิกขามาตั้งเป็นบทกระทู้ แล้วอธิบายขยายความบทกระทู้ดังกล่าว แสดงหมวดหมู่ของไตรสิกขาเป็นรูปคำถาม-คำตอบ แบ่งเป็น 3 ภาคใหญ่ ๆ ถือแนววิสุทธิ 7 ประการเป็นหลัก โดยขยายสีลวิสุทธิออกเป็นนิเทศหนึ่งต่างหาก เรียกว่า สีลนิเทศ แยกจิตวิสุทธิออกเป็นนิเทศหนึ่ง เรียกว่า สมาธินิเทศ และแยกปัญญาวิสุทธิทั้ง 5 มีทิฏฐิวิสุทธิ เป็นต้น ออกเป็นอีกนิเทศหนึ่ง เรียกว่า ปัญญานิเทศ รวมทั้ง 3 ภาค มี 23 นิเทศ

เนื้อหาของคัมภีร์วิสุทธิมรรคใน 3 ภาคใหญ่ ๆ นั้น แต่ละภาคจะชี้ให้เห็นถึงกระบวนความรู้ที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกันตั้งแต่ความ รู้อย่างหยาบ ๆ จนถึงความรู้ขั้นละเอียดลึกซึ้ง

ผู้ศึกษาสามารถเข้าใจได้ว่า ขั้นตอนการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานั้นทำอย่างไร จะต้องมีความรู้อะไรบ้าง ความรู้เหล่านั้นมีหลักการอย่างไร ต้องเรียนรู้อะไรก่อน อะไรหลัง กล่าวคือ แต่ละภาคจะเริ่มต้นด้วยการอธิบายถึงความหมาย ลักษณะ กิจ ผลปรากฏ เหตุใกล้ คุณประโยชน์ต่อชีวิต อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนวิธีการเจริญไปตามขั้นตอนทั้งของศีล สมาธิ และปัญญา เป็นภาพรวมของวิถีชีวิตที่ดำเนินไปเพื่อความพ้นทุกข์โดยตรง

ซึ่งต่างจากมหาสติปัฏฐานสูตรในพระไตรปิฎก คือ มหาสติปัฏฐานสูตร จะกล่าวถึงเรื่องการเจริญสติโดยตรง ไม่มีการกล่าวถึงลำดับของการเจริญศีล สมาธิ และปัญญาอย่างในวิสุทธิมรรค

เนื้อหาโดยรวมในคัมภีร์วิสุทธิมรรค จะเน้นการดำเนินชีวิตเยี่ยงพระสงฆ์มากกว่าการดำเนินชีวิตอย่างคฤหัสถ์ เพราะชีวิตของพระเป็นชีวิตแห่งไตรสิกขาโดยตรง วิสุทธิมรรคจึงเปรียบเสมือนคู่มือของนักปฏิบัติธรรมฝ่ายเถรวาท เพื่อใช้เป็นฐานที่จะก้าวลงสู่มหาสมุทรของพระพุทธศาสนา (คือคัมภีร์พระไตรปิฎก) แต่ไม่ควรสรุปว่าวิสุทธิมรรคคือทั้งหมดของพระพุทธศาสนา เป็นเพียงภาคของการปฏิบัติที่จะทำให้ชีวิตถึงจุดหมายสูงสุด คือ ความบริสุทธิหมดจดจากเครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย (พระธรรมปิฎก, สากัจฉา วิมุตติมรรค 21 ก.ย.38)หลักวิชาการของคัมภีร์วิสุทธิมรรค

คัมภีร์วิสุทธิมรรคจัดเป็นคัมภีร์ชั้นอรรถกถา ซึ่งแต่งขึ้นในภายหลังโดยพระพุทธโฆสะ ในวงวิชาการทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นคัมภีร์หลักขั้นปฐมภูมิ เช่นเดียวกับคัมภีร์พระไตรปิฎก B.C.Law (1946 : 80) กล่าวว่า คัมภีร์นี้มิได้เพิ่มอะไรให้แก่ตัวคัมภีร์พระไตรปิฎก เป็นแต่มุ่งหมายในการจัดสารบัญของพระไตรปิฎกในอีกรูปแบบหนึ่งเท่านั้น (วิสุทธิมรรค แปล 2513 : จ) นอกจากนี้ทางการคณะสงฆ์ไทยยังจัดคัมภีร์วิสุทธิมรรคเป็นหนึ่งในหลักสูตรการ ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี วิชาการแปลมคธเป็นไทย ประโยค ปธ.8-9 นับว่าเป็นปกรณ์สำคัญปกรณ์หนึ่งที่นิยมศึกษากันมาก ประวัติแห่งการแต่งคัมภีร์วิสุทธิมรรคเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความแตกฉานใน คัมภีร์พระไตรปิฎกของท่านพระพุทธโฆสะ จนเป็นที่ยอมรับของคณะสงฆ์ฝ่ายมหาวิหารแห่งประเทศลังกาในยุคนั้นเช่นกัน

คัมภีร์วิสุทธิมรรคเป็นคัมภีร์ ที่แสดงการประมวลความรู้ความเข้าใจในพุทธธรรมของฝ่ายเถรวาทอย่างสมบูรณ์ ทั้งการอุปมาอุปไมยและตัวอย่างประกอบมากมาย (สุภาพรรณ ณ บางช้าง 2526 : 292) สามารถรวบรวมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับศีล สมาธิ ปัญญา และหมวดธรรมต่าง ๆ ในคัมภีร์พระไตรปิฎกมาอธิบายขยายความไว้อย่างเป็นระบบให้รายละเอียดในแง่มุม ต่าง ๆ ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันของธรรมที่พึงทราบเหล่านั้น เค้าโครงทั่วไปของการปฏิบัติถือตามหลักการของไตรสิกขาแล้วขยายออกตามแนววิ สุทธิ 7 นอกจากแสดงลำดับขั้นตอนและแบบแผนการฝึกด้านกิจกรรมภายนอกแล้ว (เช่น ศีล สมาธิ) ยังแสดงลำดับขั้นของความเจริญก้าวหน้าภายใน คือ การที่ปัญญาแก่กล้าขึ้นเป็นระดับ ๆ จนถึงการตรัสรู้ (พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโต) 2525 : 359)ไตรสิกขาหรือศีล สมาธิ ปัญญานั้น แต่ละส่วนมีหลักเกณฑ์เฉพาะของตนเอง นอกจากนี้วิธีการ ตลอดจนผลที่เกิดขึ้นก็ไม่เหมือนกัน แต่ในความแตกต่างเหล่านั้นไม่อาจแยกออกจากกันได้อย่างเป็นเอกเทศ การเจริญไตรสิกขาไปสู่ความวิสุทธินั้น หมายเอาศีล สมาธิ ปัญญาที่กำลังเกิด พร้อมในอารมณ์เดียวกัน ขณะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้น คนทุกคนสามารถสร้างนิสัยในเจริญวิปัสสนาได้ และเป็นสิ่งที่ควรสั่งสมอบรม แต่มิใช่ว่าทุกคนจะเข้าถึงเหตุผลและญาณปัญญา ทั้งนี้มีเงื่อนไขบางอย่างของญาณปัญญา โดยเฉพาะคือต้องเป็นผู้ที่เกิดมาพร้อมด้วยไตรเหตุ (อโลภะเหตุ อโทสะเหตุ อโมหะเหตุ)

นอกจากนี้ยังต้องเป็นผู้ฉลาดรอบคอบในการนำกิจของพระกรรมฐานทุกอย่าง เริ่มต้นด้วย การเรียน การถาม และการเจริญ เป็นต้น เงื่อนไขเหล่านี้เป็นเหตุของวิปัสสนาญาณในระดับต่าง ๆ เท่าที่ตนเคยสั่งสมไว้ วิปัสสนาญาณแต่ละระดับก็มีความสามารถปหานกิเลสชนิดต่าง ๆ ได้ไม่เท่ากัน จึงทำให้เกิดวิสุทธิได้ไม่เท่ากันด้วย กฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่กล่าวมาเป็นการยืนยันถึงหลักอนัตตาอย่างหนึ่งว่า ญาณปัญญาและวิสุทธิที่มีอยู่หลายระดับนั้นอยู่นอกเหนืออำนาจการจัดสรรของผู้ ใดทั้งสิ้น เป็นสิ่งที่บังคับให้เกิดกับใครโดยไม่สร้างเหตุที่ถูกต้องก็ไม่ได้ ความบริสุทธิ์มิได้เกิดขึ้นเพียงเพราะความเชื่อ หรือการอ้อนวอน แต่เกิดขึ้นจากการพิสูจน์หรือจากการปฏิบัติที่ถูกต้องด้วยตนเองเท่านั้น


credit : manydays

ขนาดรวม 2.44 G จำนวนไฟล์ 385 ไฟล์
__________________
รู้จิตได้...ก็ดูจิต
รู้จิตไม่ได้...ก็ดูกาย
รู้จิตรู้กายไม่ได้...เป็นเวลาของการเจริญสมถะ

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย aonlin : 19-08-2009 เมื่อ 04:41 PM
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
sponsor links
เก่า 17-08-2009, 08:06 PM   #2
aonlin
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Sep 2006
โพสต์: 202
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง aonlin
Default

ไฟล์แนบข้อความ
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-061.mp3 (6.56 MB, 2290 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-062.mp3 (6.67 MB, 1744 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-063.mp3 (4.86 MB, 1720 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-064.mp3 (6.72 MB, 1673 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-065.mp3 (6.58 MB, 1700 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-066.mp3 (6.73 MB, 1721 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-067.mp3 (6.62 MB, 1700 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-068.mp3 (6.62 MB, 1689 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-069.mp3 (6.81 MB, 1702 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-070.mp3 (6.75 MB, 1645 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-071.mp3 (6.57 MB, 1628 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-072.mp3 (6.81 MB, 1688 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-073.mp3 (6.71 MB, 1693 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-074.mp3 (6.82 MB, 1692 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-075.mp3 (6.50 MB, 1688 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-076.mp3 (6.60 MB, 1685 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-077.mp3 (6.73 MB, 1725 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-078.mp3 (6.78 MB, 1691 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-079.mp3 (6.73 MB, 1722 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-080.mp3 (6.83 MB, 1698 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-081.mp3 (6.79 MB, 1615 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-082.mp3 (6.86 MB, 1670 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-083.mp3 (6.67 MB, 1638 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-084.mp3 (6.68 MB, 1712 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-085.mp3 (5.85 MB, 1645 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-086.mp3 (5.04 MB, 1630 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-087.mp3 (5.11 MB, 1655 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-088.mp3 (6.69 MB, 1685 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-089.mp3 (6.64 MB, 1636 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-090.mp3 (6.27 MB, 1665 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-091.mp3 (6.59 MB, 1682 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-092.mp3 (6.62 MB, 1644 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-093.mp3 (6.62 MB, 1629 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-094.mp3 (6.72 MB, 1662 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-095.mp3 (6.41 MB, 1620 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-096.mp3 (6.64 MB, 1633 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-097.mp3 (6.75 MB, 1672 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-098.mp3 (6.70 MB, 1599 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-099.mp3 (6.71 MB, 1640 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-100.mp3 (6.63 MB, 1616 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-101.mp3 (6.77 MB, 1639 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-102.mp3 (6.66 MB, 1611 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-103.mp3 (6.72 MB, 1614 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-104.mp3 (6.69 MB, 1578 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-105.mp3 (6.71 MB, 1599 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-106.mp3 (6.67 MB, 1557 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-107.mp3 (6.78 MB, 1547 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-108.mp3 (6.65 MB, 1618 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-109.mp3 (6.74 MB, 1628 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-110.mp3 (6.51 MB, 1607 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-111.mp3 (6.74 MB, 1605 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-112.mp3 (6.45 MB, 1574 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-113.mp3 (6.63 MB, 1641 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-114.mp3 (6.39 MB, 1618 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-115.mp3 (6.66 MB, 1659 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-116.mp3 (6.55 MB, 1631 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-117.mp3 (6.73 MB, 1612 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-118.mp3 (6.95 MB, 1697 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-119.mp3 (7.05 MB, 1569 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-120.mp3 (6.70 MB, 1645 views)
...
__________________
รู้จิตได้...ก็ดูจิต
รู้จิตไม่ได้...ก็ดูกาย
รู้จิตรู้กายไม่ได้...เป็นเวลาของการเจริญสมถะ

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย aonlin : 18-08-2009 เมื่อ 11:38 AM
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 17-08-2009, 08:10 PM   #3
aonlin
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Sep 2006
โพสต์: 202
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง aonlin
Default

ไฟล์แนบข้อความ
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-121.mp3 (6.78 MB, 1741 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-122.mp3 (6.47 MB, 1568 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-123.mp3 (6.55 MB, 1520 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-124.mp3 (6.92 MB, 1550 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-125.mp3 (7.05 MB, 1574 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-126.mp3 (7.01 MB, 1725 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-127.mp3 (7.09 MB, 1585 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-128.mp3 (6.27 MB, 1555 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-129.mp3 (6.93 MB, 1523 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-130.mp3 (6.96 MB, 1547 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-131.mp3 (7.06 MB, 1542 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-132.mp3 (6.92 MB, 1524 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-133.mp3 (7.07 MB, 1495 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-134.mp3 (6.96 MB, 1516 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-135.mp3 (7.06 MB, 1495 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-136.mp3 (6.92 MB, 1496 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-137.mp3 (7.01 MB, 1499 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-138.mp3 (6.98 MB, 1543 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-139.mp3 (7.08 MB, 1684 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-140.mp3 (6.93 MB, 1485 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-141.mp3 (7.01 MB, 1457 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-142.mp3 (6.96 MB, 1651 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-143.mp3 (7.07 MB, 1525 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-144.mp3 (6.92 MB, 1651 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-145.mp3 (7.04 MB, 1635 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-146.mp3 (6.99 MB, 1444 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-147.mp3 (7.06 MB, 1634 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-148.mp3 (5.45 MB, 1547 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-149.mp3 (5.88 MB, 1559 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-150.mp3 (6.32 MB, 1550 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-151.mp3 (7.06 MB, 1608 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-152.mp3 (6.92 MB, 1596 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-153.mp3 (7.01 MB, 1568 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-154.mp3 (6.99 MB, 1603 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-155.mp3 (7.02 MB, 1687 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-156.mp3 (6.91 MB, 1644 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-157.mp3 (3.17 MB, 1436 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-158.mp3 (6.82 MB, 1724 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-159.mp3 (7.00 MB, 1623 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-160.mp3 (6.90 MB, 1560 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-161.mp3 (7.00 MB, 1542 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-162.mp3 (6.94 MB, 1567 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-163.mp3 (7.04 MB, 1578 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-164.mp3 (6.87 MB, 1568 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-165.mp3 (7.00 MB, 1525 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-166.mp3 (6.91 MB, 1591 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-167.mp3 (7.04 MB, 1650 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-168.mp3 (6.86 MB, 1547 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-169.mp3 (6.88 MB, 1647 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-170.mp3 (6.96 MB, 1479 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-171.mp3 (6.92 MB, 1489 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-172.mp3 (6.90 MB, 1496 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-173.mp3 (7.00 MB, 1537 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-174.mp3 (6.99 MB, 1523 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-175.mp3 (7.06 MB, 1531 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-176.mp3 (6.93 MB, 1489 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-177.mp3 (7.04 MB, 1457 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-178.mp3 (6.95 MB, 1465 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-179.mp3 (7.07 MB, 1371 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-180.mp3 (6.95 MB, 1501 views)
ต่อ
__________________
รู้จิตได้...ก็ดูจิต
รู้จิตไม่ได้...ก็ดูกาย
รู้จิตรู้กายไม่ได้...เป็นเวลาของการเจริญสมถะ

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย aonlin : 18-08-2009 เมื่อ 05:05 PM
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 17-08-2009, 08:41 PM   #4
aonlin
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Sep 2006
โพสต์: 202
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง aonlin
Default

ไฟล์แนบข้อความ
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-181.mp3 (7.03 MB, 2573 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-182.mp3 (6.97 MB, 2070 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-183.mp3 (7.05 MB, 1967 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-184.mp3 (6.88 MB, 1869 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-185.mp3 (6.97 MB, 1855 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-186.mp3 (7.04 MB, 1822 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-187.mp3 (7.05 MB, 1834 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-188.mp3 (6.92 MB, 1760 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-189.mp3 (7.01 MB, 1759 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-190.mp3 (6.97 MB, 1753 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-191.mp3 (7.03 MB, 1714 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-192.mp3 (6.92 MB, 1776 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-193.mp3 (7.01 MB, 1726 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-194.mp3 (6.98 MB, 1790 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-195.mp3 (7.05 MB, 1754 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-196.mp3 (6.92 MB, 1699 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-197.mp3 (7.02 MB, 2400 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-198.mp3 (6.86 MB, 1731 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-199.mp3 (6.98 MB, 1801 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-200.mp3 (6.78 MB, 1740 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-201.mp3 (7.05 MB, 1776 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-202.mp3 (6.78 MB, 1699 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-203.mp3 (7.00 MB, 1704 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-204.mp3 (6.95 MB, 1737 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-205.mp3 (7.04 MB, 1681 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-206.mp3 (6.88 MB, 1670 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-207.mp3 (6.94 MB, 1984 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-208.mp3 (6.96 MB, 1688 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-209.mp3 (7.04 MB, 1640 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-210.mp3 (6.94 MB, 1580 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-211.mp3 (7.03 MB, 1633 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-212.mp3 (7.01 MB, 1726 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-213.mp3 (7.08 MB, 1651 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-214.mp3 (6.90 MB, 1694 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-218.mp3 (6.91 MB, 1650 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-219.mp3 (6.98 MB, 1642 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-220.mp3 (6.92 MB, 1614 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-221.mp3 (7.01 MB, 1633 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-222.mp3 (6.99 MB, 1584 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-223.mp3 (7.02 MB, 1639 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-224.mp3 (6.86 MB, 1702 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-225.mp3 (7.00 MB, 1673 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-226.mp3 (6.83 MB, 1692 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-227.mp3 (6.98 MB, 1664 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-228.mp3 (6.87 MB, 1588 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-229.mp3 (7.00 MB, 1655 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-230.mp3 (6.86 MB, 1657 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-231.mp3 (6.94 MB, 1795 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-232.mp3 (6.91 MB, 1805 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-233.mp3 (6.99 MB, 1881 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-234.mp3 (6.89 MB, 1662 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-235.mp3 (6.95 MB, 1641 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-236.mp3 (6.44 MB, 1635 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-237.mp3 (6.82 MB, 1646 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-238.mp3 (6.89 MB, 1604 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-239.mp3 (6.93 MB, 1641 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-240.mp3 (6.18 MB, 1651 views)
***ขาด 215-217 ดูในอัพเพิ่มเพื่อแก้ไข ใน comment 20 (comment สุดท้ายของหน้าแรก)***
__________________
รู้จิตได้...ก็ดูจิต
รู้จิตไม่ได้...ก็ดูกาย
รู้จิตรู้กายไม่ได้...เป็นเวลาของการเจริญสมถะ

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย aonlin : 19-08-2009 เมื่อ 07:11 PM
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 17-08-2009, 09:04 PM   #5
aonlin
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Sep 2006
โพสต์: 202
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง aonlin
Default

ไฟล์แนบข้อความ
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-241.mp3 (7.00 MB, 1422 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-242.mp3 (6.91 MB, 1388 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-243.mp3 (6.97 MB, 1369 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-244.mp3 (6.83 MB, 1381 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-245.mp3 (7.02 MB, 1376 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-246.mp3 (6.90 MB, 1361 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-247.mp3 (6.97 MB, 1422 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-248.mp3 (6.83 MB, 1376 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-249.mp3 (7.03 MB, 1346 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-250.mp3 (6.92 MB, 1388 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-252.mp3 (6.91 MB, 1376 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-253.mp3 (7.01 MB, 1338 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-254.mp3 (6.86 MB, 1341 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-255.mp3 (6.98 MB, 1329 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-256.mp3 (6.86 MB, 1332 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-257.mp3 (6.89 MB, 1365 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-258.mp3 (6.80 MB, 1383 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-259.mp3 (6.94 MB, 1315 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-260.mp3 (6.76 MB, 1373 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-262.mp3 (6.88 MB, 1403 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-263.mp3 (6.93 MB, 1307 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-264.mp3 (6.91 MB, 1330 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-265.mp3 (6.97 MB, 1349 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-266.mp3 (6.71 MB, 1303 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-267.mp3 (6.96 MB, 1279 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-268.mp3 (6.89 MB, 1332 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-269.mp3 (7.00 MB, 1311 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-270.mp3 (6.86 MB, 1334 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-271.mp3 (6.95 MB, 1365 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-272.mp3 (6.89 MB, 1342 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-273.mp3 (6.99 MB, 1323 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-274.mp3 (6.86 MB, 1345 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-275.mp3 (6.95 MB, 1376 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-276.mp3 (6.89 MB, 1387 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-277.mp3 (7.04 MB, 1389 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-278.mp3 (6.63 MB, 1384 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-279.mp3 (6.76 MB, 1339 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-280.mp3 (6.71 MB, 1325 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-281.mp3 (6.73 MB, 1366 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-282.mp3 (6.63 MB, 1294 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-283.mp3 (6.73 MB, 1334 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-284.mp3 (6.67 MB, 1315 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-285.mp3 (6.73 MB, 1303 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-286.mp3 (6.65 MB, 1286 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-287.mp3 (6.74 MB, 1324 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-288.mp3 (6.66 MB, 1317 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-289.mp3 (6.75 MB, 1267 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-290.mp3 (6.65 MB, 1335 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-291.mp3 (6.75 MB, 1295 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-292.mp3 (6.68 MB, 1267 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-293.mp3 (6.75 MB, 1260 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-294.mp3 (6.63 MB, 1296 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-295.mp3 (6.73 MB, 1293 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-296.mp3 (6.66 MB, 1380 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-297.mp3 (6.72 MB, 1429 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-298.mp3 (6.62 MB, 1438 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-299.mp3 (6.73 MB, 1356 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-300.mp3 (6.66 MB, 1338 views)
*** ขาดไฟล์ 251 , 261 ดูในอัพเพิ่มเพื่อแก้ไข ใน comment 20 (comment สุดท้ายของหน้าแรก) ***
__________________
รู้จิตได้...ก็ดูจิต
รู้จิตไม่ได้...ก็ดูกาย
รู้จิตรู้กายไม่ได้...เป็นเวลาของการเจริญสมถะ

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย aonlin : 19-08-2009 เมื่อ 07:12 PM
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 17-08-2009, 10:40 PM   #6
aonlin
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Sep 2006
โพสต์: 202
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง aonlin
Default

ไฟล์แนบข้อความ
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-301.mp3 (6.72 MB, 1455 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-302.mp3 (6.60 MB, 1353 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-303.mp3 (6.73 MB, 1352 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-304.mp3 (6.64 MB, 1359 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-305.mp3 (6.74 MB, 1371 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-306.mp3 (6.62 MB, 1347 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-307.mp3 (6.74 MB, 1338 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-308.mp3 (6.65 MB, 1326 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-309.mp3 (6.72 MB, 1362 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-310.mp3 (6.63 MB, 1383 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-311.mp3 (6.75 MB, 1344 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-312.mp3 (6.66 MB, 1260 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-313.mp3 (6.76 MB, 1325 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-314.mp3 (6.63 MB, 1331 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-315.mp3 (6.72 MB, 1338 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-316.mp3 (6.65 MB, 1342 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-317.mp3 (6.68 MB, 1424 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-318.mp3 (6.65 MB, 3164 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-319.mp3 (6.72 MB, 1362 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-320.mp3 (6.69 MB, 1420 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-321.mp3 (6.76 MB, 1366 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-332.mp3 (6.66 MB, 1301 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-333.mp3 (6.74 MB, 1358 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-334.mp3 (6.60 MB, 1336 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-335.mp3 (6.71 MB, 1409 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-336.mp3 (6.65 MB, 1376 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-337.mp3 (6.74 MB, 1405 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-338.mp3 (6.62 MB, 1367 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-339.mp3 (6.73 MB, 1339 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-340.mp3 (6.67 MB, 1460 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-341.mp3 (6.76 MB, 1385 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-342.mp3 (6.62 MB, 1303 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-343.mp3 (6.75 MB, 1376 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-344.mp3 (6.68 MB, 1352 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-345.mp3 (6.75 MB, 1332 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-346.mp3 (6.65 MB, 1340 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-347.mp3 (6.73 MB, 1348 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-348.mp3 (6.69 MB, 1343 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-349.mp3 (6.74 MB, 1336 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-350.mp3 (6.65 MB, 1305 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-351.mp3 (6.75 MB, 1372 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-352.mp3 (6.64 MB, 2712 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-353.mp3 (6.71 MB, 1300 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-354.mp3 (6.68 MB, 1309 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-355.mp3 (6.76 MB, 1313 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-356.mp3 (6.63 MB, 1293 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-357.mp3 (2.30 MB, 1156 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-358.mp3 (2.93 MB, 1212 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-359.mp3 (6.92 MB, 1308 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-360.mp3 (6.87 MB, 1336 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-361.mp3 (6.95 MB, 1296 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-362.mp3 (6.86 MB, 1285 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-363.mp3 (6.98 MB, 1296 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-364.mp3 (6.79 MB, 1317 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-365.mp3 (6.89 MB, 1322 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-366.mp3 (6.90 MB, 1328 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-367.mp3 (6.99 MB, 1299 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-368.mp3 (6.85 MB, 1298 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-369.mp3 (6.91 MB, 1327 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-370.mp3 (6.90 MB, 1286 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-371.mp3 (6.99 MB, 1261 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-372.mp3 (6.90 MB, 1297 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-373.mp3 (6.94 MB, 1383 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-374.mp3 (6.89 MB, 1271 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-375.mp3 (6.96 MB, 1309 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-376.mp3 (6.62 MB, 1283 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-377.mp3 (6.69 MB, 1243 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-378.mp3 (6.66 MB, 1289 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-379.mp3 (6.75 MB, 1201 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-380.mp3 (6.60 MB, 1244 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-381.mp3 (6.67 MB, 1232 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-382.mp3 (6.63 MB, 1255 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-383.mp3 (6.74 MB, 1227 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-384.mp3 (6.59 MB, 1220 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-385.mp3 (1.52 MB, 1093 views)
***ขาด 322 -331 ดูในอัพเพิ่มเพื่อแก้ไข ใน comment 20 (comment สุดท้ายของหน้าแรก)***
__________________
รู้จิตได้...ก็ดูจิต
รู้จิตไม่ได้...ก็ดูกาย
รู้จิตรู้กายไม่ได้...เป็นเวลาของการเจริญสมถะ

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย aonlin : 19-08-2009 เมื่อ 07:12 PM
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 18-08-2009, 04:34 PM   #7
ติงติง
สมาชิก
 
ติงติง's Avatar
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
โพสต์: 38,032
Default

อนุโมทนาค่ะ
__________________
ศึกษาแนวทางของบุคคลอื่น เพื่อพัฒนาวิถีแห่งตน
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 18-08-2009, 10:48 PM   #8
บุญทรงพระเครื่อง
ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิตพิเศษ
 
วันที่สมัคร: Feb 2009
โพสต์: 16,847
Default

อยากทราบว่า จะไปซื้อหนังสือ "วิสุทธิมรรค" นี้ได้ที่ไหนครับ ใน กทม.ที่ไหนมีครับ

และอยากทราบว่า มีทำเป็น E-BOOK มั้ยครับ วานผู้รู้ช่วยบอกทีครับ

จะขอบพระคุณอย่างสูงครับ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 19-08-2009, 12:37 AM   #9
Phanudet
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: May 2008
โพสต์: 8,445
Default

โมทนาสาธุบุญครับ....คัมภีร์นี้สำคัญมาก...
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 19-08-2009, 09:31 AM   #10
azalia
สมาชิก
 
azalia's Avatar
 
วันที่สมัคร: May 2008
โพสต์: 634
Default

สาธุๆ อนุโมทามิ ว่างๆมาโหลดจ้า
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 19-08-2009, 10:42 AM   #11
nspparama
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Jul 2009
โพสต์: 232
Default

อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะครับ สาธุ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 19-08-2009, 11:51 AM   #12
บุญญสิกขา
สมาชิก
 
บุญญสิกขา's Avatar
 
วันที่สมัคร: Apr 2008
โพสต์: 2,864
Default

รูปขนาดเล็ก
คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	หนังสือวิสุทธิวิมรรค.jpg
Views:	814
Size:	186.3 KB
ID:	33313  
อ้างอิง:
ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ องค์ปฐมสมบัติพ่อให้ลาภ อ่านข้อความ

อยากทราบว่า จะไปซื้อหนังสือ "วิสุทธิมรรค" นี้ได้ที่ไหนครับ ใน กทม.ที่ไหนมีครับ

และอยากทราบว่า มีทำเป็น E-BOOK มั้ยครับ วานผู้รู้ช่วยบอกทีครับ

จะขอบพระคุณอย่างสูงครับหนังสือชื่อ พระวิสุทธิสรรคเผด็จ ฉบับ ส.ธรรมภักดี เป็นชุด จำนวน ๓ เล่ม นะคะ
โดย สำนักพิมพ์ ส.ธรรมภักดี ตั้งอยู่บนถนนตัดสี่แยกคอกวัว เส้นที่ไปทางศาลเจ้าพ่อเสือ ค่ะ
ร้าน ส. ธรรมภักดี
๒๑๖ ถนนตะนาว กทม. ๑๐๒๐๐
โทร. ๐๒-๒๒๔-๑๘๕๙, ๐๒-๒๒๔-๑๘๖๐-๑
(ตรงข้ามวัดมหรรณพาราม ใกล้ศาลเจ้าพ่อเสือ)
ร้านเปิดถึง ๔ โมงเย็น หยุดวันอาทิตย์
- หรือไปหาซื้อได้ที่ ร้านหนังสือเรืองปัญญา ท่าพระจันทร์ (ด้านรั้ว ม. ธรรมศาสตร์) ก็ได้นะคะ -

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย บุญญสิกขา : 16-03-2013 เมื่อ 07:13 PM
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 19-08-2009, 12:00 PM   #13
MarkZilla
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Mar 2008
โพสต์: 136
Default

อนุโมทนาครับ แต่ถ้าให้ดีน่าจะมีแบบ โหลดครั้งเดียวเลยครับ (เครื่องแรงครับ)
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 19-08-2009, 12:20 PM   #14
aonlin
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Sep 2006
โพสต์: 202
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง aonlin
Default

อ้างอิง:
ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ MarkZilla อ่านข้อความ
อนุโมทนาครับ แต่ถ้าให้ดีน่าจะมีแบบ โหลดครั้งเดียวเลยครับ (เครื่องแรงครับ)

ขนาด 2.44 G ไม่สามารถอัพในทีเดียวได้ เพราะความเร็วอัพเต็มที 512
เวลาในการอัพโหลด จึงใช้เวลามากกว่าเวลาในการดาวน์โหลดมากค่ะ
( ปกติเวบจะมีเวลาจำกัดในการอัพ พอถึงเวลา แล้วยังอัพไม่เสร็จ เวบจะเครียร์ข้อมูลทิ้งค่ะ )
__________________
รู้จิตได้...ก็ดูจิต
รู้จิตไม่ได้...ก็ดูกาย
รู้จิตรู้กายไม่ได้...เป็นเวลาของการเจริญสมถะ

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย aonlin : 19-08-2009 เมื่อ 12:31 PM
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 19-08-2009, 02:00 PM   #15
ปกาสัย
สมาชิก
 
ปกาสัย's Avatar
 
วันที่สมัคร: Oct 2007
โพสต์: 46
Default

อ้างอิง:
ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ องค์ปฐมสมบัติพ่อให้ลาภ อ่านข้อความ
อยากทราบว่า จะไปซื้อหนังสือ "วิสุทธิมรรค" นี้ได้ที่ไหนครับ ใน กทม.ที่ไหนมีครับ

และอยากทราบว่า มีทำเป็น e-book มั้ยครับ วานผู้รู้ช่วยบอกทีครับ

จะขอบพระคุณอย่างสูงครับ
ขอรับฟรีได้ที่ พระครูวรปัญญาคุณ ณ วัดมหาธาตุยุวราษฎร์รังสฤษฏ์ ท่าพระจันทร์ ติดกับธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ บริเวณใกล้สนามหลวง เคยไปรับมาเล่มหนึ่ง แล้วก็ถวายปัจจัยร่วมบุญพิมพ์พระคำภีร์ด้วยส่วนหนึ่ง เพราะพระคำภีร์ที่พิมพ์ออกมาแจกได้นี้ ส่วนหนึ่งเป็นทุนส่วนตัวของท่านพระครูวรปัญญาคุณ อีกส่วนก็เป็นของศรัทธาญาติโยมถวายร่วมบุญด้วย ท่านใดสนใจก็ติดต่อขอรับได้ที่ พระครูวรปัญญาคุณ ณ วัดมหาธาตุยุวราษฎร์รังสฤษฏ์ คณะ 25 หมายเลขโทรศัพท์ 02 222 2979

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ปกาสัย : 20-08-2009 เมื่อ 09:34 AM
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 19-08-2009, 03:41 PM   #16
บุญทรงพระเครื่อง
ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิตพิเศษ
 
วันที่สมัคร: Feb 2009
โพสต์: 16,847
Default

อ้างอิง:
ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ บุญญสิกขา อ่านข้อความ
หนังสือชื่อ พระวิสุทธิสรรคเผด็จ ฉบับ ส.ธรรมภักดี เป็นชุด จำนวน ๓ เล่ม นะคะ
โดย สำนักพิมพ์ ส.ธรรมภักดี ตั้งอยู่บนถนนตัดสี่แยกคอกวัว เส้นที่ไปทางศาลเจ้าพ่อเสือ ค่ะ

- หรือไปหาซื้อได้ที่ ร้านหนังสือเรืองปัญญา ท่าพระจันทร์ (ด้านรั้ว ม. ธรรมศาสตร์) ก็ได้นะคะ -
ขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 19-08-2009, 03:42 PM   #17
บุญทรงพระเครื่อง
ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิตพิเศษ
 
วันที่สมัคร: Feb 2009
โพสต์: 16,847
Default

อ้างอิง:
ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ ปกาสัย อ่านข้อความ
ขอรับฟรีได้ที่ พระครูวรปัญญาคุณ ณ วัดมหาธาตุยุวราษฎร์รังสฤษฏ์ ท่าพระจันทร์ ติดกับธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ บริเวณใกล้สนามหลวง เคยไปรับมาเล่มหนึ่ง แล้วก็ถวายปัจจัยร่วมบุญพิมพ์พระคำภีร์ด้วยส่วนหนึ่ง เพราะพระคำภีร์ที่พิมพ์ออกมาแจกได้นี้ ส่วนหนึ่งเป็นทุนส่วนตัวของท่านพระครูวรปัญญาคุณ อีกส่วนก็เป็นของศรัทธาญาติโยมถวายร่วมบุญด้วย ท่านใดสนใจก็ติดต่อขอรับได้ที่ พระครูวรปัญญาคุณ ณ วัดมหาธาตุยุวราษฎร์รังสฤษฏ์ 25 หมายเลขโทรศัพท์ 02 222 2979
ขอบพระคุณมากๆๆๆๆๆๆๆ เลยครับ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 19-08-2009, 03:59 PM   #18
thaboo
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Aug 2009
โพสต์: 127
Default

โอโห...อยากได้มากๆ เลย แต่เห็นจำนวนไฟล์แล้วอึ้งกิมกี่ นับถือคนอัพโหลดจริงๆ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 19-08-2009, 04:02 PM   #19
sakkamol
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Nov 2007
โพสต์: 831
Default

อนุโมทนาครับ
ขาด File Wisuttimak-322 ถึง Wisuttimak-331 มีมั๊ยครับคืออยาก Load เก็บไว้ฟังครับ

ขอบคุณครับ
ศักยิ์กมล สงคราม
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 19-08-2009, 04:32 PM   #20
aonlin
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Sep 2006
โพสต์: 202
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง aonlin
Default

ไฟล์แนบข้อความ
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-215.mp3 (6.99 MB, 1426 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-216.mp3 (6.99 MB, 1321 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-217.mp3 (7.08 MB, 1274 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-251.mp3 (7.00 MB, 1211 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-261.mp3 (6.93 MB, 1225 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-322.mp3 (6.60 MB, 1246 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-323.mp3 (6.74 MB, 1173 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-324.mp3 (6.67 MB, 1257 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-325.mp3 (6.77 MB, 1257 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-326.mp3 (6.59 MB, 1217 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-327.mp3 (6.71 MB, 1244 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-328.mp3 (6.65 MB, 1225 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-329.mp3 (6.72 MB, 1259 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-330.mp3 (6.61 MB, 1328 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 wisuttimak-331.mp3 (6.71 MB, 1289 views)


***อัพเพิ่มเพื่อแก้ไข***


215-217
251
261
322-331
__________________
รู้จิตได้...ก็ดูจิต
รู้จิตไม่ได้...ก็ดูกาย
รู้จิตรู้กายไม่ได้...เป็นเวลาของการเจริญสมถะ

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย aonlin : 19-08-2009 เมื่อ 08:20 PM
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
ตอบ


คำสั่งเพิ่มเติม ค้นหาในกระทู้นี้
ค้นหาในกระทู้นี้:

Advanced Search
เรียบเรียงคำตอบ ให้คะแนนกระทู้นี้
ให้คะแนนกระทู้นี้:

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are งดใช้
Pingbacks are งดใช้
Refbacks are งดใช้เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:17 AM


พลังจิต | พระไตรปิฎก | เสียงธรรม | รูปภาพ | พจนานุกรม  | วัดไทย | คลิป | สารบัญเว็ป | หลวงพ่อฤาษีลิงดำ | อภิญญาหก | ฝึกสมาธิ
 
พุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ | สมาธิ | แชท | เว็ปบอร์ด | พระเครื่อง | ดูดวง | ทำนายฝัน | Blog | ไทยKeyboard | Google | แปลภาษา | SEO Hosting

vBulletin Copyright © Jelsoft Enterprises Ltd.
Palungjit.com 1 April 2003 - 2009   Creative Commons Licence
คุณได้ให้คะแนนกระทู้นี้:
Page generated in 0.69681 seconds with 11 queries