ฟังธรรม เสียงธรรม เพลงธรรมะ นิทานธรรมะ ค้นหาเสียงธรรม โดยแบ่งเป็นชื่อของผู้เทศนา ได้ที่นี่

กลับไป   เสียงธรรม Buddhism Audio > พระธรรม > วัฏฏสงสาร
วัฏฏสงสาร หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้

ตอบ
 
คำสั่งเพิ่มเติม ค้นหาในกระทู้นี้ ให้คะแนนกระทู้ เรียบเรียงคำตอบ
เก่า 13-03-2011, 09:37 AM   #1
J.Sayamol
สมาชิก
 
J.Sayamol's Avatar
 
วันที่สมัคร: Apr 2008
โพสต์: 6,201
Default

ธรรมชักสะพาน นรกเอื้อมมือรับ


Artist: หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
Album: ณ วัดป่าบ้านตาด - วันที่ 24 กพ 48
ไฟล์แนบข้อความ
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 m24-02-48.mp3 (43.68 MB, 2079 views)


นี่เราจวนจะตายแล้วท่านทั้งหลายยังจะนอนใจอยู่เหรอ ยังจะพากันทำลายศาสนาแง่นั้นแง่นี้ ไม่มีอะไรทำลายก็เอาเสื่อเอาหมอนมาช่วยทำลาย นี่ที่เราสลดสังเวช โห ศาสนาใดที่จะให้เหมือนพุทธศาสนา นี่เราพูดเป็นธรรม ยกนิ้วให้เลย นี่ศาสนธรรมแท้ สอนโลกให้หลุดพ้นจากความทุกข์ไปเป็นลำดับลำดา จนกระทั่งหลุดพ้นไปโดยสิ้นเชิงถึงพระนิพพาน คือพุทธศาสนา แล้วหัวใจดวงนี้มันก็หยั่งถึงกันไปหมดด้วย ใครจะว่าหลวงตาบัวอวด เอ้าว่ามา หลวงตาบัวเป็นผู้ปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นทางที่ถูกต้องดีงามสุดยอดแล้ว ผลเห็นมาเป็นลำดับลำดาๆ ประจักษ์ในหัวใจๆ ยอมรับๆ ด้วยความหมอบราบๆ เมื่อมันจ้าอยู่ในหัวใจแล้วใครจะว่าอะไรก็ว่าไปซิ เรื่องของโลกมันมีความแน่นอนอะไร เราจึงพูดเราจวนจะตาย ผู้ที่มีนิสัยปัจจัยทางที่ดิบที่ดีก็จะได้ถือเป็นคติ ผู้ที่เลวเท่าไรก็ยิ่งเพิ่มความเลวร้ายเข้าไป ก็แล้วแต่กรรมของสัตว์ ช่วยไม่ได้ว่างั้นเลย

พระพุทธเจ้ายังช่วยโลกไม่ได้หมดนี่นะ พวกปทปรมะพระองค์ชักสะพานเลย ไม่ช่วย ประเภทชักสะพานมีน้อยเมื่อไรสมัยปัจจุบันนี่ ประเภทชักสะพานพวกจะทำลายศาสนาให้ล่มจมลงจากเมืองไทย พวกนี้พวกธรรมชักสะพาน ทางนรกเอื้อมมือรับกันไว้แล้ว จดบัญชีเสร็จหรือไม่เสร็จก็ไม่รู้ จดบัญชีพวกที่จะสมัครลงนรกอเวจี ที่มันดูถูกคำสอนพระพุทธเจ้าว่านรกไม่มีนั้นแหละ พวกนี้ละพวกจะเหมานรกทั้งหมดเลย ว่าอะไรก็ว่าไปเถอะน่ะ เราไม่เคยสะทกสะท้านกับความรู้ความเห็นที่จ้าอยู่ในหัวใจ เอ้า ลบ ว่างั้นเลยเรา

ใครจะศาสดาเอกยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าของเรา โลกวิทู รู้แจ้งโลกไหน ฟังซิน่ะ โลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงใครจะเกินพระพุทธเจ้า เอาธรรมมาสอนโลกไม่ได้สอนด้วยความตาบอดหูหนวก สอนด้วย โลกวิทู รู้แจ้งกระจ่างมาหมด สมควรจะเป็นศาสดาจึงมาเป็นได้ และสอนตามความเป็นจริงที่ทรงรู้ทรงเห็นยังไง ไม่ลบล้าง บาปมีก็บอกว่ามี บุญมีบอกว่ามี อย่างพวกเปรตประเภทต่างๆ เต็มโลกสงสารนี้ชนิดไหนมียอมรับ แม้แต่สัตว์ในครรภ์ก็ไม่ให้ทำลาย ยอมรับ นั่นเห็นไหม แล้วแดนนรกอเวจีที่ไหน จนกระทั่งมรรคผลนิพพานทรง โลกวิทู หมดแล้ว รู้แจ้งหมดแล้ว เอา ใครจะลบเอาลบใครเก่ง ใครจะเก่งกว่าศาสดา

แต่อย่าลืมกรรมนะล่ะ ให้คิดเสียก่อน ก่อนที่จะจมให้คิดเสียก่อน นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ ไม่มีอานุภาพใดที่จะเหนืออานุภาพแห่งกรรมดีและชั่วนี้ไปได้ นั่นฟังซิ กรรมดีก็มีอานุภาพสูงส่ง ส่งให้ถึงแดนพ้นทุกข์ กรรมชั่วก็มีอานุภาพให้จมลงในนรกได้ นี่ก็องค์ศาสดาเป็นผู้ทรงสอนไว้ ใครจะมาลบล้างศาสดาให้คิดข้อนี้เสียก่อนนะ นี่ลบล้างไม่ได้เราพูดจริงๆ จ้าไปหมด พระพุทธเจ้ากี่พระองค์แต่ก่อนเคยคิดเมื่อไร มีแต่คำนึงคำนวณว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นพระองค์เท่านี้พระองค์ ดังที่ท่านแสดงไว้ในบทสวดมนต์ สมฺพุทฺเธ อฏฺฐวีสญฺจ ทฺวาทสญฺจ สหสฺสเก จนกระทั่งถึงสมฺพุทฺเธ นวุตฺตรสเต... คือข้าพเจ้าขอกราบพระพุทธเจ้าตั้งแต่เล็กน้อยไปถึงเป็นล้านๆ พระองค์ด้วยเศียรเกล้า แล้วเขาเขียนฟุตโน๊ตเอาไว้ข้างล่าง มีวงเล็บเอาไว้ว่า เหลือเชื่อ โอ๋ย มันบอดขนาดนี้มันมาพิมพ์หนังสือให้คนอ่านทำไม เราสลดสังเวชเลยนะ

มาว่าอะไรล้านๆ พระพุทธเจ้าน่ะ ของน้อยเมื่อไร ตรัสรู้มาตั้งแต่เมื่อไร จ้าๆ ออกมาอยู่ตลอดเวลา เอา ลบ พอจิตดวงนี้รับกันปึ๋งถึงกันหมดเลย นั่น เอ้า พูดให้ชัดๆ มันจวนจะตายแล้ว พออันนี้จ้าออกไปรับกันเท่านั้นเป็นอันเดียวกันหมด เหมือนน้ำมหาสมุทร เป็นยังไงน้ำมหาสมุทรใครจะลบ ว่ามีหรือไม่มี น้ำหยดไหนปั๊บเข้าไปเป็นน้ำมหาสมุทร หยดไหนปั๊บเข้าไปเป็นน้ำมหาสมุทร ไหลมาจากแม่น้ำลำคลองหรือบนฟ้าอากาศที่ไหน ลงแล้วเป็นน้ำมหาสมุทรอันเดียวกันหมด จิตที่บริสุทธิ์หลุดปึ๋งออกไปเป็นมหาวิมุตติมหานิพพานเหมือนกันหมด มันจ้าเหมือนกันแล้วปฏิเสธได้ยังไง พิจารณาซิ นี่ละจิตดวงที่บริสุทธิ์เป็นอย่างนี้ ถึงกันหมด ใครจะว่ายังไงให้ว่าไป หลวงตาบัวจวนจะตาย เปิดให้โลกฟังผลแห่งการปฏิบัติธรรม

นี่ละธรรมพระพุทธเจ้า สวากขาตธรรม ตรัสไว้ชอบอย่างนี้ ฟังเอานะ ชอบหรือไม่ชอบฟังเอา เราเอาตัวเรารองพระพุทธเจ้าเลย คอขาดขาดเลยเป็นอื่นไปไม่ได้ว่างั้นเถอะน่ะ ศาสดาองค์เอกไม่มีใครเสมอเหมือนเลย เพียงตัวเท่าหนูมันจ้ามันรับกันแล้วมันถึงกันหมดเลยจะให้ว่าไง ธรรมชาติอันนั้น นตฺถิ เสยฺโยว ปาปิโยไม่มีอะไรยิ่งหย่อนกว่ากัน เป็นอันเดียวกันเลย เหมือนน้ำมหาสมุทร แม่น้ำไหลมาจากที่ไหนปั๊บเข้าไปนั้นเป็นมหาสมุทร จิตบรรลุธรรมปึ๋งนี้เข้าถึงกันหมดเลย จ้าทั่วกันหมด นั่นน่ะเอามาเทียบพอให้เข้าใจได้ แล้วสงสัยพระพุทธเจ้าที่ไหน ก็มันจ้าอยู่ในนี้แล้วจะไปสงสัยอะไร พระพุทธเจ้าคือใคร คืออะไร มันก็รู้อยู่นี้แล้ว นี่ละผลแห่งการปฏิบัติ

สามโลกธาตุให้มาว่า เราไม่เคยหวั่นกับสิ่งใดเลย เพราะมันจ้าอยู่ในหัวใจนี้แล้ว เราไม่เคยหวั่น เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวจึงสอนโลกได้ทั้งสามโลกธาตุ เห็นไหมล่ะ มิหนำซ้ำยัง ทสสหสฺสี โลกธาตุ หมื่นโลกธาตุหวั่นไหวไปหมดเวลาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรม ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ทสสหสฺสี โลกธาตุ สงฺกมฺปิ สมฺปกมฺปิ สมฺปเวธิ อปฺปมาโณ จ โอฬาโร โอภาโส โลเก ปาตุรโหสิ อานุภาพแห่งธรรมพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้ว ตั้งแต่ภุมมเทวดา บอกกันในขณะเดียวกันๆ ขึ้นถึงชั้นนั้นๆ พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ธรรมอันเลิศเกิดแล้วๆ ถึงพรหมโลก ไปดูซิธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ท่านเขียนไว้เพื่อหลอกลวงโลกหรือ ศาสดาองค์เอกเป็นผู้แสดงธรรม เป็นผู้ตรัสรู้ธรรม ยังว่าหลอกโลกหรือ

ไอ้โลกหลอกตัวเองมันจมอยู่ทั้งวันทั้งคืน ทำไมไม่คิดเห็นโทษของมันบ้าง ตัวเองหลอกตัวเองแล้วก็หลอกกันไปทั่วดินแดน มีแต่พวกจะจมลงในนรก ไม่คิดบ้างหรือโทษของมันที่หลอกตัวเองแล้วก็หลอกกัน ธรรมพระพุทธเจ้าหลอกใครที่ไหน ไม่เคยหลอกใครเลย พูดแล้วมันผึงขึ้นเลยเราพูดจริงๆ นะ ก็มันจ้าอยู่นี้แล้วจะให้ว่าไง ให้ใครรู้ก็รู้เข้าไปเถอะว่างั้นเถอะ ธรรมประเภทนี้น่ะ ผางขึ้นไปแล้ว ก็คิดดูซิว่าเคยคิดเคยอ่านเมื่อไร เวลาผางขึ้นไปโดยหลักธรรมชาติเท่านั้น จ้าขึ้นมา เหอ พระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้ละเหรอๆ ฟังซิน่ะ เคยคิดเมื่อไร ใครคิดเมื่อไร ตรัสรู้อย่างนี้ละเหรอๆ นั่น เอาหัวใจนี้กางกันไปเลยทีเดียว เป็นพยานเลย เหอ พระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้ละเหรอๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้ถึงใจ ถึงธรรมชาติ อ๋อ พระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ละเหรอ

จากนั้นก็ประมวลมา พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไง นี่มันเป็นแล้วนะนั่น ใครเคยคิดเอาไว้ พุทโธ ธัมโม สังโฆ ตั้งแต่วันอ้อนวันออกรู้จักศาสนา พ่อแม่ปู่ย่าตายายสอนให้กราบไหว้พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ก็ว่ามาๆ ถึงขณะสุดท้าย พุทโธ ธัมโม สังโฆ พรึบเข้าเป็นอันเดียวกัน ในขณะที่จิตจ้าขึ้นมาเท่านั้น โอ๋ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไง มันเป็นแล้วนั่นน่ะ เราเคยคิดไว้เมื่อไร ไม่เคยคิด พอจ้าขึ้นมามันยอมรับกันทันที เหอ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไง อย่างที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ ตรัสรู้อย่างนี้ละเหรอๆ ซ้ำเข้าไป นั่น

ให้มันเห็นดูซิน่ะจิตดวงนี้ เวลานี้มันมีแต่มูตรแต่คูถมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้กัน เห็นฟืนเห็นไฟเป็นของดิบของดี เห็นธรรมอันเลิศเลอเป็นของเลวไปหมด เหยียบธรรม เหยียบศาสนา กำลังทำลายศาสนาเวลานี้เห็นไหม แล้วชาวพุทธเรานี้จะเป็นยังไง น้ำตาจะไปไว้ที่ไหน น้ำตาที่ร่วงออก เพราะความเสียอกเสียใจที่พุทธศาสนาคือธรรมอันเลิศเลอได้หลุดลอยไปจากหัวใจ เนื่องจากเปรตจากผีมาทำลายศาสนาให้ล่มจมลงจากเมืองไทย ซึ่งเป็นหัวใจของชาวพุทธทั้งประเทศ ได้สูญหายไปแล้วหัวใจว้าเหว่ เป็นยังไงหัวใจชาวไทยคราวนั้น ตกนรอเวจีทั้งเป็นด้วยกันนั่นแหละ

__________________
เกิดแล้วตายชมแต่หนังของเก่า ไม่หันไปหาที่จะพ้นทุกข์
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
sponsor links
เก่า 15-03-2011, 03:45 PM   #2
dome_709
สมาชิก
 
dome_709's Avatar
 
วันที่สมัคร: Jul 2009
โพสต์: 40
Default

อนุโมทนาครับ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 15-03-2011, 07:53 PM   #3
Phen@m
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Dec 2010
โพสต์: 70
Default

สาธุ สาธุ สาธุ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 16-03-2011, 03:41 AM   #4
supatorn
ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิตพิเศษ
 
supatorn's Avatar
 
วันที่สมัคร: Jul 2010
สถานที่: Aurora,Illinois.USA
โพสต์: 6,374
Default

อนุโมทนาสาธุๆๆ ขอบพระคุณค่ะ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 16-03-2011, 12:15 PM   #5
panawana
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Feb 2011
โพสต์: 32
Default

อนุโมทนาสาธุๆๆ ขอบพระคุณครับ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 16-03-2011, 01:17 PM   #6
sirinun18@gmail.com
สมาชิก
 
sirinun18@gmail.com's Avatar
 
วันที่สมัคร: May 2009
โพสต์: 60
Default

อนุโมทนาสาธุค่ะ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 20-03-2011, 07:46 PM   #7
นายตถาตา
สมาชิก
 
นายตถาตา's Avatar
 
วันที่สมัคร: Jan 2010
โพสต์: 836
Default

สาธุๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 21-03-2011, 01:45 PM   #8
วิชา ละ
สมาชิก
 
วิชา ละ's Avatar
 
วันที่สมัคร: Feb 2010
โพสต์: 323
Default

ขออนุโมทนาสาธุกับเจ้าของกระทู้และทุกคนด้วยครับ

ดีนะเป็นที่เป็นนามสกุล .mp3 หรือนามสกุล.wmv สมารถไปเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้ ส่วนถ้าเป็นนามสกุล .php ผมได้มาหลายอันเปิดไม่ได้กลับไม่มีประโยชน์อันใดเลย

แต่เออเจ้าของกระทู้นี้เห็นแต่มือ แล้วเมื่อไรนะจะได้ตัวเห็นหรือเห็นน่าผู้เอาธรรมะมาให้บ้างนะ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
ตอบ


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน ) [ แนะนำเรื่องเด่น ]
 

คำสั่งเพิ่มเติม ค้นหาในกระทู้นี้
ค้นหาในกระทู้นี้:

Advanced Search
เรียบเรียงคำตอบ ให้คะแนนกระทู้นี้
ให้คะแนนกระทู้นี้:

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is งดใช้
Trackbacks are งดใช้
Pingbacks are งดใช้
Refbacks are งดใช้เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:30 PM


พลังจิต | พระไตรปิฎก | เสียงธรรม | รูปภาพ | พจนานุกรม  | วัดไทย | คลิป | สารบัญเว็ป | หลวงพ่อฤาษีลิงดำ | อภิญญาหก | ฝึกสมาธิ
 
พุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ | สมาธิ | แชท | เว็ปบอร์ด | พระเครื่อง | ดูดวง | ทำนายฝัน | Blog | ไทยKeyboard | Google | แปลภาษา | SEO Hosting

vBulletin Copyright © Jelsoft Enterprises Ltd.
Palungjit.org 1 April 2003 - 2016   Creative Commons Licence
Page generated in 0.25396 seconds with 12 queries