ฟังธรรม เสียงธรรม เพลงธรรมะ นิทานธรรมะ ค้นหาเสียงธรรม โดยแบ่งเป็นชื่อของผู้เทศนา ได้ที่นี่

กลับไป   เสียงธรรม Buddhism Audio > พระกรรมฐาน - สมาธิ > แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ > ๒. เตวิชโช (วิชา ๓)
๒. เตวิชโช (วิชา ๓) ๑. ปุเพนิวาสานุสสติญาณ การระลึกชาติได้
๒. จุตูปปาตญาณ รู้ว่าสัตว์ที่ตายไปแล้ว และเกิดมานี้ ตายแล้วไปไหน ก่อนเกิดมาจากไหน
๓. อาสวักขยญาณ รู้จักทำอาสวกิเลสให้สิ้นไป

ตอบ
 
คำสั่งเพิ่มเติม ค้นหาในกระทู้นี้ คะแนน: คะแนนของกระทู้: 1 โหวต, 5.00 ค่าเฉลี่ย. เรียบเรียงคำตอบ
เก่า 13-06-2005, 09:46 AM   #1
WebSnow
ผู้ก่อตั้งและเว็บมาสเตอร์ (วีระชัย)
 
WebSnow's Avatar
 
วันที่สมัคร: Apr 2003
โพสต์: 8,295
Default

ปฏิปทาพระอนาคามี


Artist: หลวงพ่อ ฤาษีลิงดำ
ไฟล์แนบข้อความ
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 ปฏิปทาพระอานาคามี.mp3 (2.67 MB, 1001356 views)
ปฏิปทาพระอนาคามี

_____________

อนาคามี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรีอนาคามี แปลว่า ผู้ไม่มาเกิดอีก หมายความว่าจะไม่กลับมาเกิดในกามาวจรภพอีก แต่จะเกิดใน พรหมโลก อีกเพียงครั้งเดียว แล้วจะนิพพานจากพรหมโลกนั้นเลย
อนาคามี เป็นชื่อเรียกพระอริยบุคคลประเภทที่ ๓ ใน ๔ ประเภท คือ โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี อรหันต์ เป็นผู้ละสังโยชน์เบื้องต่ำ (โอรัมภาคิยสังโยชน์) ทั้ง ๕ ประการได้แล้ว ยังเหลือสังโยชน์เบื้องสูง (อุทธัมภาคิยสังโยชน์) อีก ๕ ประการ คือ
  1. รูปราคะ หมายถึง ความพอใจในรูปฌาน หรือ รูปธรรมอันประณีต หรือ ความพอใจในรูปภพ
  2. อรูปราคะ หมายถึง ความพอใจในรูปฌาน หรือ พอใจในอรูปธรรม เช่น ความรู้ เป็นต้น หรือ ความพอใจในอรูปภพ
  3. มานะ หมายถึง ความสำคัญตนว่าเป็นนั่นเป็นนี่ เช่น เป็นพระอนาคามี (แม้ว่าจะเป็นจริงๆ) เป็นต้น
  4. อุทธัจจะ คือ ความฟุ้งของจิต
  5. อวิชชา คือ ความไม่รู้แจ้ง
อนึ่งพึงเข้าใจว่า แม้สังโยชน์เบื้องสูงบางข้อจะมีชื่อเหมือนกิเลสอย่างหยาบที่ยังมีในปถุชน (ผู้ยังไม่เป็นบรรลุเป็นพระอริยบุคคล) เช่น มานะ อุทธัจจะ หรือ อวิชชา แต่สังโยชน์เบื้องสูงอันเป็นกิเลสที่ยังหลงเหลืออยู่ในจิตใจของพระอนาคามีนั้น เป็นกิเลสที่ละเอียดกว่าของปถุชนอย่างมาก

____________________


มนุษย์อนาคามี ผู้ไม่กลับมาพระอนาคามี เป็นผู้มีความบริสุทธิ์ รองลงมาจากพระอรหันต์ โดยได้ปฏิบัติทาน ศีล ภาวนา หรือศีลสมาธิ ปัญญา ตามลำดับ

จนสามารถละสังโยชน์ (เครื่องรัดรึงให้ติดอยู่ในสังสารวัฏฏ์) ขั้นต่ำได้หมดทั้ง ๕ ประการ

คือสักกายทิฏฐิ (ความยึดถือในตัวตน)

วิจิกิจฉา (ความเคลือบแคลงในพระรัตนตรัย)

สีลัพพตปรามาส (ความแกว่งไกวในความเชื่อศาสนา)

กามะราคะ (ความพอใจในรูป เสียง กลิ่น รส)

โผฏฐัพพะปฏิมะ (ความหงุดหงิดด้วยอำนาจโทสะ)

ทั้งคฤหัสถ์ และบรรพชิตสามารถปฏิบัติให้บรรลุถึงขั้นนี้ได้

แต่พระภิกษุย่อมมีโอกาสมากกว่า เพราะถือศีลวัตรเคร่งครัด และไม่มีภาระทางโลกซึ่งเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้ง และขัดขวางการปฏิบัติ

ถ้าคฤหัสถ์กระทำได้ถึงขั้นอนาคามี ก็ย่อมหลีกลี้ออกจากครัวเรือนไปสู่ที่สันโดษ เพราะความผูกพันธ์ในด้านครอบครัว สิ้นแล้ว และมองเห็นเป็นเครื่องขัดขวาง

พระอนาคามี เมื่อสิ้นชีพแล้ว ย่อมขึ้นไปเกิดในพรหมโลก ชั้นสุทธาวาส (ที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์)

และสำเร็จเป็นพระอรหันต์เข้าสู่ปรินิพพานเลย โดยไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อน.

http://www.bloggang.com/viewblog.php...roup=7&gblog=3
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
sponsor links
เก่า 19-12-2005, 01:40 AM   #2
akegood
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Mar 2006
โพสต์: 0
Default

ไม่สามารถโหลดเสียงเทศน์ลงเครื่องได้ ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 19-12-2005, 01:44 AM   #3
akegood
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Mar 2006
โพสต์: 0
Default

ไม่สามารถโหลดเสียงเทศน์ลงเครื่องได้ ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ ไม่ทราบว่าอนุญาติให้โหลดได้หรือเปล่า เพราะเพิ่งเป็นสมาชิกใหม่
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 21-12-2005, 04:46 AM   #4
WebSnow
ผู้ก่อตั้งและเว็บมาสเตอร์ (วีระชัย)
 
WebSnow's Avatar
 
วันที่สมัคร: Apr 2003
โพสต์: 8,295
Default

right click on link and save as
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 30-01-2008, 02:40 PM   #5
พงษ์75
Registered User
 
วันที่สมัคร: Aug 2007
อายุ: 42
โพสต์: 97
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง พงษ์75
Default

ขออนุโมทนาสาธุครับ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 02-03-2009, 09:31 PM   #6
yupanatuk
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Nov 2008
โพสต์: 382
Default

อนุโมทนา สาธุค่ะ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 13-04-2009, 06:37 AM   #7
วิญญาณนิพพาน
ทีมงานอาสาฯ
 
วันที่สมัคร: Apr 2008
โพสต์: 15,066
Default

อนุโมทนาครับ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 15-04-2009, 10:45 PM   #8
ขันติธรรม
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Jan 2009
โพสต์: 549
Default

อนุโมทนา สาธุ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 16-04-2009, 01:11 AM   #9
สน2550
สมาชิก
 
สน2550's Avatar
 
วันที่สมัคร: Jan 2007
โพสต์: 373
Default

อนุโมทนาครับ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 16-04-2009, 10:42 AM   #10
พงศ์กฤต
ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
โพสต์: 5,701
Default

อนุโมทนาด้วยครับ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 16-04-2009, 12:12 PM   #11
ประตูสู่ทางสว่าง
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Feb 2009
โพสต์: 327
Default

อนุโมทนาสาธุ ครับ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 09-05-2009, 10:05 PM   #12
poo_iwt
สมาชิก
 
poo_iwt's Avatar
 
วันที่สมัคร: Sep 2008
โพสต์: 0
ส่งข้อความผ่าน AIM ถึง poo_iwt ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง poo_iwt ส่งข้อความผ่าน Yahoo ถึง poo_iwt Send a message via Skype™ to poo_iwt
Default

อนุโมทนา สาธุค่ะ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 30-05-2009, 10:03 PM   #13
poepay
สมาชิก
 
poepay's Avatar
 
วันที่สมัคร: May 2009
โพสต์: 32
Default

อนุโมทนา ค่ะ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 14-09-2009, 09:49 PM   #14
jewelry14
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Jul 2009
โพสต์: 304
Default

อนุโมทนาค่ะ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 07-03-2010, 08:24 PM   #15
sonthya
สมาชิก PREMIUM
 
sonthya's Avatar
 
วันที่สมัคร: Apr 2008
สถานที่: พระนิพพาน......
โพสต์: 1,489
Default

สาธุ มาก มาก จ้า
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 28-04-2010, 09:51 PM   #16
พิชิตพล
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Apr 2010
โพสต์: 26
Default

สาธุ คับ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 31-05-2010, 12:57 AM   #17
zetsubo
สมาชิก
 
zetsubo's Avatar
 
วันที่สมัคร: Aug 2009
โพสต์: 680
Default

อนุโมทนาสาธุค่ะ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 28-12-2010, 12:56 AM   #18
@^น้ำใส^@
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Oct 2005
โพสต์: 2,376
Default

โมทนาค่ะ สาธุ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 19-01-2011, 06:10 PM   #19
๑ไพ
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Dec 2010
โพสต์: 156
Default

อนุโมทนา ครับ สาธุ สาธุ สาธุ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 29-01-2011, 10:49 PM   #20
raphiphan
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Dec 2006
โพสต์: 507
Default

โมทนา สาธุ ครับ
__________________
"นัตถิ โลเก อนินทิโต" คนที่ไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลก
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
ตอบ

Tags
ปฏิปทาพระอนาคามี


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน ) [ แนะนำเรื่องเด่น ]
 

คำสั่งเพิ่มเติม ค้นหาในกระทู้นี้
ค้นหาในกระทู้นี้:

Advanced Search
เรียบเรียงคำตอบ ให้คะแนนกระทู้นี้
ให้คะแนนกระทู้นี้:

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are งดใช้
Pingbacks are งดใช้
Refbacks are งดใช้เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:33 PM


พลังจิต | พระไตรปิฎก | เสียงธรรม | รูปภาพ | พจนานุกรม  | วัดไทย | คลิป | สารบัญเว็ป | หลวงพ่อฤาษีลิงดำ | อภิญญาหก | ฝึกสมาธิ
 
พุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ | สมาธิ | แชท | เว็ปบอร์ด | พระเครื่อง | ดูดวง | ทำนายฝัน | Blog | ไทยKeyboard | Google | แปลภาษา | SEO Hosting

vBulletin Copyright © Jelsoft Enterprises Ltd.
Palungjit.org 1 April 2003 - 2016   Creative Commons Licence
คุณได้ให้คะแนนกระทู้นี้:
Page generated in 0.26337 seconds with 12 queries