ฟังธรรม เสียงธรรม เพลงธรรมะ นิทานธรรมะ ค้นหาเสียงธรรม โดยแบ่งเป็นชื่อของผู้เทศนา ได้ที่นี่

กลับไป   เสียงธรรม Buddhism Audio > สวดมนต์ คาถา - เพลง > เพลงทางศาสนา - เพลงธรรมะ
เพลงทางศาสนา - เพลงธรรมะ เพลงธรรมะ บทเพลงเกี่ยวกับพุทธศาสนา

ตอบ
 
คำสั่งเพิ่มเติม ค้นหาในกระทู้นี้ คะแนน: คะแนนของกระทู้: 1 โหวต, 4.00 ค่าเฉลี่ย. เรียบเรียงคำตอบ
เก่า 24-01-2008, 06:40 AM   #1
paang
สมาชิก
 
paang's Avatar
 
วันที่สมัคร: Apr 2005
โพสต์: 9,621
ส่งข้อความผ่าน Yahoo ถึง paang
Default

สู ต ร แ ห่ ง ใ จ


Artist: ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตรไทย
ไฟล์แนบข้อความ
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 15587.mp3 (5.00 MB, 10544 views)
สูตรแห่งใจ .. ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตรไทยข้าพเจ้าได้สดับมาดังนี้
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ ณ เขาคิชคูฏ ใกล้กรุงราชคฤห์
พร้อมด้วยภิกษุหมู่ใหญ่ และพระโพธิสัตว์หมู่ใหญ่
สมัยนั้นแล พระผู้มีพระภาค ทรงฝึกสมาธิชื่อว่าคัมภีร์ราวสังโฆแท้
และสมัยนั้น พระอริยอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์มหาสัตว์
ทรงประพฤติจริยาในปรัชญาปารมิตาอันลึกซึ้ง
พิจารณาอยู่อย่างนี้ คือพิจารณาขันธ์ ๕ และความสูญโดยสภาพ
ลำดับนั้น ท่านสารีบุตร ได้กล่าวต่อ พระอริยะอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ด้วยพุทธานุภาพว่า
กุลบุตร หรือ กุลธิดาใดๆ ใคร่จะประพฤติจริยาในปรัชญาปาระมิตาอันลึกซึ้งนั้นจะพึงศึกษาอย่างไร
พระอริยอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์มหาสัตว์อันท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วได้กล่าวตอบท่านสารีบุตรว่า
ท่านสารีบุตร กุลบุตรหรือกุลธิดาใดๆ ใคร่จะประพฤติจริยาในปรัชญาปาระมิตาอันลึกซึ้ง
เขาพึงพิจารณาอย่างนี้ คือพิจารณาขันธ์ ๕ และความสูญโดยสภาพ
รูปคือความสูญ ความสูญนั่นแหละคือรูป ความสูญไม่อื่นไปจากรูป
รูปไม่อื่นไปจากความสูญ รูปอันใดความสูญก็อันนั้น ความสูญอันใด รูปก็อันนั้น
อนึ่ง เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็คือความสูญอย่างเดียวกัน
ท่านสารีบุตร ธรรมทั้งปวง มีความสูญเป็นลักษณะ
ไม่เกิด ไม่ดับ ไม่มัวหมอง ไม่ผ่องแผ้ว ไม่หย่อน ไม่เต็ม อย่างนี้
เพราะฉะนั้นแหละ ท่านสารีบุตร ในความสูญจึงไม่มี รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ไม่มีตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่มีรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรม
ไม่มีจักษุธาตุ จนถึงมโนธาตุ ธรรมชาตินั้น วิญญาณธาตุ
ไม่มีวิชชา ไม่มีอวิชชา ไม่มีความสิ้นไปแห่งวิชชา และอวิชชา
จนถึงไม่มี ความแก่ ความตาย ไม่มีความสิ้นไปแห่ง ความแก่ ความตาย
ไม่มีทุกข์ สมุห์ทัย นิโรธ มรรค ไม่มีญาณ ไม่มีการบรรลุ ไม่มีการไม่บรรลุ

ท่านสารีบุตร เพราะฉะนั้น ผู้ดำเนินตามปรัชญาปาระมิตา ของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายแล้ว
แต่ยังมีกิเลสห่อหุ้มจิตอยู่ ก็เพราะยังมิได้บรรลุ คืนนั้นจึงไม่สะดุ้งกลัว
ก้าวล่วงความขัดข้องสำเร็จพระนิพพานได้ ก็เพราะความไม่มีกิเลสห่อหุ้มจิต
พระพุทธเจ้าทั้งปวง ผู้ตั้งอยู่ในกาลทั้งสามทรงดำเนินตามปรัชญาปาระมิตา
ได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เพราะฉะนั้น จึงทูลทราบมหามนต์
ในปรัชญาปาระมิตา อันเป็นมหาวิทยามนต์ อนุตตะระมนต์ อะสัมมะสมมนต์
สัพพะทุกข์ กับสมณมนต์ นี้เป็นสัจจะ เพราะไม่ผิดพลาด
มนต์ที่ท่านกล่าวไว้ ในปรัชญาปาระมิตา คือดูก่อน ความรู้ ไป ไป ไปสู่ฝั่ง ไปให้ถึงฝั่งสวาหา


ท่านสารีบุตร สัตว์ผู้จะตรัสรู้ พึงศึกษาจริยาในปรัชญาปาระมิตาอย่างนี้
ลำดับนั้นแล พระผู้มีพระภาค ทรงออกจากสมาธินั้นแล้ว
ได้ประทานสาธุการ แก่พระอริยอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ว่า
ถูกแล้ว ถูกแล้ว กุลบุตร ข้อนั้นเป็นอย่างนั้น กุลบุตร จริยาในปรัชญาปาระมิตา อันลึกซึ้งนั้น
อันบุคคลพึงประพฤติอย่างนี้ พระตถาคตอรหันต์เจ้าทั้งหลาย
ย่อมทรงอนุโมทนาอย่างที่ท่านยกขึ้นแสดงแล้ว
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคำนี้จบลงแล้ว ท่านพระสารีบุตร พระอริยะอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์บริษัท
อันมีประชุมชนทุกเหล่าและสัตว์โลกพร้อมทั้งเทวา มนุษย์ อสูร คนธรรพ์ ก็มีใจเบิกบาน
ชื่นชมภาษิต ของพระผู้มีพระภาค ด้วยประการฉะนี้
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
sponsor links
เก่า 18-03-2008, 12:42 PM   #2
Innocense
สมาชิก
 
Innocense's Avatar
 
วันที่สมัคร: Feb 2008
โพสต์: 96
Default

อยากได้เพลงสวดมนต์แปลไทยมานานแล้วครับ ...

ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 07-05-2008, 01:40 PM   #3
papaya123
สมาชิก
 
papaya123's Avatar
 
วันที่สมัคร: May 2008
โพสต์: 3
Default

เพลงบรรเลงจิตบำบัด
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 05-07-2008, 07:01 AM   #4
miss_aommie
สมาชิก
 
miss_aommie's Avatar
 
วันที่สมัคร: May 2008
โพสต์: 120
Default

อนุโมทนา.................สาธุ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 24-07-2008, 11:59 AM   #5
chanthawat_k
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Jan 2008
โพสต์: 966
Default

สาธุ..
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 12-10-2008, 02:20 PM   #6
janepat2549
สมาชิก
 
janepat2549's Avatar
 
วันที่สมัคร: Oct 2006
โพสต์: 2,021
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง janepat2549
Default

สาธุ....
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 02-12-2008, 03:19 AM   #7
aonlin
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Sep 2006
โพสต์: 202
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง aonlin
Smile

เพราะมากค่ะ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 26-08-2009, 05:50 PM   #8
tharinee24
สมาชิก
 
tharinee24's Avatar
 
วันที่สมัคร: Sep 2008
โพสต์: 175
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง tharinee24
Default

อนุโมทนาค่ะ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 29-08-2009, 02:54 AM   #9
งูขาว
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Jan 2008
โพสต์: 950
Default

หมดสิ้นสงสัย ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นไม่ว่าดีหรือชั่ว นั่น สำเร็จหมด
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 29-08-2009, 02:48 PM   #10
fuko"
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Aug 2009
โพสต์: 2
Default

อนุโมทนา สาธุ นะคะ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 15-09-2009, 07:46 PM   #11
วิมานทิพย
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Nov 2008
โพสต์: 46
Default

ไพเราะมากค่ะ อนุโมทนา จ๊า^^
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 06-10-2009, 02:03 PM   #12
Chimagu
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Oct 2009
โพสต์: 0
Default

เพราะมากครับ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 12-03-2010, 10:59 AM   #13
inthara
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Feb 2010
โพสต์: 43
Default

อนุโมทนาบุญด้วยคะ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 12-03-2010, 02:07 PM   #14
มัคโพธิยาน
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Mar 2010
โพสต์: 19
Default

สาธุ...
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 13-03-2010, 05:49 PM   #15
Amnuy Huakad
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Jan 2010
โพสต์: 19
Default

อืม...ลึกซึ้งมากครับ

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Amnuy Huakad : 13-03-2010 เมื่อ 05:52 PM
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 03-09-2010, 02:28 AM   #16
ภูริทัตโต
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Sep 2010
โพสต์: 16
Default

อนุโมทนาด้วยครับ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 03-09-2010, 04:37 PM   #17
khungrai
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Aug 2010
โพสต์: 25
Default

อนุโมทนาสาธุด้วยค่ะ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 05-09-2010, 07:48 PM   #18
poompitch
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Mar 2010
โพสต์: 175
Default

อนุโมทนา สาธุ ขอบคุณครับ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 16-09-2010, 11:00 PM   #19
poompitch
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Mar 2010
โพสต์: 175
Default

อนุโมทนา สาธุ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 09-06-2013, 10:04 PM   #20
sompanbun
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Oct 2011
โพสต์: 274
Default

อนุโมทนา ครับ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
ตอบ

Tags
, , , , สู, ห่, ,


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน ) [ แนะนำเรื่องเด่น ]
 

คำสั่งเพิ่มเติม ค้นหาในกระทู้นี้
ค้นหาในกระทู้นี้:

Advanced Search
เรียบเรียงคำตอบ ให้คะแนนกระทู้นี้
ให้คะแนนกระทู้นี้:

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are งดใช้
Pingbacks are งดใช้
Refbacks are งดใช้เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:28 PM


พลังจิต | พระไตรปิฎก | เสียงธรรม | รูปภาพ | พจนานุกรม  | วัดไทย | คลิป | สารบัญเว็ป | หลวงพ่อฤาษีลิงดำ | อภิญญาหก | ฝึกสมาธิ
 
พุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ | สมาธิ | แชท | เว็ปบอร์ด | พระเครื่อง | ดูดวง | ทำนายฝัน | Blog | ไทยKeyboard | Google | แปลภาษา | SEO Hosting

vBulletin Copyright © Jelsoft Enterprises Ltd.
Palungjit.org 1 April 2003 - 2016   Creative Commons Licence
คุณได้ให้คะแนนกระทู้นี้:
Page generated in 0.29918 seconds with 12 queries