ฟังธรรม เสียงธรรม เพลงธรรมะ นิทานธรรมะ ค้นหาเสียงธรรม โดยแบ่งเป็นชื่อของผู้เทศนา ได้ที่นี่

กลับไป   เสียงธรรม Buddhism Audio > สวดมนต์ คาถา - เพลง > สวดมนต์และพระคาถา > เสียงสวดมนต์ประกอบดนตรี
เสียงสวดมนต์ประกอบดนตรี เสียงสวดมนต์ แบบมีดนตรีประกอบ บทร้องสรรเสริญพระพุทธเจ้า และอื่นๆ

ตอบ
 
คำสั่งเพิ่มเติม ค้นหาในกระทู้นี้ คะแนน: คะแนนของกระทู้: 21 โหวต, 4.90 ค่าเฉลี่ย. เรียบเรียงคำตอบ
เก่า 11-11-2008, 03:41 PM   #21
mybrimstone
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Nov 2008
โพสต์: 256
Default

ขอบคุณมากค่ะ ฟังแล้วรู้สึกสงบใจจริงๆ เพราะมากเลยค่ะ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
sponsor links
เก่า 11-01-2009, 02:18 AM   #22
peacefullife
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Nov 2008
โพสต์: 4
Default

Very nice. I sometimes play in the morning when I have not much time in Buddha room.

Thank you very much for good things.
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 11-01-2009, 01:32 PM   #23
ตั้มศรีวิชัย
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
โพสต์: 599
Default

ขอบคุณมากครับ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 30-01-2009, 11:25 PM   #24
sinbangkok
สมาชิก
 
sinbangkok's Avatar
 
วันที่สมัคร: Dec 2008
โพสต์: 1
Default

อนุโมทนาครับ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 03-02-2009, 12:03 PM   #25
อรวี จุฑากรณ์
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Feb 2008
โพสต์: 438
Default

สาธุ สาธุ สาธุ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 08-02-2009, 03:19 PM   #26
NNnight
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: May 2008
โพสต์: 176
Default

อนุโมทนา สาธุ ครับ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 02-04-2009, 06:51 PM   #27
sare.ewan
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Dec 2007
โพสต์: 177
Default

ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 02-04-2009, 07:21 PM   #28
sare.ewan
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Dec 2007
โพสต์: 177
Default

เพลงประกอบแผ่เมตตา..ไพเราะมาก..


ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 15-04-2009, 05:06 PM   #29
sare.ewan
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Dec 2007
โพสต์: 177
Default

บทเพลงแผ่เมตตา ที่แก้ไขให้ถูกต้อง

บทเพลงแผ่เมตตา

Aham avero homi
อะหัง อะเวโร โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปราศจากเวร
abyapajjho homi
อัพยาปัชโฌ โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน
anigho homi
อะนีโฆ โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
sukhi - attanam pariharami
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ
ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
Mama matapitu
มะมะ มาตาปิตุ
ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า
acariya ca natimitta ca
อาจาริยา จะ ญาติมิตตา จะ
ครูอาจารย์ และญาติมิตร
sabrahma - carino ca
สะพราหมะจาริโน จะ
ผู้ประพฤติธรรมทั้งปวง
avera hontu
อะเวรา โหนตุ
จงปราศจากเวร
abyapajjha hontu
อัพยาปัชฌา โหนตุ
จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน
anigha hontu
อะนีฆา โหนตุ
จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
sukhi - attanam pariharantu
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
ขอให้ท่านจงมีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
Imasmim arame sabbe yogino
อิมัสมิง อาราเม สัพเพ โยคิโน
ขอให้ท่านโยคี ( ผู้ทรงสมาธิ)ทั้งปวงในเขตนี้ )
avera hontu
อะเวรา โหนตุ
จงปราศจากเวร
abyapajjha hontu
อัพยาปัชฌา โหนตุ
จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน
anigha hontu
อะนีฆา โหนตุ
จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
sukhi - attanam pariharantu
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
ขอให้ท่านจงมีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
Imasmim arame sabbe bhikkhu
อิมัสมิง อาราเม สัพเพ ภิกขู
ขอพระภิกษุทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในเขตนี้
samanera ca
สามะเณรา จะ
และสามเณร
upasaka - upasikayo ca
อุปาสะกา อุปาสิกาโย จะ
ทั้งอุบาสกและ อุบาสิกา
avera hontu
อะเวรา โหนตุ
จงปราศจากเวร
abyapajjha hontu
อัพยาปัชฌา โหนตุ
จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน
anigha hontu
อะนีฆา โหนตุ
จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
sukhi - attanam pariharantu
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
ขอให้ท่านจงมีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
Amhakam catupaccaya - dayaka
อัมหากัง จะตุปัจจายะทายะกา
ขอทายกทายิกา ผู้ให้ปัจจัย๔ แก่พวกเราทั้งหลาย
avera hontu
อะเวรา โหนตุ
จงปราศจากเวร
abyapajjha hontu
อัพยาปัชฌา โหนตุ
จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน
anigha hontu
อะนีฆา โหนตุ
จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
sukhi - attanam pariharantu
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
ขอให้ท่านจงมีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
Amhakam arakkha devata
อัมหากัง อารักขา เทวาตา
ขอเทวดาผู้อารักขาเราทั้งหลาย
Ismasmim vihare
อิมัสมิง วิหาเร
ในวิหารแห่งนี้
Ismasmim avase

อิมัสมิง อาวาเส
ในอาวาสแห่งนี้
Ismasmim arame
อิมัสมิง อาราเม
ในอารามแห่งนี้
arakkha devata
อารักขา เทวาตา
ขอเทวาผู้รักษาสถานที่เหล่านี้
avera hontu
อะเวรา โหนตุ
จงปราศจากเวร
abyapajjha hontu
อัพยาปัชฌา โหนต
จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน
anigha hontu
อะนีฆา โหนตุ
จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
sukhi - attanam pariharantu
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
ขอให้ท่านจงมีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
Sabbe satta
สัพเพ สัตตา
ขอสัตว์ทั้งหลาย ทั้งปวง
sabbe pana
สัพเพ ปาณา
ขอสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย
sabbe bhutta
สัพเพ ภูตา
ขอภูติทั้งหลาย
sabbe puggala
สัพเพ ปุคคะลา
ขอบุคคลทั้งหลาย
sabbe attabhava - pariyapanna
สัพเพ อัตตะภาวา ปริยาปันนา
ขอผู้มีอัตภาพทั้งหลาย
sabba itthoyo
สัพพา อิตถีโย
ขอสตรีทั้งหลาย ทั้งปวง
sabbe purisa
สัพเพ ปุริสา
ขอบุรุษทั้งหลาย ทั้งปวง
sabbe ariya
สัพเพ อริยา
ขอพระอริยเจ้าทั้งหลาย ทั้งปวง
sabbe anariya
สัพเพ อนริยา
ขอผู้ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย ทั้งปวง
sabbe deva
สัพเพ เทวา
ขอเทวาทั้งหลาย ทั้งปวง
sabbe manussa
สัพเพ มนุสสา
ขอมนุษย์ทั้งหลาย ทั้งปวง
sabbe vinipatika
สัพเพ วินิปาติกา
ขอสัตว์วินิปาติกะทั้งหลาย ทั้งปวง
avera hontu
อะเวรา โหนตุ
จงปราศจากเวร
abyapajjha hontu
อัพยาปัชฌา โหนตุ
จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน
anigha hontu
อะนีฆา โหนตุ
จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
sukhi - attanam pariharantu
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
ขอให้ท่านจงมีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
Dukkha muccantu
ทุกขา มุจจันตุ
ขอสัตว์ทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์
Yattha-laddha-sampattito mavigacchantu
ยถาลัทธาสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ
จงอย่าพลัดพรากจากสมบัติที่ได้มา
Kammassaka
กัมมัสสะกา
ตนย่อมเป็นเจ้าของกรรมนั้น
Purathimaya disaya
ปุรถิมายะ ทิสายะ
ขอสัตว์ทั้งปวง ในทิศบูรพา ( ทิศตะวันออก )
pacchimaya disaya
ปัจฉิมายะ ทิสายะ
ในทิศปัจฉิม ( ทิศตะวันตก )
uttaraya disaya
อุตตรายะ ทิสายะ
ในทิศอุดร ( ทิศเหนือ )
dakkhinaya disaya
ทักขิณายะ ทิสายะ
ในทิศทักษิณ ( ทิศใต้ )
purathimaya anudisaya
ปุรถิมายะ อนุทิสายะ
ในทิศอาคเนย์ ( ทิศตะวันออกเฉียงใต้ )
pacchimaya anudisaya
ปัจฉิมายะ อนุทิสายะ
ในทิศพายัพ ( ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ )
uttaraya anudisaya
อุตตระยะ อนุทิสายะ
ในทิศอิสาน ( ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ )
dakkhinaya anudisaya
ทักขิณายะ อนุทิสายะ
ในทิศหรดี ( ทิศตะวันตกเฉียงใต้ )
hetthimaya disaya
เหฎฐิมายะ ทิสายะ
ในทิศเบื้องล่าง
uparimaya disaya
อุปาริมายะ ทิสายะ
ในทิศเบื้องบน
Sabbe satta
สัพเพ สัตตา
ขอสัตว์ทั้งหลาย
sabbe pana
สัพเพ ปาณา
ขอสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย
sabbe bhutta
สัพเพ ภูตา
ขอภูติทั้งหลาย
sabbe puggala
สัพเพ ปุคคะลา
ขอบุคคลทั้งหลาย
sabbe attabhava - pariyapanna
สัพเพ อัตตะภาวา ปริยาปันนา
ขอผู้มีอัตภาพทั้งหลาย
sabba itthiyo
สัพพา อิตถีโย
ขอสตรีทั้งหลาย
sabbe purisa
สัพเพ ปุริสา
ขอบุรุษทั้งหลาย
sabbe ariya
สัพเพ อริยา
ขอพระอริยเจ้าทั้งหลาย
sabbe anariya
สัพเพ อนริยา
ขอผู้ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย
sabbe deva
สัพเพ เทวา
ขอเทวา ทั้งหลาย
sabbe manussa
สัพเพ มนุสสา
ขอมนุษย์ทั้งหลาย
sabbe vinipatika
สัพเพ วินิปาติกา
ขอสัตว์วินิปาติกะทั้งหลาย
avera hontu
อะเวรา โหนตุ
อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
abyapajjha hontu
อัพยาปัชฌา โหนตุ
อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
anigha hontu
อะนีฆา โหนตุ
อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
sukhi - attanam pariharantu
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
จงมีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
Dukkha muccantu
ทุกขา มุจจันตุ
ขอสัตว์ทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์
Yattha-laddha-sampattito mavigacchantu
ยถาลัทธา สัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ
จงอย่าพลัดพรากจากสมบัติที่ได้มา
Kammassaka
กัมมัสสะกา
ตนย่อมเป็นเจ้าของกรรมนั้น
Uddham yava bhavagga ca
อุทธัง ยาวะ ภะวัคคา จะ
และสัตว์ที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงภวัคคภูมิ
adho yava aviccito
อโธ ยาวะ อวิจจิโต
และสัตว์ที่อยู่เบื้องล่างจนถึงอเวจีมหานรก
samanta cakkavalesu
สมันตา จักกะวาเลสุ
สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล
ye satta pathavicara
เย สัตตา ปถวิจารา
ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี
abyapajjha nivera ca
อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ
ขอจงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน
nidukkha ca nupaddava
นิทุกขา จะ นุปัททวา
ปราศจากทุกข์ และอุปัทวันตราย
Uddham yava bhavagga ca
อุทธัง ยาวะ ภะวัคคา จะ
ขอสัตว์ที่อยู่สูงขึ้นไปถึงภวัคคภูมิ
adho yava aviccito
อโธ ยาวะ อวิจจิโต
และสัตว์อยู่เบื้องล่างในอเวจีมหานรก
samanta cakkavalesu
สมันตา จักกะวาเลสุ
สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล
ye satta udakecara
เย สัตตา อุทักเขจารา
ขอสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดในน้ำ
abyapajjha nivera ca
อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ
ขอจงอย่าได้เบียดเบียนใครเลย อย่าได้มีเวรกับใครเลย
nidukkha ca nupaddava
นิทุกขา จะ นุปัททวา
ปราศจากทุกข์ ปราศจากอุปัทวันตราย
Uddham yava bhavagga ca
อุทธัง ยาวะ ภะวัคคา จะ
ขอสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยู่เบื้องบนคือภวัคคภูมิลงมา
adho yava aviccito
อโธ ยาวะ อวิจิโต
ตั้งแต่อเวจีมหานรกขึ้นไป
samanta cakkavalesu
สมันตา จักกะวาเฬสุ
ขอสัตว์ทั้งหลายโดยรอบจักรวาล
ye satta pathavicara
เย สัตตา ปฐวีจารา
ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี
abyapajjha nivera ca
อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ
ขอจงอย่าได้เบียดเบียนใครเลย อย่าได้มีเวรกับใครเลย
nidukkha ca nupaddava
นิทุกขา จะ นุปัททวา
ปราศจากทุกข์ ปราศจากอุปัทวันตราย ทั้งสิ้นเทอญฯ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 15-04-2009, 05:12 PM   #30
sare.ewan
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Dec 2007
โพสต์: 177
Default


บทแผ่เมตตาบาลี-อังกฤษ ที่ได้แก้ไขให้ถูกต้อง โดยการฟังจากเสียงเพลงค่ะ

The Chant of Metta Text
อะหัง อะเวโร โหมิ .............................Aham avero homi
ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปราศจากเวร........... May I be free from enmity and danger
อัพยาปัชโฌ โหมิ .............................abyapajjho homi
ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์ใจ...... May I be free from mental suffering
อะนีโฆ โหมิ -- .................................anigho homi
ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์กาย....May I be free from physical suffering
สุขี อัตตานัง ปริหะรามิ - ......................sukhi - attanam pariharami
ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข .................. May I take care of myself happily
มะมะ มาตาปิตุ - ...............................Mama matapitu
และขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า.............May my parents
อาจาริยา จะ ญาติมิตตา จะ- .................acariya ca natimitta ca
ครูอาจารย์ ปวงญาติ และ มิตร ...............teachers relatives and friends
สพรหมะ จาริโน จะ - .........................sabrahma - carino ca
ผู้ประพฤติธรรมทั้งปวง .......................fellow Dhamma farers
อะเวโร โหนตุ - ................................avera hontu
ขอจงเป็นผู้ปราศจากเวร.................. may they be free from enmity and danger
อัพยาปัชฌา โหนตุ - .........................abyapajjha hontu
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ......... may they be free from mental suffering
อะนีฆา โหนตุ - ................................anigha hontu
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย ...... may they be free from physical suffering
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ -- ......................sukhi - attanam pariharantu
ขอท่านจงมีความสุข ..........................may they take care of themselves happily
อิมัสมิง อาราเม สัพเพ โยคิโน -..............Imasmim arame sabbe yogino
ขอท่านผู้ทรงสมาธิทั้งปวงในเขตนี้............May all yogee in this compound
อะเวรา โหนตุ -- ...............................avera hontu
ขอท่านจงปราศจากเวร ......................be free from enmity and danger
อัพยาปัชโฌ โหนตุ - .........................abyapajjha hontu
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ.............be free from mental suffering
อะนีฆา โหนตุ -- ...............................anigha hontu
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย...........be free from physical suffering
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ - .....................sukhi - attanam pariharantu
ขอท่านจงมีความสุข ..........................May they take care of themselves happily
อิมัสมิง อาราเม สัพเพ ภิกขุ -- ..............Imasmim arame sabbe bhikkhu
ขอพระภิกษุผู้อยู่ในเขตนี้ .....................May all monks in this compound
สามเณรา จะ -- ...............................samanera ca
และ สามเณร .................................novice monks
อุปาสะกะ อุปาสิกาโย จะ .......................upasaka - upasikayo ca
และทั้งอุบาสก อุบาสิกา ......................laymen and laywomen disciples
อะเวรา โหนตุ - ................................avera hontu
ขอท่านจงปราศจากเวร .................. may they be free from enmity and danger
อัพยาปัชโฌ โหนตุ - .........................abyapajjha hontu
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ.......... may they be free from mental suffering
อะนีฆา โหนตุ -- ...............................anigha hontu
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย....... may they be free from physical suffering
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ - .....................sukhi - attanam pariharantu
ขอท่านจงมีความสุข ..........................May they take care of themselves happily
อัมหากัง จะตุปัจจายะ ทายะกะ --..............Amhakam catupaccaya - dayaka
ขอท่านผู้เป็นทายกแห่งจตุปัจจัยทาน ทั้งสี่ ...May our donors of the four supports: clothing, food, medicine and lodging
( อันได้แก่ เสื้อผ้า อาหาร ยา และ ที่อยู่อาศัย)

อะเวรา โหนตุ -- ..............................avera hontu
ขอท่านจงปราศจากเวร ......................be free from enmity and danger
อัพพยา ปัชฌา โหนตุ - ......................abyapajjha hontu
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ.............be free from mental suffering
อะนีฆา โหนตุ -- ................................anigha hontu
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย...........be free from physical suffering
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ -- ....................sukhi - attanam pariharantu
ขอท่านจงมีความสุข ..........................May they take care of themselves happily
อัมหากัง อารักขา เทวาตา -- ................Amhakam arakkha devata
ขอเทวาผู้รักษาข้าพเจ้า ......................May our guardian devas
อิมัสมิง วิหาเร -- ..............................Ismasmim vihare
ในวิหารนี้ .......................................in this monastery
อิมัสมิง อาวาเส - ..............................Ismasmim avase
ในที่อยู่อาศัย ...................................in this dwelling
อิมัสมิง อาราเม -- .............................Ismasmim arame
ในอารามแห่งนี้ .................................in this compound
อารักขา เทวาตา - .............................arakkha devata
ขอเทวาผู้รักษาสถานที่เหล่านี้ ...............May the guardian devas
อะเวรา โหนตุ - ................................avera hontu -
ขอท่านจงปราศจากเวร ........................be free from enmity and danger
อัพพยา ปัชฌา โหนตุ - ......................abyapajjha hontu
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ ............be free from mental suffering
อะนีฆา โหนตุ -- ..............................anigha hontu
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย..........be free from physical suffering
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ - .......................sukhi - attanam pariharantu
ขอท่านทั้งหลายจงเป็นสุข ...................may they take care of themselves happily
สัพเพ สัตตา -- .................................Sabbe satta
ขอสัตว์ทั้งหลาย ................................May all beings
สัพเพ ปาณา -- ................................sabbe pana
ขอผู้มีลมหายใจทั้งปวง .......................all breathing things
สัพเพ ภูตา - ...................................sabbe bhutta
ขอสิ่งมีชีวิตทั้งปวง .............................all creatures
สัพเพ ปุคคะลา -- ............................................. sabbe puggala
ขอสัตว์ทั้งปวง (ทั้งที่มีรูป ไม่มีรูป มีสัญญา ไม่มีสัญญา)...all individuals (all beings)
สัพเพ อัตตะภาวา ปริยะปันนา -- .................sabbe attabhava - pariyapanna
ขอสัตว์ผู้มีกายและใจ .............all personalities (all beings with mind and body)
สัพพา อิตถีโย -- ...............................sabba itthoyo
ขอปวงสตรีทั้งหลาย ...........................may all females
สัพเพ ปุริสา -- .................................sabbe purisa
ขอปวงบุรุษทั้งหลาย ...........................all males
สัพเพ อริยา - ..................................sabbe ariya
ขอปวงพระอริยเจ้าทั้งหลาย ..................all noble ones (saints)
สัพเพ อนริยา - .......................................sabbe anariya
ขอปวงผู้ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย.. ....all worldlings (those yet to attain sainthood)
สัพเพ เทวา -- ..................................sabbe deva
ขอเหล่าเทวา ทั้งหลาย ......................all deities
สัพเพ มนุสสา -- ...............................sabbe manussa
ขอมนุษย์ทั้งหาย ...............................all humans
สัพเพ วินิปาติกา -- ............................sabbe vinipatika
ขอสัตว์ทั้งหลายอันมีกำเนิด 4................all those in the four woeful planes
อะเวรา โหนตุ -- ...............................avera hontu
ขอจงเป็นผู้ปราศจากเวร................ may they be free from enmity and dangers
อัพพยา ปัชฌา โหนตุ -- .....................abyapajjha hontu
ขอจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์ใจ........ may they be free from mental suffering
อะนีฆา โหนตุ -- ...............................anigha hontu
ขอจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์กาย..... may they be free from physical suffering
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ - .......................sukhi - attanam pariharantu
ขอท่านจงมีความสุข ......................may they take care of themselves happily
ทุกขา มุจจันตุ -- ...............................Dukkha muccantu
ขอสัตว์ทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์......May all beings be free from suffering
ยัตถา ลัทธา สัมปัตติโต มาวิกัจชันตุ --Yattha-laddha-sampattito mavigacchantu
ไม่ว่าจะเป็นผู้ทำดี หรือ ทำไม่ดี.........May whatever they have gained not be lost
กัมมัสสะกา -- ..................................Kammassaka
ตนย่อมเป็นเจ้าของกรรมนั้น............All beings are owners of their own Kamma
ปุรถิมายะ ทิสายะ -- ..........................Purathimaya disaya
ณ เบื้องทิศตะวันออก ........................in the eastern direction
ปัจฉิมายะ ทิสายะ -- .........................pacchimaya disaya
ณ เบื้องทิศตะวันตก .........................in the western direction
อุตตรายะ ทิสายะ - ..............................uttaraya disaya
ณ เบื้องทิศเหนือ .............................in the northern direction
ทักขิณายะ ทิสายะ - .........................dakkhinaya disaya-
ณ เบื้องทิศใต้ .................................in the southern direction
ปุรถิมายะ อนุทิสายะ -- .......................purathimaya anudisaya
ณ เบื้องทิศตะวันออกเฉียงใต้ ...............in the southeast direction
ปัจฉิมายะ อนุทิสายะ -- .......................pacchimaya anudisaya
ณ เบื้องทิศตะวันตกเฉียงเหนือ...............in the northwest direction
อุตตระยะ อนุทิสายะ -- ..........................uttaraya anudisaya
ณ เบื้องทิศตะวันออกเฉียงเหนือ.............in the northeast direction
ทักขิณายะ อนุทิสายะ -- .....................dakkhinaya anudisaya
ณ เบื้องทิศตะวันตกเฉียงใต้..................in the southwest direction
เหตถิมายะ ทิสายะ - ..........................hetthimaya disaya
ณ ทิศเบื้องล่าง ................................in the direction below
อุปาริมายะ ทิสายะ - ..........................uparimaya disaya
ณ ทิศเบื้องบน .................................in the direction above
สัพเพ สัตตา -- ................................Sabbe satta
ขอสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น .....................May all beings
สัพเพ ปาณา -- ................................sabbe pana
ขอผู้มีลมหายใจทั้งปวง .......................all breathing things
สัพเพ ภูตา -- .................................sabbe bhutta
ขอสิ่งมีชีวิตทั้งปวง ............................all creatures
สัพเพ ปุคคะลา -- ............................................. sabbe puggala
ขอสัตว์ทั้งปวง (ทั้งที่มีรูป ไม่มีรูป มีสัญญา ไม่มีสัญญา).. all individuals (all beings)
สัพเพ อัตตะภาวา ปริยะปันนา - ..................sabbe attabhava - pariyapanna
ขอสัตว์ผู้มีกายและใจ ............all personalities (all beings with mind and body)
สัพพา อิตถีโย - ...............................sabba itthoyo
ขอปวงสตรีทั้งหลาย .......................... all females
สัพเพ ปุริสา -- .................................sabbe purisa
ขอปวงบุรุษทั้งหลาย ..........................all males
สัพเพ อริยา ...................................sabbe ariya
ขอปวงพระอริยเจ้าทั้งหลาย ..................all noble ones (saints)
สัพเพ อนริยา -- .........................................sabbe anariya
ขอปวงผู้ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย….all worldlings (those yet to attain sainthood)
สัพเพ เทวา -- ..................................sabbe deva
ขอเหล่าเทวา ทั้งหลาย ......................all deities
สัพเพ มนุสสา -- ...............................sabbe manussa
ขอมนุษย์ทั้งหลาย .............................all humans
สัพเพ วินิปาติกา - ............................sabbe vinipatika
ขอสัตว์ทั้งหลายอันมีกำเนิด 4 ..............all those in the 4 woeful planes
อะเวรา โหนตุ - ...............................avera hontu
ขอจงเป็นผู้ปราศจากเวร .............. may they be free from enmity and dangers
อัพพยา ปัชฌา โหนตุ -- .....................abyapajjha hontu
ขอจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์ใจ .......... may they be free from mental suffering
อะนีฆา โหนตุ -- ...............................anigha hontu
ขอจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์กาย..... may they be free from physical suffering
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ - .......................sukhi - attanam pariharantu
ขอท่านจงมีความสุข .........................may they take care of themselves happily
ทุกขา มุจจันตุ - ................................Dukkha muccantu
ขอสัตว์ทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์......May all beings be free from suffering
ยัตถา ลัทธา สัมปัตติโต มาวิกัจชันตุ --Yattha-laddha-sampattito mavigacchantu
ไม่ว่าจะเป็นผู้ทำดี หรือ ทำไม่ดี ........May whatever they have gained not be lost
กัมมัสสะกา -- ..................................Kammassaka
ตนย่อมเป็นเจ้าของกรรมนั้น...................All gained are owners of their kamma
อุทธัง ยาวะ ภะวัคคะ จะ --....................Uddham yava bhavagga ca
และสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยู่สูงขึ้นไป........As far as the highest plane of existence
อโธ ยาวะ อวิจจิโต --..........................adho yava aviccito
และสัตว์ในโลกธาตุอื่นที่อยู่เบื้องล่าง.........to as far down as the lowest plane
สมันตะ จักกะวาเลสุ -- .......................samanta cakkavalesu
สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล ......................in the entire universe
เย สัตตา ปถวิจาระ -- .........................ye satta pathavicara
ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี................whatever beings that move on earth
อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ -- .....................abyapajjha nivera ca
ขอจงปราศจากทุกข์ใจ .........may they be free of mental suffering and enmity
นิทุกขา จะ นุปัททวะ -- ......................nidukkha ca nupaddava
และความทุกข์ทางกาย ....may they be free from physical suffering and danger
อุทธัง ยาวะ ภะวัคคะ จะ - ....................Uddham yava bhavagga ca
และสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยู่สูงขึ้นไป........As far as the highest plane of existence
อโธ ยาวะ อวิจจิโต -- .........................adho yava aviccito
และสัตว์ในโลกธาตุอื่นที่อยู่เบื้องล่าง.........to as far down as the lowest plane
สมันตะ จักกะวาเลสุ - .........................samanta cakkavalesu
สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล ......................in the entire universe
เย สัตตา อุทักเขจารา -- ...................... ye satta akasecara
ขอสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดในน้ำ .................. whatever beings that move on water
อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ - ...................... abyapajjha nivera ca
ขอจงปราศจากทุกข์ใจ ..... may they be free from mental suffering and enmity
นิทุกขา จะ นุปัททวะ - ....................... nidukkha ca nupaddava
และความทุกข์ทางกาย ... may they be free from physical suffering and danger
อุทธัง ยาวะ ภะวัคคะ จะ -- .................. Uddham yava bhavagga ca
และสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยู่สูงขึ้นไป....... As far as the highest plane of existence
อโธ ยาวะ อวิจจิโต -- ......................... adho yava aviccito
และสัตว์ในโลกธาตุอื่นที่อยู่เบื้องล่าง........ to as far down as the lowest plane
สมันตะ จักกะวาเลสุ ……………………….
samanta cakkavalesu
สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล ......................in the entire universe
เย สัตตา ปถวิจาระ -- .........................ye satta pathavicara
ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี................whatever beings that move in air
อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ - ......................abyapajjha nivera ca
ขอจงปราศจากทุกข์ใจ .....may they be free from mental suffering and enmity
นิทุกขา จะ นุปัททวะ - .......................nidukkha ca nupaddava
และความทุกข์ทางกาย .. may they be free from physical suffering and danger
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 19-04-2009, 06:25 PM   #31
LiFeHouSe
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Feb 2009
โพสต์: 222
Default

อนุโมทนา สาธุ ครับ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 04-05-2009, 10:45 AM   #32
aphisara
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
โพสต์: 4
Default

ขออนุโมทนากับทุกท่านเลยค่ะ ไพเราะมากเลยว่าแต่อยากได้ไว้ในเครื่องโน้ตบุคค่ะจะทำอย่างไรดี ดาวน์โหลดไม่เป็นค่ะ ช่วยที ช่วยที ขอบคุณมากๆค่ะ
amelee41@gmail.com
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 04-05-2009, 07:34 PM   #33
paang
สมาชิก
 
paang's Avatar
 
วันที่สมัคร: Apr 2005
โพสต์: 9,621
ส่งข้อความผ่าน Yahoo ถึง paang
Default

ดาวน์โหลด โดยคลิ๊กขวาที่ชื่อไฟล์นะคะ
แล้วเลือก save target as..
เลือก folder สำหรับจัดเก็บได้เลยค่ะ

คลิ๊กเพลงประกอบแผ่เมตตา...wma
คลิ๊กOriginal Sound......wma
คลิ๊กภาษาอังกฤษ.wma
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 27-06-2009, 03:53 AM   #34
catwoman121
สมาชิก
 
catwoman121's Avatar
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
โพสต์: 103
Default

อนุโมทนา สาธุค่ะ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 02-07-2009, 07:32 PM   #35
sippakorn
สมาชิก
 
sippakorn's Avatar
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
โพสต์: 34
Default

[quote=paang;238]เนื้อเพลงประกอบแผ่เมตตา
Metta is a Pali word meaning loving-kindness. Metta chanting is the radiation of loving-kindness towards all beings: May they all be happy and peaceful. Imee Ooi chants the Pali beautifully. Metta chanting is soothing, uplifting, joyful and a great healing for the world - pervading it with waves of love. Truly, may all beings be happy. May they live always in peace and harmony.

The Chant of Metta Text

อะหัง อะเวโร โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปราศจากเวร
Aham avero homi
May I be free from enmity and danger

อัพยาปัชโฌ โหมิ --
ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์ใจ
abyapajjho homi
May I be free from mental suffering

อะนีโฆ โหมิ --
ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์กาย
anigha homi
May I be free from physical suffering

สุขี อัตตานัง ปริหะรามิ --
ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข
sukhi - attanam pariharami
May I take care of myself happily

มะมะ มาตาปิตุ --
และขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า
Mama matapitu
May my parents


อาจาริยา จะ ญาติมิตตา จะ--
ครูอาจารย์ ปวงญาติ และ มิตร
acariya ca natimitta ca
teacher relatives and friends


สพรหมะ จาริโน จะ --
ผู้ประพฤติธรรมทั้งปวง
sabrahma - carino ca
fellow Dhamma farers


อะเวโร โหนตุ --
ขอจงเป็นผู้ปราศจากเวร
avera hontu
be free from enmity and danger


อัพยาปัชฌา โหนตุ --
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ
abyapajjha hontu
be free from mental suffering


อะนีฆา โหนตุ --
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย
anigha hontu
be free from physical suffering


สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ --
ขอท่านจงมีความสุข
sukhi - attanam pariharantu
may they take care of themselves happily


อิมัสมิง อาราเม สัพเพ โยจิโน --
ขอท่านผู้ทรงสมาธิทั้งปวงในเขตนี้
Imasmim arame sabbe yogino
May all meditators in this compound


อะเวรา โหนตุ --
ขอท่านจงปราศจากเวร
avera hontu
be free from enmity and danger


อัพยาปัชโฌ โหนตุ --
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ
abyapajjha hontu
be free from mental suffering


อะนีโฆ โหนตุ --
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย
anigha hontu
be free from physical suffering


สุขี อัตตานัง ปริหะรันตุ --
ขอท่านจงมีความสุข
sukhi - attanam pariharantu
May they take care of themselves happily


อิมัสมิง อาราเม สัพเพ ภิกขุ --
ขอพระภิกษุผู้อยู่ในเขตนี้
Imasmim arame sabbe bhikkhu
May all monks in this compound


สามเณรา จะ --
และ สามเณร
samanera ca
novice monks


อุปาสะกะ อุปาสิกาโยจะ --
และทั้งอุบาสก อุบาสิกา
upasaka - upasikaya ca
laymen and laywomen disciples


อะเวรา โหนตุ --
ขอท่านจงปราศจากเวร
avera hontu
be free from enmity and danger


อัพยาปัชโฌ โหนตุ --
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ
abyapajjha hontu
be free from mental suffering

อะนีฆา โหนตุ --
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย
anigha hontu
be free from physical suffering

สุขี อัตตานัง ปริหะรันตุ --
ขอท่านจงมีความสุข
sukhi - attanam pariharantu
May they take care of themselves happily

อัมหากัง จะตุปัจจายะ ทายะกะ --
ขอท่านผู้เป็นทายกแห่งจตุปัจจัยทาน ทั้งสี่
( อันได้แก่ เสื้อผ้า อาหาร ยา และ ที่อยู่อาศัย)
Amhakam catupaccaya - dayaka
May our donors of the four supports: clothing, food, medicine and lodging

อะเวรา โหนตุ --
ขอท่านจงปราศจากเวร
avera hontu
be free from enmity and danger

อัพพยา ปัชฌา โหนตุ --
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ
abyapajjha hontu
be free from mental suffering

อนีฆา โหนตุ --
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย
anigha hontu
be free from physical suffering

สุขี อัตตานัง ปริหะรันตุ --
ขอท่านจงมีความสุข
sukhi - attanam pariharantu
May they take care of themselves happily

อัมหากัง อารักขา เทวาตา --
ขอเทวาผู้รักษาข้าพเจ้า
Amhakam arakkha devata
May our guardian devas

อิมัสมิง วิหาเร --
ในวิหารนี้
Ismasmim vihare
in this monastery

อิมัสมิง อาวาเส --
ในที่อยู่อาศัย
Ismasmim avase
in this dwelling

อิมัสมิง อาราเม --
ในอารามแห่งนี้
Ismasmim arame
in this compound

อารักขา เทวาตา --
ขอเทวาผู้รักษาสถานที่เหล่านี้
arakkha devata
May the guardian devas

อะเวรา โหนตุ --
ขอท่านจงปราศจากเวร
avera hontu
be free from enmity and danger

อัพพยา ปัชโฌ โหนตุ --
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ
abyapajjha hontu
be free from mental suffering

อะนีฆา โหนตุ --
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย
anigha hontu
be free from physical suffering

สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ --
ขอท่านทั้งหลายจงเป็นสุข
sukhi - attanam pariharantu
may they take care of themselves happily

สัพเพ สัตตา --
ขอสัตว์ทั้งหลาย
Sabbe satta
May all beings

สัพเพ ปาณา --
ขอผู้มีลมหายใจทั้งปวง
sabbe pana
all breathing things

สัพเพ ภูตา --
ขอสิ่งมีชีวิตทั้งปวง
sabbe bhutta
all creatures

สัพเพ ปุกกะลา --
ขอสัตว์ทั้งปวง (ทั้งที่มีรูป ไม่มีรูป มีสัญญา ไม่มีสัญญา)
sabbe puggala
all individuals (all beings)

สัพเพ อัตภวา ปริยะปันนา --
ขอสัตว์ผู้มีกายและใจ
sabbe attabhava - pariyapanna
all personalities (all beings with mind and body)

สัพเพ อิตถีโย --
ขอปวงสตรีทั้งหลาย
sabbe itthoyo
may all females

สัพเพ ปุริสา --
ขอปวงบุรุษทั้งหลาย
sabbe purisa
all males

สัพเพ อริยา --
ขอปวงพระอริยเจ้าทั้งหลาย
sabbe ariya
all noble ones (saints)

สัพเพ อนริยา --
ขอปวงผู้ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย
sabbe anariya
all worldlings (those yet to attain sainthood)

สัพเพ เทวา --
ขอเหล่าเทวา ทั้งหลาย
sabbe deva
all devas (deities)

สัพเพ มนุสสา --
ขอมนุษย์ทั้งหาย
sabbe manussa
all humans

สัพเพ วินิปาติกา --
ขอสัตว์ทั้งหลายอันมีกำเนิด 4
sabbe vinipatika
all those in the four woeful planes

อะเวรา โหนตุ --
ขอจงเป็นผู้ปราศจากเวร
avera hontu
be free from enmity and dangers

อัพพยา ปัชโฌ โหนตุ --
ขอจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์ใจ
abyapajjha hontu
be free from mental suffering

อะนีฆา โหนตุ --
ขอจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์กาย
anigha hontu
be free from physical suffering

สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ --
ขอท่านจงมีความสุข
sukhi - attanam pariharantu
may they take care of themselves happily

ทุกขา มุจจันตุ --
ขอสัตว์ทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์
Dukkha muccantu
May all being be free from suffering

ยัตถา ลัทธา สัมปัตติโต มาวิกัจชันตุ --
ไม่ว่าจะเป็นผู้ทำดี หรือ ทำไม่ดี
Yattha-laddha-sampattito mavigacchantu
May whatever they have gained not be lost

กัมมัสสะกา --
ตนย่อมเป็นเจ้าของกรรมนั้น
Kammassaka
All beings are owners of their own Kamma

ปุรถิมายะ ทิสายะ --
ณ เบื้องทิศตะวันออก
Purathimaya disaya
in the eastern direction

ปัจฉิมายะ ทิสายะ --
ณ เบื้องทิศตะวันตก
pacchimaya disaya
in the western direction

อุตตระ ทิสายะ --
ณ เบื้องทิศเหนือ
uttara disaya
in the northern direction

ทักขิณายะ ทิสายะ --
ณ เบื้องทิศใต้
dakkhinaya disaya
in the southern direction

ปุรถิมายะ อนุทิสายะ --
ณ เบื้องทิศตะวันออกเฉียงใต้
purathimaya anudisaya
in the southeast direction

ปัจฉิมายะอนุทิสายะ --
ณ เบื้องทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
pacchimaya anudisaya
in the northwest direction

อุตตระ อนุทิสายะ --
ณ เบื้องทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
uttara anudisaya
in the northeast direction

ทักขิณายะ อนุทิสายะ --
ณ เบื้องทิศตะวันตกเฉียงใต้
dakkhinaya anudisaya
in the southwest direction

เหตถิมายะ ทิสายะ --
ณ ทิศเบื้องล่าง
hetthimaya disaya
in the direction below

อุปาริมายะ ทิสายะ --
ณ ทิศเบื้องบน
uparimaya disaya
in the direction above

สัพเพ สัตตา --
ขอสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น
Sabbe satta
May all beings

สัพเพ ปาณา --
ขอผู้มีลมหายใจทั้งปวง
sabbe pana
all breathing things

สัพเพ ภูตา --
ขอสิ่งมีชีวิตทั้งปวง
sabbe bhutta
all creatures

สัพเพ ปุกกะลา --
ขอสัตว์ทั้งปวง (ทั้งที่มีรูป ไม่มีรูป มีสัญญา ไม่มีสัญญา)
sabbe puggala
all individuals (all beings)

สัพเพ อัตภวา ปริยะปันนา --
ขอสัตว์ผู้มีกายและใจ
sabbe attabhava - pariyapanna
all personalities (all beings with mind and body)

สัพเพ อิตถีโย --
ขอปวงสตรีทั้งหลาย
sabbe itthoyo
may all females

สัพเพ ปุริสา --
ขอปวงบุรุษทั้งหลาย
sabbe purisa
all males

สัพเพ อริยา --
ขอปวงพระอริยเจ้าทั้งหลาย
sabbe ariya
all noble ones (saints)

สัพเพ อนริยา --
ขอปวงผู้ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย
sabbe anariya
(those yet to attain sainthood)

สัพเพ เทวา --
ขอเหล่าเทวา ทั้งหลาย
sabbe deva
all devas (deities)

สัพเพ มนุสสา --
ขอมนุษย์ทั้งหลาย
sabbe manussa
all humans

สัพเพ วินิปาติกา --
ขอสัตว์ทั้งหลายอันมีกำเนิด 4
sabbe vinipatika
all those in the 4 woeful planes

อะเวรา โหนตุ --
ขอจงเป็นผู้ปราศจากเวร
avera hontu
be free from enmity and dangers

อัพพยา ปัชโฌ โหนตุ --
ขอจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์ใจ
abyapajjha hontu
be free from mental suffering

อะนีฆา โหนตุ --
ขอจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์กาย
anigha hontu
be free from physical suffering

สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ --
ขอท่านจงมีความสุข
sukhi - attanam pariharantu
may they take care of themselves happily

ทุกขา มุจจันตุ --
ขอสัตว์ทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์
Dukkha muccantu
May all beings be free from suffering

ยัตถา ลัทธา สัมปัตติโต มาวิกัจชันตุ --
ไม่ว่าจะเป็นผู้ทำดี หรือ ทำไม่ดี
Yattha-laddha-sampattito mavigacchantu
May whatever they have gained not be lost

กัมมัสสะกา --
ตนย่อมเป็นเจ้าของกรรมนั้น
Kammassaka
All beings are owners of their own kamma

อุทธัง ยาวะ ภะวัคคะ จะ --
และสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยูสูงขึ้นไป
Uddham yava bhavagga ca
As far as the highest plane of existence

อโธ ยาวะ อวิจจิโต --
และสัตว์ในโลกธาตุอื่นที่อยู่เบื้องล่าง
adho yava aviccito
to as far down as the lowest plane

สมันตะ จักกะวาเลสุ --
สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล
samanta cakkavalesu
in the entire universe

เย สัตตา ปถวิจาระ --
ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี
ye satta pathavicara
whatever beings that move on earth

อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ --
ขอจงปราศจากทุกข์ใจ
abyapajjha nivera ca
may they are free of mental suffering and enmity

นิทุกขา จะ นุปัททวะ --
และความทุกข์ทางกาย
nidukkha ca nupaddava
and from physical suffering and danger

อุทธัง ยาวะ ภะวัคคะ จะ --
และสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยูสูงขึ้นไป
Uddham yava bhavagga ca
As far as the highest plane of existence

อโธ ยาวะ อวิจจิโต --
และสัตว์ในโลกธาตุอื่นที่อยู่เบื้องล่าง
adho yava aviccito
to as far down as the lowest plane

สมันตะ จักกะวาเลสุ --
สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล
samanta cakkavalesu
in the entire universe

เย สัตตา ปถวิจาระ --
ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี
ye satta udakecara
whatever beings that move on water

อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ --
ขอจงปราศจากทุกข์ใจ
abyapajjha nivera ca
may they are free of mental suffering and enmity

นิทุกขา จะ นุปัททวะ --
และความทุกข์ทางกาย
nidukkha ca nupaddava
and from physical suffering and danger

เย สัตตา อุทักเขจารา --
ขอสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดในน้ำ
Uddham yava bhavagga ca
As far as the highest plane of existence

อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ --
ขอจงปราศจากทุกข์ใจ
adho yava aviccito
to as far down as the lowest plane

นิทุกขา จะ นุปัททวะ --
และความทุกข์ทางกาย
samanta cakkavalesu
in the entire universe

อุทธัง ยาวะ ภะวัคคะ จะ --
และสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยูสูงขึ้นไป
ye satta akasecara
whatever beings that move in air

อโธ ยาวะ อวิจจิโต --
และสัตว์ในโลกธาตุอื่นที่อยู่เบื้องล่าง
abyapajjha nivera ca
may they are free of mental suffering and enmity

สมันตะ จักกะวาเลสุ --
สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล
nidukkha ca nupaddava
and from physical suffering and danger.อนุโมทนาสาธุการด้วยครับ เจริญปัญญา เจริญจิตใจขผงปผผู้ฟัง ขอให้คุณมีความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปด้วยครับ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 02-07-2009, 07:35 PM   #36
sippakorn
สมาชิก
 
sippakorn's Avatar
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
โพสต์: 34
Default

[quote=sare.ewan;10808]บทเพลงแผ่เมตตา ที่แก้ไขให้ถูกต้อง

บทเพลงแผ่เมตตา


Aham avero homi
อะหัง อะเวโร โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปราศจากเวร
abyapajjho homi
อัพยาปัชโฌ โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน
anigho homi
อะนีโฆ โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
sukhi - attanam pariharami
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ
ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
Mama matapitu
มะมะ มาตาปิตุ
ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า
acariya ca natimitta ca
อาจาริยา จะ ญาติมิตตา จะ
ครูอาจารย์ และญาติมิตร
sabrahma - carino ca
สะพราหมะจาริโน จะ
ผู้ประพฤติธรรมทั้งปวง
avera hontu
อะเวรา โหนตุ
จงปราศจากเวร
abyapajjha hontu
อัพยาปัชฌา โหนตุ
จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน
anigha hontu
อะนีฆา โหนตุ
จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
sukhi - attanam pariharantu
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
ขอให้ท่านจงมีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
Imasmim arame sabbe yogino
อิมัสมิง อาราเม สัพเพ โยคิโน
ขอให้ท่านโยคี ( ผู้ทรงสมาธิ)ทั้งปวงในเขตนี้ )
avera hontu
อะเวรา โหนตุ
จงปราศจากเวร
abyapajjha hontu
อัพยาปัชฌา โหนตุ
จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน
anigha hontu
อะนีฆา โหนตุ
จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
sukhi - attanam pariharantu
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
ขอให้ท่านจงมีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
Imasmim arame sabbe bhikkhu
อิมัสมิง อาราเม สัพเพ ภิกขู
ขอพระภิกษุทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในเขตนี้
samanera ca
สามะเณรา จะ
และสามเณร
upasaka - upasikayo ca
อุปาสะกา อุปาสิกาโย จะ
ทั้งอุบาสกและ อุบาสิกา
avera hontu
อะเวรา โหนตุ
จงปราศจากเวร
abyapajjha hontu
อัพยาปัชฌา โหนตุ
จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน
anigha hontu
อะนีฆา โหนตุ
จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
sukhi - attanam pariharantu
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
ขอให้ท่านจงมีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
Amhakam catupaccaya - dayaka
อัมหากัง จะตุปัจจายะทายะกา
ขอทายกทายิกา ผู้ให้ปัจจัย๔ แก่พวกเราทั้งหลาย
avera hontu
อะเวรา โหนตุ
จงปราศจากเวร
abyapajjha hontu
อัพยาปัชฌา โหนตุ
จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน
anigha hontu
อะนีฆา โหนตุ
จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
sukhi - attanam pariharantu
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
ขอให้ท่านจงมีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
Amhakam arakkha devata
อัมหากัง อารักขา เทวาตา
ขอเทวดาผู้อารักขาเราทั้งหลาย
Ismasmim vihare
อิมัสมิง วิหาเร
ในวิหารแห่งนี้
Ismasmim avase
อิมัสมิง อาวาเส
ในอาวาสแห่งนี้
Ismasmim arame
อิมัสมิง อาราเม
ในอารามแห่งนี้
arakkha devata
อารักขา เทวาตา
ขอเทวาผู้รักษาสถานที่เหล่านี้
avera hontu
อะเวรา โหนตุ
จงปราศจากเวร
abyapajjha hontu
อัพยาปัชฌา โหนต
จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน
anigha hontu
อะนีฆา โหนตุ
จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
sukhi - attanam pariharantu
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
ขอให้ท่านจงมีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
Sabbe satta
สัพเพ สัตตา
ขอสัตว์ทั้งหลาย ทั้งปวง
sabbe pana
สัพเพ ปาณา
ขอสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย
sabbe bhutta
สัพเพ ภูตา
ขอภูติทั้งหลาย
sabbe puggala
สัพเพ ปุคคะลา
ขอบุคคลทั้งหลาย
sabbe attabhava - pariyapanna
สัพเพ อัตตะภาวา ปริยาปันนา
ขอผู้มีอัตภาพทั้งหลาย
sabba itthoyo
สัพพา อิตถีโย
ขอสตรีทั้งหลาย ทั้งปวง
sabbe purisa
สัพเพ ปุริสา
ขอบุรุษทั้งหลาย ทั้งปวง
sabbe ariya
สัพเพ อริยา
ขอพระอริยเจ้าทั้งหลาย ทั้งปวง
sabbe anariya
สัพเพ อนริยา
ขอผู้ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย ทั้งปวง
sabbe deva
สัพเพ เทวา
ขอเทวาทั้งหลาย ทั้งปวง
sabbe manussa
สัพเพ มนุสสา
ขอมนุษย์ทั้งหลาย ทั้งปวง
sabbe vinipatika
สัพเพ วินิปาติกา
ขอสัตว์วินิปาติกะทั้งหลาย ทั้งปวง
avera hontu
อะเวรา โหนตุ
จงปราศจากเวร
abyapajjha hontu
อัพยาปัชฌา โหนตุ
จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน
anigha hontu
อะนีฆา โหนตุ
จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
sukhi - attanam pariharantu
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
ขอให้ท่านจงมีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
Dukkha muccantu
ทุกขา มุจจันตุ
ขอสัตว์ทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์
Yattha-laddha-sampattito mavigacchantu
ยถาลัทธาสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ
จงอย่าพลัดพรากจากสมบัติที่ได้มา
Kammassaka
กัมมัสสะกา
ตนย่อมเป็นเจ้าของกรรมนั้น
Purathimaya disaya
ปุรถิมายะ ทิสายะ
ขอสัตว์ทั้งปวง ในทิศบูรพา ( ทิศตะวันออก )
pacchimaya disaya
ปัจฉิมายะ ทิสายะ
ในทิศปัจฉิม ( ทิศตะวันตก )
uttaraya disaya
อุตตรายะ ทิสายะ
ในทิศอุดร ( ทิศเหนือ )
dakkhinaya disaya
ทักขิณายะ ทิสายะ
ในทิศทักษิณ ( ทิศใต้ )
purathimaya anudisaya
ปุรถิมายะ อนุทิสายะ
ในทิศอาคเนย์ ( ทิศตะวันออกเฉียงใต้ )
pacchimaya anudisaya
ปัจฉิมายะ อนุทิสายะ
ในทิศพายัพ ( ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ )
uttaraya anudisaya
อุตตระยะ อนุทิสายะ
ในทิศอิสาน ( ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ )
dakkhinaya anudisaya
ทักขิณายะ อนุทิสายะ
ในทิศหรดี ( ทิศตะวันตกเฉียงใต้ )
hetthimaya disaya
เหฎฐิมายะ ทิสายะ
ในทิศเบื้องล่าง
uparimaya disaya
อุปาริมายะ ทิสายะ
ในทิศเบื้องบน
Sabbe satta
สัพเพ สัตตา
ขอสัตว์ทั้งหลาย
sabbe pana
สัพเพ ปาณา
ขอสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย
sabbe bhutta
สัพเพ ภูตา
ขอภูติทั้งหลาย
sabbe puggala
สัพเพ ปุคคะลา
ขอบุคคลทั้งหลาย
sabbe attabhava - pariyapanna
สัพเพ อัตตะภาวา ปริยาปันนา
ขอผู้มีอัตภาพทั้งหลาย
sabba itthiyo
สัพพา อิตถีโย
ขอสตรีทั้งหลาย
sabbe purisa
สัพเพ ปุริสา
ขอบุรุษทั้งหลาย
sabbe ariya
สัพเพ อริยา
ขอพระอริยเจ้าทั้งหลาย
sabbe anariya
สัพเพ อนริยา
ขอผู้ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย
sabbe deva
สัพเพ เทวา
ขอเทวา ทั้งหลาย
sabbe manussa
สัพเพ มนุสสา
ขอมนุษย์ทั้งหลาย
sabbe vinipatika
สัพเพ วินิปาติกา
ขอสัตว์วินิปาติกะทั้งหลาย
avera hontu
อะเวรา โหนตุ
อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
abyapajjha hontu
อัพยาปัชฌา โหนตุ
อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
anigha hontu
อะนีฆา โหนตุ
อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
sukhi - attanam pariharantu
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
จงมีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
Dukkha muccantu
ทุกขา มุจจันตุ
ขอสัตว์ทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์
Yattha-laddha-sampattito mavigacchantu
ยถาลัทธา สัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ
จงอย่าพลัดพรากจากสมบัติที่ได้มา
Kammassaka
กัมมัสสะกา
ตนย่อมเป็นเจ้าของกรรมนั้น
Uddham yava bhavagga ca
อุทธัง ยาวะ ภะวัคคา จะ
และสัตว์ที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงภวัคคภูมิ
adho yava aviccito
อโธ ยาวะ อวิจจิโต
และสัตว์ที่อยู่เบื้องล่างจนถึงอเวจีมหานรก
samanta cakkavalesu
สมันตา จักกะวาเลสุ
สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล
ye satta pathavicara
เย สัตตา ปถวิจารา
ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี
abyapajjha nivera ca
อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ
ขอจงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน
nidukkha ca nupaddava
นิทุกขา จะ นุปัททวา
ปราศจากทุกข์ และอุปัทวันตราย
Uddham yava bhavagga ca
อุทธัง ยาวะ ภะวัคคา จะ
ขอสัตว์ที่อยู่สูงขึ้นไปถึงภวัคคภูมิ
adho yava aviccito
อโธ ยาวะ อวิจจิโต
และสัตว์อยู่เบื้องล่างในอเวจีมหานรก
samanta cakkavalesu
สมันตา จักกะวาเลสุ
สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล
ye satta udakecara
เย สัตตา อุทักเขจารา
ขอสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดในน้ำ
abyapajjha nivera ca
อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ
ขอจงอย่าได้เบียดเบียนใครเลย อย่าได้มีเวรกับใครเลย
nidukkha ca nupaddava
นิทุกขา จะ นุปัททวา
ปราศจากทุกข์ ปราศจากอุปัทวันตราย
Uddham yava bhavagga ca
อุทธัง ยาวะ ภะวัคคา จะ
ขอสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยู่เบื้องบนคือภวัคคภูมิลงมา
adho yava aviccito
อโธ ยาวะ อวิจิโต
ตั้งแต่อเวจีมหานรกขึ้นไป
samanta cakkavalesu
สมันตา จักกะวาเฬสุ
ขอสัตว์ทั้งหลายโดยรอบจักรวาล
ye satta pathavicara
เย สัตตา ปฐวีจารา
ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี
abyapajjha nivera ca
อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ
ขอจงอย่าได้เบียดเบียนใครเลย อย่าได้มีเวรกับใครเลย
nidukkha ca nupaddava
นิทุกขา จะ นุปัททวา
ปราศจากทุกข์ ปราศจากอุปัทวันตราย ทั้งสิ้นเทอญฯ


ขออนุโมทนาด้วยครับ เรียบเรียงออกมาได้สละสลวย และแปลง่ายด้วย
ขอให้เป็นผุ้มีรูปร่างน่าดูน่าชมนะครับ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 09-07-2009, 09:09 PM   #37
poepay
สมาชิก
 
poepay's Avatar
 
วันที่สมัคร: May 2009
โพสต์: 32
Default

ไพเราะมากเลยค่ะ ขออนุโมทนาด้วยนะค๊ะ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 14-08-2009, 10:36 PM   #38
Mr.pao
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Feb 2008
โพสต์: 396
Default

อนุโมทนาบุญด้วยครับ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 23-08-2009, 11:54 PM   #39
prachan
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Jun 2008
โพสต์: 19
Default

ขออนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 26-08-2009, 02:55 PM   #40
บุญญสิกขา
สมาชิก
 
บุญญสิกขา's Avatar
 
วันที่สมัคร: Apr 2008
โพสต์: 2,866
Default

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

ข้าพเจ้าขอกราบมหาโมทนาในบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้ด้วยความจริงใจ ขอให้อำนาจแห่งการมหาโมทนามัยนี้จงส่งผลเป็นกระแสบุญอันบริสุทธิ์หลั่งไหลสู่ดวงจิตของทุก ๆ ท่าน ที่มีส่วนร่วม และข้าพเจ้านับแต่นี้ด้วยเทอญ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
ตอบ


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน ) [ แนะนำเรื่องเด่น ]
 

คำสั่งเพิ่มเติม ค้นหาในกระทู้นี้
ค้นหาในกระทู้นี้:

Advanced Search
เรียบเรียงคำตอบ ให้คะแนนกระทู้นี้
ให้คะแนนกระทู้นี้:

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are งดใช้
Pingbacks are งดใช้
Refbacks are งดใช้เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:57 AM


พลังจิต | พระไตรปิฎก | เสียงธรรม | รูปภาพ | พจนานุกรม  | วัดไทย | คลิป | สารบัญเว็ป | หลวงพ่อฤาษีลิงดำ | อภิญญาหก | ฝึกสมาธิ
 
พุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ | สมาธิ | แชท | เว็ปบอร์ด | พระเครื่อง | ดูดวง | ทำนายฝัน | Blog | ไทยKeyboard | Google | แปลภาษา | SEO Hosting

vBulletin Copyright © Jelsoft Enterprises Ltd.
Palungjit.org 1 April 2003 - 2016   Creative Commons Licence
คุณได้ให้คะแนนกระทู้นี้:
Page generated in 1.24691 seconds with 11 queries