ฟังธรรม เสียงธรรม เพลงธรรมะ นิทานธรรมะ ค้นหาเสียงธรรม โดยแบ่งเป็นชื่อของผู้เทศนา ได้ที่นี่

กลับไป   เสียงธรรม Buddhism Audio > สวดมนต์ คาถา - เพลง > สวดมนต์และพระคาถา > เสียงสวดมนต์ประกอบดนตรี
เสียงสวดมนต์ประกอบดนตรี เสียงสวดมนต์ แบบมีดนตรีประกอบ บทร้องสรรเสริญพระพุทธเจ้า และอื่นๆ

ตอบ
 
คำสั่งเพิ่มเติม ค้นหาในกระทู้นี้ คะแนน: คะแนนของกระทู้: 1 โหวต, 5.00 ค่าเฉลี่ย. เรียบเรียงคำตอบ
เก่า 10-12-2006, 09:22 AM   #1
paang
สมาชิก
 
paang's Avatar
 
วันที่สมัคร: Apr 2005
โพสต์: 9,621
ส่งข้อความผ่าน Yahoo ถึง paang
Default

ไฟล์แนบข้อความ
ฟัง ชนิดของไฟล์: wma 01.wma (336.9 KB, 12678 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: wma 02.wma (5.89 MB, 10060 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: wma 04.wma (581.3 KB, 7402 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: wma 05.wma (1.36 MB, 6179 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: wma 06.wma (1.57 MB, 5331 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: wma 07.wma (1.63 MB, 5015 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: wma 08.wma (773.7 KB, 4330 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: wma 09.wma (1.88 MB, 4898 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: wma 10.wma (1.32 MB, 4665 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: wma 11.wma (230.4 KB, 3945 views)
เนื้อหาโดยย่อ ตำนานมหาสมัยสูตร

มหาสมัยสูตรปรากฎความในพระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกามหาวรรค ภายหลังการบรรลุอนุตราสัมมาสัมโพธิญาณของพระบรมศาสดา พระองค์ได้เสด็จจาริกไปในสถานที่ต่าง ๆ เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก และเมื่อทราบทราบว่าพระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาประชวรหนัก จึงเสด็จกลับสู่กรุงกบิลพัสดุ์อีกครั้งเพื่อเยี่ยมอาการพระพุทธบิดา พร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกเป็นจำนวนมาก ทรงถวายพยาบาลพระพุทธบิดาตามพุทธวิสัย และโปรดให้พระพุทธบิดาได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมปฏิสัมภิทาทั้งหลาย ในกาลต่อมาพระพุทธบิดาก็ปรินิพพานบนพระแท่นบรรทมภายใต้เศวตฉัตรนั้งเอง ภายหลังถวายพระเพลิงพระศพพระพุทธบิดา พระพุทธองค์ตรัสว่า "บุคคลใดมีจิตปรารถนาพระโพธิญาณ จงอุตสาหะภิบาลบำรุงบิดามารดา ประพฤติกุศลสุจริตธรรม จักสมปรารถนาทุกประการ"


รุ่งขึ้นอีกวัน ขณะทีพระองค์ประทับอยู่ที่นิโครธาราม กรุงกบิลพันดุ์ เหล่าพระญาติข้างฝ่ายศากยะ และ โกลิยะที่ตั้งหลักแหล่งอยู่สองฝั่งแม่น้ำโรหิณีได้วิวาทกันเรื่องแย้งน้ำทำนา กษัตริย์ทั้งสองจึงยกกองทัพออกไปจะทำสงครามกัน เพราะไม่สามารถตกลงกันได้ พระพุทธองค์ทรงทราบเหตุการณ์นั้นด้วยพระญาณ ทรงถือบาตรและจีวรด้วยพระองค์เอง ไม่ทรงแจ้งให้ใคร ๆ ทราบ เสด็จพุทธดำเนินแต่เพียงพระองค์เดียว ไปประทับนั่งขัดบัลลังก์ระหว่างกองทัพกษัตริย์ทั้งสองนคร


ครั้นกองทัพชาวเมืองกบิลพัสดุ์และชาวเมืองโกลิยะเห็นพระองค์นั้น ต่างก็คิดว่าพระศาสดาผู้เป็นพระญาติ ผู้ประเสริฐของพวกเราเสด็จมา จึงทิ้งอาวุธเขาไปเฝ้าพระพุทธองค์ทั้งที่พระองค์ทรงทราบสถานการณ์ขณะนั้นดีแต่ก็ตรัสถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น แล้วตรัสสอนว่า มหาบพิตร พวกพระองค์อาศัยน้ำที่มีค่าน้อยแล้วทำให้กษัตริย์ซึ่งหาค่ามิได้ให้ฉิบหายทำไมกัน


ครั้นแล้ว พระพุทธองค์ได้ตรัส ผันทนชาดก ทุททุภายชาดก และลฏุกิกชาดก เพื่อระงับการวิวาทของพระญาติทั้งสองฝ่าย และตรัสรุกขธรรมชาดก และวัฏฏชาดก เพื่อให้เกิดความสามัคคีพร้อมเพรียงกันว่า "หมู่ญาติยิ่งมากยิ่งดี ต้นไม้ที่เกิดในป่าแม้จะโตเป็นเจ้าป่า ถ้าตั้งอยู่โดดเดี่ยวย่อมถูกแรงลมพัดโค่นลงได้ และว่านกทั้งหลายมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน ย่อมพาตาข่ายไปได"้ และในที่สุดก็ตรัส อัตตทัณฑสูตร


กษัตริย์เหล่านั้นได้สดับพระธรรมเทศนาแล้ว เกิดความสังเวชพากันทิ้งอาวุธกล่าวว่า หากพระบรมศาสดา ไม่เสด็จมา พวกเราก็จะฆ่าฟันซึ่งกันและกันเลือดไหลนองเป็นสายน้ำ ไม่มีโอกาสได้กลับบ้านเห็นหน้าลูกเมียญาติพี่น้อง กษัตริย์ทั้งสองพระนครจึงถวายพระราชกุมาร 500 องค์ คือ ฝ่ายละ 250 องค์ ให้บรรพชา อุปสมบทกับพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา


อรรถกถามหาสมัยสูตร เล่าถึงเหตุการณ์ที่ภิกษุราชกุมารเหล่านั้นบรรลุธรรมไว้ว่า เมื่อพระพุทธองค์นำภิกษุราชกุมารเหล่านั้นมาสู่ป่ามหาวัน ประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ภิกษูปูถวาย ในโอกาสทีสงัด ตรัสบอก กัมมัฏฐานแก่ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นรับกัมมัฏฐานแล้ว ต่างแยกย้ายกันไปเจริญวิปัสสนาตามเงื้อมผา และโคนไม้ในโอกาสที่เงียบสงัด และก็ทยอยบรรลุพระอรหัตแล้ว ก็ลุกขึ้นจากที่นั่งเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า จนครบทั้ง 500 รูป


อรรถถาได้อธิบายความคิดของพระที่ได้บรรลุพระอรหันต์ไว้ว่า พระผู้บรรลุพระอรหัตสิ้นกิเลสอาสวะทั้งหลายแล้ว ย่อมมีความคิดอยู่ 2 อย่างคือ


1. มีความคิดว่า คนทุกคนตลอดจนเทวดาทั้งหลาย ก็สามารถที่จะบรรลุธรรมตามที่เราบรรลุได้เช่นเดียวกัน


2. พระที่บรรลุธรรมไม่ประสงค์จะบอกคุณธรรมที่ตนได้บรรลุแก่ผู้อื่น เหมือนคนที่ฝังขุมทรัพย์ไว้ไม่ต้องการให้ใครรู้ที่ฝังขุมทรัพย์ของตน


เมื่อเทวดาทั้งหลายทราบว่า พระบรมศาสดาประทับอยู่ที่ป่ามหาวันใกล้กรุงกบิลพัสดุ์ พร้อมด้วยภิกษุ 500 รูป ล้วนเป็นพระอรหัตบวชจากราชตระกูล ต่างก็กล่าวว่า นี้เป็นสมัยแห่งการประชุมใหญ่ในป่ามหาวัน พวกเราจักไปชมความงดงามของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกผู้หมดจด ต่างก็แต่งคาถากล่าวสรรเสริญ พระพุทธเจ้าและเหล่าสาวก เทวดาที่มาประชุมกันใวนนั้นมีจำนวนมากมาย ภิกษุบางรูปก็เห็นเทวดาร้อยหนึ่ง บางรูปก็เห็นพันหนึ่ง บางรูปก็เห็นหมื่นหนึ่ง บางรูปก็เห็นแสนหนึ่ง บางรูปก็เห็นไม่มีที่สิ้นสุด แตกต่างกันไปตามกำลังญาณของแต่ละองค์


ในยุคของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะมีการประชุมเทวดาจำนวนมากเช่นนี้ก็เพียงครั้งเดียว พระพุทธองค์ ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า เทวดาในแสนจักรวาลมาประชุมกันเพื่อชมตถาคตและหมู่ภิกษุสงฆ์ เทวดาประมาณเท่านี้แหละได้เคยประชุมกันเพื่อชมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตกาลแล้ว และพวกเทวดาประมาณเท่านั้นแหละจักประชุมกันเพื่อชมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตกาล แล้วพระองค์ก็ทรงแนะนำเทวดาแต่ละจำพวกให้ภิกษุทั้งหลายฟังตามลำดับ ตั้งแต่กุมมเทวดาไปจนถึงพรหมโลก


ขณะที่เทวดาจากหมื่นจักรวาลมาประชุมกันจนครบนั้น ท้องฟ้าโปร่งใส่ไม่มีเมฆหมอก ก็กลับเกิดเมฆฝนคำรณคำรามกึกก้องฟ้าแลบแปล๊บพราย พระพุทธองค์ทรงพิจารณาทราบว่า หมู่มารก็ได้มาด้วย จึงทรงแนะนำให้ภิกษุรู้จักพญามารเอาไว้


พญามารกำลังสั่งบังคับเสนามารให้ผูกเหล่าเทวดาไว้ในอำนาจแห่งกามราคะ แต่พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานไม่ให้เหล่าเทวดาเห็น พญามารไม่ได้ดั่งใจจึงทำให้เกิดฟ้าร้องกึกก้องกัมปนาทไปทั่ว


โดยปกติในที่จะไม่มีการบรรลุมรรคผล พระพุทธองค์จะไม่ทรงห้ามมารแสดงสิ่งอันน่ากลัวของมาร แต่ในที่จะมีการบรรลุมรรคผล พระองค์จะทรงอธิษฐานไม่ให้ใครรู้เห็นสิ่งที่พญามารกำลังทำ เนื่องจากการประชุม ใหญ่ของเทวดาครั้งนั้น จะมีเทพบรรลุมรรคผลเป็นจำนวนมาก พระพุทธองค์จึงทรงอธิษฐานไม่ให้พวกเทวดา รับรู้สิ่งอันน่ากลัวของหมู่มารนั้น พญามารนั้นจึงกลับไปด้วยความเดือดดาลฯ


สวดเมื่อไร ? สวดแล้วได้อะไร ?

มหาสมัยสูตร เป็นสูตรว่าด้วยสมัยเป้นที่ประชุมใหญ่ของเหล่าเทพ ในยุคของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะมีการประชุมใหญ่ของเหล่าเทวดาทั้งหลายเช่นนี้เพียงครั้งเดียว เทวดาทั้งหลายจึงพากันคิดว่าพวกเราจะฟังพระสูตรนี้ เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงมหาสมัยสูตรจบ เทวดาจำนวนหนึ่งแสนโกฎิได้บรรลุพระอรหันตฺ


พระสูตรนี้จึงเป็นที่รักที่ชอบใจของพวกเทวดา เทวดาทั้งหลายต่างก็คิดว่าพระสูตรของตน เมื่อสวดพระสูตรนี้จะทำให้เหล่เทวดาทั้งหลายประชุมกัน เมื่อเทวดาประชุมกันก็จะทำให้สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายถอยห่างออกไป เป็นการป้องกันสิ่งที่ไม่ดีไม่ให้เข้ามาใกล้ตัวเรานั้นเอง


พระอรรถกถาจารย์จึงแนะนำว่า "มหาสมัยสูตรนี้ เป็นที่รักที่ชอบใจของเทวดา ในสถานที่ใหม่เอี่ยม เมื่อจะกล่าวมงคลกถา ควรสวดพระสูตรนี้" หมายความว่าในสถานที่สำคัญที่จะประกอบกิจใหม่ หรือในสถานใดที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆ เมื่อจะสวดมงคลกถาในสถานที่เช่นนี้ควรสวดมหาสมัยสูตรนี้


เนื่องจากมหาสมัยสูตรเป็นสูตรใหญ่ จึงไม่นิยมใช้สวดในงานทำบุญทั่ว ๆ ไป แต่จะนิยมนำไปสวดเฉพาะในพิธีที่เกี่ยวข้องกับความอยู่เย็นเป็นสุขของทางบ้านเมืองเป็นหลัก นอกนั้นแล้ว การเจริญพระพุทธมนต์ยังเป็นรูปแบบของการเจริญสมาธิภาวนาอย่างหนึ่ง แต่แทนที่จะใช้วิธีนั่งบริกรรมให้จิตเกาะเกี่ยวอยู่กับคำใดคำหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียว เพื่อเป็นสื่อให้เข้าถึงความสงบ ก็ใช้วิธีจิตเกาะเกี่ยวไปกับอักขระเป็นเกาะแสเช่นนี้ ไม่ปล่อยให้ความรัก โลภ โกรธ หลง กามราคะ อาฆาตพยาบาท ได้โอกาสแทรกเข้ามาครอบงำจิต ทำให้จิตมีความผ่องใส เป็นจิตมีพลังในการต้านทานกิเลสที่จะเข้ามามีอำนาจเหนือสติปัญญา จิตเช่นนี้เป็นจิตสงบ คือสงบจากกามราคะ อาฆาตพยาบาท หงุดหงิด ฟุ้งซ่าน รำคาณ เบื่อหน่าย จึงชื่อว่า "จิตเป็นสมาธิ"


จากหนังสือ "มหาสมัยสูตร" บทสวดมนต์เพื่อความร่มเย็นแห่งแผ่นดิน และเพื่อสันติภาพโลก


รวบรวมโดย พระมหาเหลา ประชาษฎร์
ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลที่มาhttp://www.dhammathai.org/indexthai.php

คำนำประวัติ มหาสมัยสูตรบทสวด ปุพพภาคนมสการ (นะโม ...)มหาสมัยสูตรTrack 5Track 6Track 7Track 8Track 9

๑๐


Track 10

๑๑


Track 11
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
sponsor links
เก่า 27-07-2008, 11:48 PM   #2
amadi
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Jul 2005
โพสต์: 457
Default

พี่ครับ Track 3 หายไปน่ะครับ

ขอขอบคุณและอนุโมทนาในกุศลจิตครับ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 16-07-2009, 10:46 PM   #3
ป๊อป อาริ๊
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Jul 2008
โพสต์: 6
Default

อนุโมทนาด้วยค่ะ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 01-08-2009, 10:10 PM   #4
ชนะ สิริไพโรจน์
ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด
 
ชนะ สิริไพโรจน์'s Avatar
 
วันที่สมัคร: Jul 2008
โพสต์: 5,895
Default

สาธุ เป็นมงคลยิ่งครับ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงครับ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 15-09-2009, 06:50 PM   #5
pakin1720
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Jan 2008
โพสต์: 28
Default


โอม นะมัช ศิวายะ นะมะฮา
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 15-09-2009, 10:41 PM   #6
jewelry14
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Jul 2009
โพสต์: 304
Default

อนุโมทนาค่ะ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 11-10-2009, 02:55 PM   #7
Sudjai99
สมาชิก
 
Sudjai99's Avatar
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
โพสต์: 130
Default

อนุโมทนาค่ะ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 04-12-2009, 06:14 PM   #8
อรวี จุฑากรณ์
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Feb 2008
โพสต์: 438
Default

อนุ โมทนา สาธุ สาธุ สาธุ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 07-12-2009, 11:43 PM   #9
Namushakamunibutsu
สมาชิก
 
Namushakamunibutsu's Avatar
 
วันที่สมัคร: Oct 2009
สถานที่: มหาสมุทรแห่งความเกิดและความตาย
โพสต์: 1,368
Default

เกี่ยวอะไรกับพระศิวะเหรอครับ ??? งง

สาธุกับเจ้าของกระทู้ครับ งงกับคุณpakin1720
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 27-04-2010, 11:26 AM   #10
บุญญสิกขา
สมาชิก
 
บุญญสิกขา's Avatar
 
วันที่สมัคร: Apr 2008
โพสต์: 2,866
Default

อนุโมทนาสาธูการค่ะ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 05-06-2010, 01:33 AM   #11
zetsubo
สมาชิก
 
zetsubo's Avatar
 
วันที่สมัคร: Aug 2009
โพสต์: 680
Default

อนุโมทนาสาธุค่ะ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 05-06-2010, 07:31 PM   #12
คิดดีจัง
สมาชิก
 
คิดดีจัง's Avatar
 
วันที่สมัคร: Jan 2010
โพสต์: 1,633
Default

อนุโมทนาครับ

แล้วอย่างนี้เราจะสวดหรือเปิดบทสวดนี้ฟังจะได้ไหมครับเนีย

รู้สึกหวั่นๆอย่างงัยไม่รู้ครับ สงสัยบุญจะไม่ถึง เหมือนว่าเป็นบทสวดที่มิควรนำมาสวดเหมือนบทสวดทั่วไป

แม้จะเปิดบทสวดฟังก็ยังไม่ควรเลย ผมคิดมากไปหรือป่าวครับคุณแป้ง ช่วยแนะนำด้วย

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย คิดดีจัง : 05-06-2010 เมื่อ 07:46 PM
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 06-06-2010, 11:21 AM   #13
Gunny
ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต
 
Gunny's Avatar
 
วันที่สมัคร: Feb 2007
โพสต์: 226
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Gunny Send a message via Skype™ to Gunny
Default

อนุโมทนาด้วยค่ะ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 06-06-2010, 11:24 AM   #14
สังวรคุณ
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Jun 2008
โพสต์: 149
Default

อ้างอิง:
ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ คิดดีจัง อ่านข้อความ
อนุโมทนาครับ

แล้วอย่างนี้เราจะสวดหรือเปิดบทสวดนี้ฟังจะได้ไหมครับเนีย

รู้สึกหวั่นๆอย่างงัยไม่รู้ครับ สงสัยบุญจะไม่ถึง เหมือนว่าเป็นบทสวดที่มิควรนำมาสวดเหมือนบทสวดทั่วไป

แม้จะเปิดบทสวดฟังก็ยังไม่ควรเลย ผมคิดมากไปหรือป่าวครับคุณแป้ง ช่วยแนะนำด้วย
"เนื่องจากมหาสมัยสูตรเป็นสูตรใหญ่ เมื่อสวดแล้วเทพเทวาจะมาประชุมกันฟังเป็นจำนวนมาก เพราะต่างก็ปรารภว่า "พระสูตรนี้เป็นของเรา"
เพราะฉะนั้นถ้าจะสวดพระสูตรนี้ ต้องจัดสถานที่ให้เหมาะสม ถ้านิมนต์พระมาสวดเช่น สวดมนต์ขึ้นบ้านใหม่ จะต้องจัดปรำพิธีที่พระสงฆ์นั่งสวดให้ดีเป็นกรณีย์พิเศษ มีผ้าขาวขึงกั้นเป็นเพดานเหนือที่พระสงฆ์นั่งสวดด้วย ส่วนการจะสวดเองในบ้าน เช่นในห้องพระต้องจัดสถานที่ให้ดูเรียบร้อยเหมาะสม มีอาสนะสำหรับรองนั่้งในการสวดด้วย ส่วนมากนิยมใช้ผ้าขาวเป็นอาสนะรองนัี่่ง เมื่อสวดก็สวดด้วยความเคารพเลื่อมใสอย่างแท้จริง ก็มีแต่ความเป็นมงคล ที่ว่าห้ามไม่ให้สวดในบ้านนั้นไม่เสมอไป เพราะบางบ้านสถานที่ก็เหมาะสม บางบ้านก็สถานที่ไม่พร้อม แต่ถ้ามีศรัทธาที่จะสวดด้วยความเคารพเลื่อมใสด้วยน้ำใสใจจริง เพื่อความเป็นสิริมงคลก็จัดสถานที่เท่าที่มีให้ดูเรียบร้อยเหมาะสมเถิด สิริมงคลย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้ที่มีศรัทธาเป็นที่แน่นอน
หมายเหตุ ฟังต่อๆกันมาจากครูบาอาจารย์เหมือนกันนะครับ พิจารณาหาเหตุหาผลตามแต่จะเห็นสมควรนะครับ ส่วนผมมีความสุขมากที่ได้สวดมนต์บทนี้ เพราะรักและเลื่อมใสเป็นที่สุด ด้วยใจรักนี้เองผมจะตื่นแต่เช้ามาสวดทุกวัน จนจำได้หมด สามารถสวดปากเปล่าได้
อานิสงส์ที่จะพึ่งมีจากการสาธยาย พระมหาสมัยสูตรด้วยใจที่เคารพของผม ขอแผ่ให้แก่สรรพสัตวัทั้งหลาย เพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย ทุกรูป ทุกนาม ทุกภพ ทุกภูมิ ทั้งสิบหกห้องชั้นฟ้า สิบห้าชั้นดิน เบื้องล่างต่ำสุด ตั้งแต่โลกันตรมหานรก อเวจีมหานรก ขึ้นมาจนถึงโลกมนุษย์ โดยรอบสุดขอบจักรวาล อนันตจักรวาล ผู้ที่มีทุกข์อยู่ขอให้พ้นจากความทุกข์ ผู้ที่มีความสุขขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป ผู้ปฏิบัติธรรมไกล้บรรลุมรรคผล ขอให้บรรลุมรรคผลโดยฉับพลันเถิด

ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 10-06-2010, 05:46 PM   #15
mephisto
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: May 2009
โพสต์: 62
Default

ไม่เห็นด้วยเลยที่ว่ามีบทสวดใดห้ามนำมาสวดที่บ้าน หรือที่ใหนๆ
เพราะเป็นบทสวดที่กล่าวถึงพระพุทธเจ้า หากศรัทธาจะสวดก็ต้องเป็นกุศล

ที่ว่าเทวดาจะมากันมาก แล้วบ้านมันแคบไป ยิ่งเลอะเลือน
เทวดาสามารถเนรมิตกายแทรกในเม็ดทรายได้ แล้วมันจะคับแคบไปหรือ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 14-06-2010, 09:39 PM   #16
Nattawee_nat
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: May 2009
โพสต์: 49
Default

อนุโมทนาสาธุครับ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 20-06-2010, 11:35 AM   #17
Dragon_king
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
โพสต์: 740
Default

อนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 19-12-2010, 08:07 AM   #18
แซ่จู
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Oct 2010
โพสต์: 11
Default

ผู้ที่สวดบทมหาสมัยสูตรได้มีบุญมากนะค่ะ ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 17-02-2011, 08:40 PM   #19
Pandhaka
สมาชิก
 
Pandhaka's Avatar
 
วันที่สมัคร: Jun 2007
โพสต์: 672
Default

ขอบคุณครับ และขออนุโมทนาครับ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 07-03-2011, 10:47 PM   #20
zxz500
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Aug 2010
โพสต์: 19
Default

กระผม ยังใหม่ต่อบทสวดทั้งหลายทั้งปวง แต่ก็ขออนุโมทนาสาธุ ครับ ขอโหลดไว้ฟังด้วยครับ ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
ตอบ


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน ) [ แนะนำเรื่องเด่น ]
 

คำสั่งเพิ่มเติม ค้นหาในกระทู้นี้
ค้นหาในกระทู้นี้:

Advanced Search
เรียบเรียงคำตอบ ให้คะแนนกระทู้นี้
ให้คะแนนกระทู้นี้:

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are งดใช้
Pingbacks are งดใช้
Refbacks are งดใช้เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:56 AM


พลังจิต | พระไตรปิฎก | เสียงธรรม | รูปภาพ | พจนานุกรม  | วัดไทย | คลิป | สารบัญเว็ป | หลวงพ่อฤาษีลิงดำ | อภิญญาหก | ฝึกสมาธิ
 
พุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ | สมาธิ | แชท | เว็ปบอร์ด | พระเครื่อง | ดูดวง | ทำนายฝัน | Blog | ไทยKeyboard | Google | แปลภาษา | SEO Hosting

vBulletin Copyright © Jelsoft Enterprises Ltd.
Palungjit.org 1 April 2003 - 2016   Creative Commons Licence
คุณได้ให้คะแนนกระทู้นี้:
Page generated in 0.53921 seconds with 12 queries