ฟังธรรม เสียงธรรม เพลงธรรมะ นิทานธรรมะ ค้นหาเสียงธรรม โดยแบ่งเป็นชื่อของผู้เทศนา ได้ที่นี่

กลับไป   เสียงธรรม Buddhism Audio > พระกรรมฐาน - สมาธิ
ห้องย่อย : พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ค้นหาภายในห้องนี้
  ห้อง ข้อความล่าสุด กระทู้ โพสต์
 กสิณ แปลว่า "เพ่ง" กสินมี ๑๐อย่าง ได้แก่
๑.ดิน ๒.น้ำ ๓.ลม ๔.ไฟ   ๕.แสงสว่าง   ๖.อากาศ ๗.สีขาว ๘.สีแดง ๙.สีเหลือง ๑๐.สีเขียว
กสิน ๑๐ ม้วน ๑-๒
Artist: หลวงพ่อ ฤาษีลิงดำ
โดย ubon2555
27-03-2015 10:05 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
9 148
อนุสสติ แปลว่า "ตามระลึกถึง" กรรมฐานกองนี้ เป็นกรรมฐานที่ตามระลึกนึกถึง ๑๐ อย่าง
๑. พุทธานุสสติ ๒. ธัมมานุสสติ ๓. สังฆานุสสติ ๔. สีลานุสสติ ๕. จาคานุสสติ
๖. เทวานุสสติ ๗. มรณานุสสติ ๘. อุปสมานุสสติ ๙. กายคตานุสสติ ๑๐. อานาปานานุสสติ
โดย Elena02
16-02-2016 12:06 AM ไปที่คำตอบสุดท้าย
52 315
อสุภ แปลว่า ไม่สวย ไม่งาม กรรมฐาน มี ๑๐ อย่าง
๑. อุทธุมาตกอสุภ ๒. วินิลกอสุภ ๓. วิปุพพกอสุภ ๔. วิฉิททกอสุภ ๕. วิกขายิตกอสุภ
๖. วิกขิตตกอสุภ ๗. หตวิกขิตตกอสุภ ๘. โลหิตกอสุภ ๙. ปุฬุวกอสุภ ๑๐. อัฏฐิกอสุภ
อสุภกรรมฐาน
Artist: หลวงพ่อ ฤาษีลิงดำ
โดย SkyFairy2
04-02-2013 01:44 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
8 64
พรหมวิหาร แปลว่า  ธรรมเป็นที่อยู่ของพรหม  ๔ อย่าง
๑ เมตตา= ความรัก ๒.กรุณา= ความสงสาร
๓. มุทิตา= ยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี  ๔. อุเบกขา=ความวางเฉย
พรหมวิหาร๔
Artist: หลวงพ่อ ฤาษีลิงดำ
12-02-2016 09:40 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
21 143
คือฌานที่ไม่มีรูป ๔ อย่างคือ
๑.อากาสานัญจายตนะ ๒.วิญญาณัญจายตนะ ๓.อากิญจัญญายตนะ ๔.เนวสัญญานาสัญญายตนะ
อรูปฌาน ๔
Artist: หลวงพ่อ ฤาษีลิงดำ
04-04-2014 11:35 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
1 14
อาหาเรปฏิกูลสัญญา แปลว่า พิจารณาอาหารให้เป็นของน่าเกลียด
หมวด อาหาเรปฏิกูลสัญญา
Artist: หลวงพ่อ ฤาษีลิงดำ
13-03-2012 12:54 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
5 13
จตุธาตววัตถาน แปลว่า ธาตุ ๔ คือ ธาตุดิน, ธาตุน้ำ, ธาตุลม, ธาตุไฟ
ธาตุ ๔
Artist: หลวงพ่อ ฤาษีลิงดำ
โดย yupanatuk
15-09-2010 10:13 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
6 25

sponsor links

ตั้งกระทู้ใหม่
กระทู้ในห้อง : พระกรรมฐาน ๔๐ กอง คำสั่งเพิ่มเติม ค้นหาภายในห้องนี้
  คะแนน ชื่อกระทู้ / ผู้ตั้งกระทู้ ข้อความล่าสุด Reverse Sort Order คำตอบ เปิดอ่าน
คะแนนของกระทู้: 8 โหวต, 5.00 ค่าเฉลี่ย. WebSnow
16-08-2016 05:17 PM
โดย sandrine75 ไปที่คำตอบสุดท้าย
109 46,022
กรรมฐาน, ๔๐ 27 Attachment(s) กรรมฐาน ๔๐ (กระทู้นี้มีหลายหน้า 1 2 3)
Artist: เทศน์หลวงพี่เล็ก ให้ชาวเว็บพลังจิต
Boatnoy
16-08-2016 05:09 PM
โดย sandrine75 ไปที่คำตอบสุดท้าย
44 22,154
บารมี, พศ, ๑๐, ๒๕๒๗ 14 Attachment(s) บารมี ๑๐ พ.ศ. ๒๕๒๗
Artist: หลวงพ่อ ฤาษีลิงดำ
Kob
10-03-2016 02:25 PM
โดย ศิววิลาส ไปที่คำตอบสุดท้าย
8 4,034
24 Attachment(s) รวมเสียงไฟล์กรรมฐาน 40
Artist: หลวงพี่เล็ก
คะแนนของกระทู้: 1 โหวต, 5.00 ค่าเฉลี่ย. VANCO
22-10-2015 10:47 PM
โดย กุ้ง7895 ไปที่คำตอบสุดท้าย
12 5,362
40, ?~???pҹ, รวมพระกรรมฐาน 1 Attachment(s) รวมพระกรรมฐาน 40
Artist: หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
Album: รวมพระกรรมฐาน 40
chpu
15-01-2014 09:16 AM
โดย kriangsa ไปที่คำตอบสุดท้าย
18 8,590
1 Attachment(s) การได้มโนมยิทธิ
Artist: ท่านจิตโต
Album: ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
คะแนนของกระทู้: 1 โหวต, 5.00 ค่าเฉลี่ย. NoOTa
15-01-2014 09:00 AM
โดย kmitl_29 ไปที่คำตอบสุดท้าย
19 6,407
2 Attachment(s) การแผ่พรหมวิหารธรรมเพื่อลดพยาบาท
Artist: สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
NoOTa
20-11-2013 12:37 AM
โดย NoOTa ไปที่คำตอบสุดท้าย
0 374
2 Attachment(s) วิธีทรงอารมณ์สมาธิให้ได้เร็ว
Artist: หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
บัวใต้โคลน
04-11-2012 09:26 PM
โดย kantinanna ไปที่คำตอบสุดท้าย
4 2,839
บารมี, อิทธิบาท, เริ่มฝึก, และ, ๑๐, ๔ 1 Attachment(s) เริ่มฝึก อิทธิบาท ๔ และ บารมี ๑๐ (กระทู้นี้มีหลายหน้า 1 2)
Artist: หลวงพ่อ ฤาษีลิงดำ
คะแนนของกระทู้: 2 โหวต, 5.00 ค่าเฉลี่ย. WebSnow
17-08-2012 04:29 PM
โดย oankrub ไปที่คำตอบสุดท้าย
30 14,327
พุทธานุสสติ, สมาบัติ, สมาบัติ 8 1 Attachment(s) พุทธานุสสติ - สมาบัติ 8
Artist: หลวงพ่อ ฤาษีลิงดำ
คะแนนของกระทู้: 1 โหวต, 5.00 ค่าเฉลี่ย. MBNY
11-08-2012 01:35 PM
โดย เต่าโบราณ 3 ไปที่คำตอบสุดท้าย
11 4,661
24 Attachment(s) พระกรรมฐาน ๔๐ กอง (กระทู้นี้มีหลายหน้า 1 2)
Artist: หลวงพี่เล็ก
คะแนนของกระทู้: 1 โหวต, 5.00 ค่าเฉลี่ย. Boatnoy
25-05-2012 06:56 AM
โดย Mr.pao ไปที่คำตอบสุดท้าย
20 5,740
2 Attachment(s) แยบคายในการแก้ทุกข์
Artist: หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
กัณฑกะ
15-04-2012 01:32 AM
โดย กัณฑกะ ไปที่คำตอบสุดท้าย
3 1,973
2 Attachment(s) หนทางเข้าสู่อริยะมรรค
Artist: หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท
กัณฑกะ
16-03-2012 09:07 PM
โดย ChayTurbo ไปที่คำตอบสุดท้าย
8 1,733
คะแนนของกระทู้: 1 โหวต, 5.00 ค่าเฉลี่ย. กัณฑกะ
07-01-2012 07:07 PM
โดย wutlions ไปที่คำตอบสุดท้าย
14 2,466
กัณฑกะ
04-12-2011 01:05 AM
โดย กัณฑกะ ไปที่คำตอบสุดท้าย
13 3,605
1 Attachment(s) รวมคำสอนก่อนเจริญกรรมฐาน (กระทู้นี้มีหลายหน้า 1 2)
Artist: หลวงพ่อ ฤาษีลิงดำ
DITCE
10-11-2011 04:17 PM
โดย พนาวรรณ ไปที่คำตอบสุดท้าย
33 9,096
1 Attachment(s) ตอบคำถามเรื่องการปฏิบัติ"จริตของคนเรา"
Artist: พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
NoOTa
24-09-2011 06:23 PM
โดย chaichara ไปที่คำตอบสุดท้าย
7 1,849
2 Attachment(s) กายคตาสติ
Artist: พระคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
จิตสดใส
09-05-2011 11:01 AM
โดย จิตสดใส ไปที่คำตอบสุดท้าย
11 2,225
1 Attachment(s) บารมี๑๐ผู้เลิศทางโรคน้อย
Artist: หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
NoOTa
02-02-2011 05:41 AM
โดย OPhtUYh ไปที่คำตอบสุดท้าย
2 1,929
กรรมฐาน, ๔๐ 6 Attachment(s) กรรมฐาน ๔๐
Artist: หลวงพ่อ ฤาษีลิงดำ
paang
15-12-2010 01:09 PM
โดย pemu3chuk ไปที่คำตอบสุดท้าย
12 5,048
ตามหาจริต, เพื่อพัฒนาจิต 1 Attachment(s) ตามหาจริต เพื่อพัฒนาจิต
Artist: แม่ชี ณัฐทิพย์ ตนุพันธ์
paang
09-06-2010 09:06 PM
โดย jerissa ไปที่คำตอบสุดท้าย
10 2,747
Thumbs up
40, กรรมฐาน 1 Attachment(s) กรรมฐาน 40
Artist: หลวงปู่ หลวง กตปุญโญ
pizzal
11-05-2010 07:43 PM
โดย ธวัชชัย101 ไปที่คำตอบสุดท้าย
2 2,338
หมวดพระอริยะเจ้า 1 Attachment(s) หมวดพระอริยะเจ้า
Artist: หลวงพ่อ ฤาษีลิงดำ
WebSnow
27-03-2010 05:19 AM
โดย sonthya ไปที่คำตอบสุดท้าย
4 3,420
2 Attachment(s) กรรมฐาน ๔๐
Artist: พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
NoOTa
22-02-2010 04:06 PM
โดย NoOTa ไปที่คำตอบสุดท้าย
0 1,214
จริต 1 Attachment(s) จริต
Artist: พระคร ูเกษมธรรมทัต
littleprince
02-01-2007 01:41 AM
โดย littleprince ไปที่คำตอบสุดท้าย
0 1,547
ตั้งกระทู้ใหม่

Tag Cloud
กรรมฐาน จริต ตามหาจริต บารมี พุทธานุสสติ รวมพระกรรมฐาน สมาบัติ สมาบัติ 8 หมวดพระอริยะเจ้า อิทธิบาท เพื่อพัฒนาจิต เริ่มฝึก

ตัวเลือกการแสดงผล ผู้ดูแลระบบ
แสดงกระทู้ 1 ถึง 25 จากทั้งหมด 25 กระทู้ ผู้ดูแลระบบ : 1
Artist:
Album:
 
คำสั่งเพิ่มเติม ค้นหาภายในห้องนี้
ค้นหาภายในห้องนี้ :

Advanced Search

ข้อความใหม่ ข้อความใหม่ มากกว่า 15 คำตอบ หรือ อ่าน150ครั้ง กระทู้มาแรงและมีคำตอบใหม่
ไม่มีข้อความใหม่ ไม่มีข้อความใหม่ มากกว่า 15 คำตอบ หรือ อ่าน150ครั้ง กระทู้มาแรงและไม่มีคำตอบใหม่
กระทู้ถูกปิด กระทู้ปิด  
 
กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:01 AM


พลังจิต | พระไตรปิฎก | เสียงธรรม | รูปภาพ | พจนานุกรม  | วัดไทย | คลิป | สารบัญเว็ป | หลวงพ่อฤาษีลิงดำ | อภิญญาหก | ฝึกสมาธิ
 
พุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ | สมาธิ | แชท | เว็ปบอร์ด | พระเครื่อง | ดูดวง | ทำนายฝัน | Blog | ไทยKeyboard | Google | แปลภาษา | SEO Hosting

vBulletin Copyright © Jelsoft Enterprises Ltd.
Palungjit.org 1 April 2003 - 2016   Creative Commons Licence
Page generated in 0.20056 seconds with 15 queries