ฟังธรรม เสียงธรรม เพลงธรรมะ นิทานธรรมะ ค้นหาเสียงธรรม โดยแบ่งเป็นชื่อของผู้เทศนา ได้ที่นี่

กลับไป   เสียงธรรม Buddhism Audio > พระธรรม > ธรรมเทศนาทั่วไป > พุทธศาสนาทั่วไป
พุทธศาสนาทั่วไป พระเทศนาที่กล่าวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทั่วๆไป เช่น พระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พุทธศาสนากับสังคม

ตอบ
 
คำสั่งเพิ่มเติม ค้นหาในกระทู้นี้ คะแนน: คะแนนของกระทู้: 1 โหวต, 5.00 ค่าเฉลี่ย. เรียบเรียงคำตอบ
เก่า 27-12-2011, 04:29 AM   #1
ชนะ สิริไพโรจน์
ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด
 
ชนะ สิริไพโรจน์'s Avatar
 
วันที่สมัคร: Jul 2008
โพสต์: 5,895
Default

พระเจ้าตากสินมหาราช


Album: เสียงธรรมจากศูนย์พุทธศรัทธา
ไฟล์แนบข้อความ
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 27 ธ.ค.54 -พระเจ้าตากสินมหาราช-1x.mp3 (16.18 MB, 3023 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 28 ธ.ค.54 -พระเจ้าตากสินมหาราช-2xx.mp3 (16.49 MB, 1735 views)
ด้วยวันที่ 28 ธันวาคม 2555 เป็นวันพระเจ้าตากสินมหาราช
ขออัญเชิญพระราชประวัติโดยย่อและวีระกรรมที่ทรงกู้เอกราชให้ชนชาติไทย
มานำเสนอเพื่อให้คนไทยทุกคนได้น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่
ที่ทรงมีต่อชาติและพระพุทธศาสนา
๏ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
๏ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีพระนามเดิมว่า “สิน” พระราชสมภพเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๒๗๗ เป็นบุตรของ “ นายไหฮอง ” และ “ นางนกเอี้ยง ”ซึ่งพระยาจักรีได้ขอไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม ตั้งแต่ยังเยาว์เมื่ออายุได้ ๕ ปี พระยาจักรีได้นำไปฝากเรียนกับพระอาจารย์ทองดี วัดโกษาวาส(วัดคลัง ) โดยเรียนหนังสือขอมและหนังสือไทยจนจบบริบูรณ์ แล้วจึงเรียนพระไตรปิฎกจนแตกฉาน เมื่ออายุครบ ๑๓ ปี เจ้าพระยาจักรีได้นำตัวเด็กชายสิน ไปถวายตัวเป็นมหาดเล็กในสมเด็จพระธรรมราชาธิราชที่ ๓(สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ) พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทำราชการกับหลวงศักดิ์นายเวรซึ่งเป็นบุตรของพระยาจักรี เมื่อมีเวลาว่างจะไปเรียนวิชากับอาจารย์จีน อาจารย์ญวนและอาจารย์แขก จนสามารถพูดภาษาทั้งสามได้อย่างคล่องแคล่ว เมื่ออายุครบ ๒๑ ปี ได้อุปสมบท ณ วัดโกษาวาส พระภิกษุสิน อยู่ในสมณเพศได้ ๓ พรรษา ก็ลาสิกขาและกลับเข้ารับราชการตามเดิม ด้วยความฉลาดรอบรู้ขนบธรรมเนียม ภารกิจต่างๆเป็นอย่างดี จนสามารถทำงานต่างพระเนตรพระกรรณได้ จึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เป็นมหาดเล็กรายงานราชการทั้งหลายในกรมมหาดไทย และกรมวังศาลหลวง ครั้น พ.ศ. ๒๓๐๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จสวรรคต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรเสด็จเสวยราชสมบัติได้ ๓ เดือนเศษ ก็ถวายราชสมบัติให้พระเชษฐาสมเด็จพระบรมราชาที่ ๓ (สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์) สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์โปรดเกล้าฯ ให้นายสิน มหาดเล็กรายงานเป็นข้าหลวงเชิญท้องตราราชสีห์ขึ้นไปชำระความหัวเมืองฝ่ายเหนือ ซึ่งนายสินปฏิบัติราชการได้สำเร็จเรียบร้อย จนมีความชอบมาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เป็นหลวงยกบัตรเมืองตาก ช่วยราชการพระยาตาก เมื่อพระยาตากถึงแก่กรรม ก็โปรดให้เลื่อนเป็นพระยาตากเพื่อปกครองเมืองตากในปี พ.ศ. ๒๓๐๗ พม่ายกกองทัพมาตีหัวเมืองปักษ์ใต้ของไทย โดยมีมังมหานรธาเป็นแม่ทัพ ปรากฏว่าพม่าตีเมืองทางใต้ได้อย่างง่ายดาย จึงตีเรื่อยตลอดหัวเมืองทางใต้จนถึงเมืองเพชรบุรี ทางกรุงศรีอยุธยาได้ส่งกองทัพไทยซึ่งมีพระยาโกษาธิบดีกับพระยาตากไปรักษาเมืองเพชรบุรีไว้ จนตีพม่าแตกถอยไปทางด่านสิงขร ต่อมาปี พ.ศ. ๒๓๐๘ พม่ายกกองทัพมาตีไทยอีก พระยาตากได้มาช่วยรักษาพระนครไว้ได้ จึงได้บำเหน็จความดีความชอบในสงคราม จึงโปรดให้เลื่อนเป็นพระยาวชิรปราการเจ้าเมืองกำแพงเพชร แต่ยังไม่ทันได้ปกครองเมืองกำแพงเพชรก็เกิดศึกกับพม่าครั้งสำคัญขึ้น จึงถูกเรียกตัวให้เข้ารับราชการในกรุง เพื่อป้องกันพระนครจนถึงปี พ.ศ. ๒๓๐๙ ขณะที่ไทยกับพม่ากำลังรบกันอย่างดุเดือด พระยาวชิรปราการเกิดท้อแท้ใจหลายประการคือ


๑. พระยาวชิรปราการ คุมทหารออกไปรบนอกเมืองจนได้ชัยชนะยึดค่ายพม่าได้ แต่ทางผู้รักษาพระนครไม่ส่งกำลังไปหนุน ทำให้พม่าสามารถยึดค่ายกลับคืนได้


๒. ขณะที่ยกทัพเรือออกรบร่วมกับพระยาเพชรบุรีนั้น พระยาวชิรปราการเห็นว่าพม่ามีกำลังมากกว่า จึงห้ามมิให้พระยาเพชรบุรีออกรบ แต่พระยาเพชรบุรีไม่เชื่อฟัง ขืนออกรบและพ่ายแพ้แกพม่าจนตัวตายในที่รบ พระยาวชิรปราการถูกกล่าวหาว่าทอดทิ้งให้พระยาเพชรบุรีเป็นอันตราย


๓. ก่อนเสียกรุง ๓ เดือน พม่ายกทัพเข้าปล้นพระนครทางด้านที่พระยาวชิรปราการรักษาอยู่ เมื่อเห็นจวนตัวพระยาวชิรปราการ จึงยิงปืนใหญ่ขัดขวางโดยมิได้ขออนุญาตจากศาลาลูกขุน จึงถูกฟ้องชำระโทษให้ภาคทัณฑ์ด้วยสาเหตุดังกล่าว พระยาวชิรปราการเห็นว่า ขืนอยู่ช่วยป้องกันพระนครต่อไปก็ไม่มีประโยชน์อันใด และเชื่อว่ากรุงศรีอยุธยาต้องเสียแก่พม่าในครั้งนี้เป็นแน่ ด้วยผู้นำอ่อนแอและไม่นำพาต่อราชการบ้านเมือง จึงรวบรวมสมัครพรรคพวกได้ประมาณ ๕๐๐ คน ตีฝ่าวงล้อมออกจากค่ายพิชัย มุ่งออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ในสมัยพระเจ้าเอกทัศน์ จึงนับว่าเป็นพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายของกรุงศรีอยุธยา หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาแล้วบ้านเมืองเกิดแตกแยก หัวเมืองต่างๆตั้งตัวเป็นใหญ่ ต่างคนต่างรวมสมัครพรรคพวกตั้งเป็นก๊กต่างๆ ได้แก่ก๊กสุกี้พระนายกอง ก๊กพระยาพิษณุโลก ก๊กเจ้าพระฝางก๊กเจ้าพระยานครศรีธรรมราช และก๊กเจ้าพิมาย


พระยาวชิรปราการได้จัดเตรียมกองทัพ สะสมเสบียงอาหารศาสตราวุธและกองทัพเรืออยู่เป็นเวลา ๓ เดือนก็ยกกองทัพเรือเข้ามาทางปากน้ำเจ้าพระยา ตีเมืองธนบุรีแตก จับนายทองอินประหารแล้วเลยไปตีค่ายโพธิ์สามต้นจนแตกยับเยิน สุกี้พระนายกองตายในที่รบ ขับไล่พม่าออกไปพ้นแผ่นดินไทยสำเร็จในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ ซึ่งใช้เวลากู้อิสรภาพกลับคืนจากพม่าภายในเวลา ๗ เดือนเท่านั้น จากนั้น พระยาวชิรปราการจึงยกทัพกลับมากรุงธนบุรีและปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ ทรงพระนามว่า “สมเด็จพระบรมราชาที่๔” แต่ประชาชนนิยมเรียกพระนามว่า “พระเจ้าตากสิน” เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๓๑๑ และสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีด้วยและต่อจากนั้นพระเจ้าตากสินก็ยกกองทัพไปปราบปรามก๊กต่างๆจนราบคาบ ทรงใช้เวลารวบรวมอาณาเขตอยู่ ๓ ปี คือตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๑๑ - พ.ศ. ๒๓๑๓ จึงได้อาณาเขตกลับคืนมา รวมเป็นพระราชอาณาจักรเดียวกันดังเดิม สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงสวรรคตเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ สิริพระชนมายุได้ ๔๘ พรรษา ทรงครองราชย์เป็นเวลา ๑๕ ปี พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถ กอบกู้ประเทศชาติให้เป็นเอกราชอิสรภาพตราบเท่าทุกวันนี้ ประชาราษฎร์ผู้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงยกย่องถวายพระเกียรติพระองค์ท่านว่า “มหาราช” คณะรัฐบาล ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้พร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์เพื่อน้อมรำลึกในพระเกียรติประวัติ เกียรติยศ เกียรติคุณ ให้ปรากฏกับอนุชนตราบเท่าทุกวันนี้

เชิญแวะอ่านธรรมะของหลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง ที่
เฟสบุ๊ค ศูนย์พุทธศรัทธา
และร่วมกันแบ่งปันธรรมะของหลวงพ่อฯ ไปยังกระดานของท่านเพื่อเป็นธรรมทาน

เว็บทางนิพพาน เว็บไซด์ เผยแพร่ ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น
ที่รวบรวมโดย พล.ต.ท.นพ.สมศักดิ์ สืบสงวน
ขอเชิญทุกท่านเข้าไปอ่านได้ที่www.tangnipparn.com
ขอเชิญแวะเยี่ยมชมและโมทนาบุญเว็บศูนย์พุทธศรัทธา
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ชนะ สิริไพโรจน์ : 27-12-2012 เมื่อ 07:50 PM
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
sponsor links
เก่า 27-12-2011, 09:31 AM   #2
๒ อัฐ
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Oct 2010
โพสต์: 177
Default

ขอบคุณครับ ขออนุโมทนาครับ สาธุ สาธุ สาธุ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 27-12-2011, 11:58 AM   #3
PALUNG JIT
สมาชิก
 
PALUNG JIT's Avatar
 
วันที่สมัคร: Dec 2011
โพสต์: 10
Default

อนุโมทนา ขอบคุณมากค่ะ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 27-12-2011, 12:21 PM   #4
ธรรมภัฎ
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Sep 2009
โพสต์: 470
Default

เนื่องในวันที่ 28 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งเป็นกษัตริย์พระองค์เดียวในสมัยกรุงธนบุรี

กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตฝั่งธนบุรี 15 สำนักงานเขต หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิ กลุ่มมวลชน และประชาชน ร่วมจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2553 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ่) และถนนลาดหญ้าตลอดสาย ในวันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2520 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

การจัดงานจะเริ่มขึ้นด้วยพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดอินทรารามวรวิหาร เขตธนบุรี พิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2553 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 27 ธันวาคม 2553 เวลา 19.00 น. ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ่) และในปีนี้จะจัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปี ด้วยการเปิดการแสดง แสง สี เสียง และสื่อผสมเทิดพระเกียรติชุด “วีรกษัตริย์แห่งสยาม” นำแสดงโดย สรพงษ์ ชาตรี รับบท สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั๊ก นภัสกร มิตรเอม รับบทเป็นพระยาพิชัยดาบหัก ร่วมด้วยเหล่านักแสดงศิลปะการแสดง และ ในบางช่วงบางตอนของการแสดงนี้ได้รับเกียรติจาก ชินกร ไกรลาศศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) ปี 2542 เป็นผู้ขับเสภาและร้องเพลงประกอบ จากนั้นก็เป็นกิจกรรมเทิดพระเกียรติจากเหล่าโรงเรียน, หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ด้านกิจกรรมบันเทิง จะเริ่มขึ้นในช่วงเย็น โดยมีทั้งหมด 3 เวทีใหญ่ เป็นการแสดง ,การแสดงสิงโต มังกรทอง ,การแสดงอุปรากรจีน,การแสดงของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพฯและเอกชน,การแสดงดนตรีลูกทุ่ง,การแสดงลิเก,การแสดงโปงลาง

กิจกรรมภายในงาน ทั้ง 2 วัน จัดให้มีการแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช การให้บริการตรวจรักษาทั่วไปจากโรงพยาบาลตากสินและศูนย์บริการสาธารณสุข 28 การบริการทางโทรศัพท์ การแสดงดวงตราไปรษณียากร แข่งขันชกมวยเทิดพระเกียรติ การแข่งขันตระกร้อลอดบ่วง การแข่งขันการประกวดอาหาร การจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้านานาชนิด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตคลองสาน โทร. 0 2439 3588

งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ครั้งที่ 34


เจริญธรรมครับ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 28-12-2011, 02:02 AM   #5
thexjeab
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Nov 2010
โพสต์: 905
Default

ข้าพระพุทธเจ้าสำนึกในพระคุณที่กู้ชาติปกบ้านป้องเมือง

ขออนุโมทนาสาธุ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 28-12-2011, 02:47 AM   #6
chai2525
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Jan 2009
โพสต์: 341
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง chai2525
Default

อนุโมทนา สาธุ... เป็นอย่างสูงครับ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 28-12-2011, 07:26 AM   #7
Chang_oncb
ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิตพิเศษ
 
วันที่สมัคร: Aug 2011
โพสต์: 12,365
Default

กราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กราบหนึ่ง กราบสอง กราบสาม[www.marateebook.com]

r
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 28-12-2011, 09:22 AM   #8
Tang-Yoo
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Nov 2011
โพสต์: 105
Default

กราบอนุโมทนาสาธุ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 28-12-2011, 01:14 PM   #9
dangcarry
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Sep 2005
โพสต์: 1,400
Default

วันนี้ ๒๘ ธันวาคม เป็นวันปราดาภิเษกของพระองค์ท่าน ผู้กอบกู้ไทยให้เป็นไทย จนถึงทุกวันนี้

ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 28-12-2011, 03:12 PM   #10
sakkamol
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Nov 2007
โพสต์: 831
Default

ขอบคุณครับ

มหาโมทนาบุญครับ สาธุ สาธุ สาธุ

***ขออนุญาติใช้คำว่า "มหา" แทนคำว่า "อนุ" ได้หรือเปล่าครับ***

มหา แปลว่ายิ่งใหญ่ ใหญ่มาก ๆ
อนุ แปลว่า เล็กนิดเดียว

ถ้าผิดขออภัยครับ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 28-12-2011, 06:13 PM   #11
ภพตะวัน
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Aug 2010
โพสต์: 767
Send a message via Skype™ to ภพตะวัน
Default

โมทนาสาธุค่ะ คุณชนะ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 29-12-2011, 08:58 PM   #12
oon_dee
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Aug 2011
โพสต์: 232
Default

อยากไปงานพระเจ้าตาก แต่ไม่ว่างเลยไม่ได้ไป น่าเสียดายจัง

งานนอกเวลาเรียน งานนอกเวลางาน | งานเสริมทำที่บ้าน งานรายได้เสริม
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 01-01-2012, 06:13 AM   #13
ศีละเตโช
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Aug 2008
โพสต์: 7
Default

สาธุ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 01-01-2012, 01:07 PM   #14
Nutthawut
สมาชิก
 
Nutthawut's Avatar
 
วันที่สมัคร: Jun 2007
อายุ: 44
โพสต์: 163
Default

กราบโมทนาเป็นอย่างสูงครับ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 03-01-2012, 04:43 PM   #15
หนูซ่า
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Oct 2009
โพสต์: 446
Default

ขอกราบถวายสักการะแด่ดวงพระวิญญาณองค์สมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช ผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่ออาณาจักรสยาม.
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 27-12-2012, 09:12 PM   #16
ชนะ สิริไพโรจน์
ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด
 
ชนะ สิริไพโรจน์'s Avatar
 
วันที่สมัคร: Jul 2008
โพสต์: 5,895
Default

อ้างอิง:
ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ sakkamol อ่านข้อความ
ขอบคุณครับ

มหาโมทนาบุญครับ สาธุ สาธุ สาธุ

***ขออนุญาติใช้คำว่า "มหา" แทนคำว่า "อนุ" ได้หรือเปล่าครับ***

มหา แปลว่ายิ่งใหญ่ ใหญ่มาก ๆ
อนุ แปลว่า เล็กนิดเดียว

ถ้าผิดขออภัยครับ
สาธุ กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ใช้คำว่า "มหาโมทนา" สมควรยิ่งครับ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 28-12-2012, 10:55 AM   #17
มณีเมขลา20
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Aug 2012
โพสต์: 212
Default

กราบโมทนาอย่างยิ่ง ค่ะ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 28-12-2012, 11:08 AM   #18
dogbert77
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Apr 2012
โพสต์: 41
Default

กราบโมทนาอย่างสูง ด้วยครับ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 28-12-2012, 11:46 AM   #19
chuchart_11
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Oct 2011
โพสต์: 765
Default

ขออนุโมทนาสาธุ ธรรมใดที่ท่านสำเร็จแล้ว ขอข้าพเจ้าสำเร็จด้วยเทอญ สาธุๆๆ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 28-12-2012, 04:22 PM   #20
khunfongbeer
สมาชิก ถูกแบน
 
วันที่สมัคร: Aug 2012
โพสต์: 584
Default

ขอร่วมอนุโมทนาด้วยคะ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
ตอบ


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน ) [ แนะนำเรื่องเด่น ]
 

คำสั่งเพิ่มเติม ค้นหาในกระทู้นี้
ค้นหาในกระทู้นี้:

Advanced Search
เรียบเรียงคำตอบ ให้คะแนนกระทู้นี้
ให้คะแนนกระทู้นี้:

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are งดใช้
Pingbacks are งดใช้
Refbacks are งดใช้เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:34 AM


พลังจิต | พระไตรปิฎก | เสียงธรรม | รูปภาพ | พจนานุกรม  | วัดไทย | คลิป | สารบัญเว็ป | หลวงพ่อฤาษีลิงดำ | อภิญญาหก | ฝึกสมาธิ
 
พุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ | สมาธิ | แชท | เว็ปบอร์ด | พระเครื่อง | ดูดวง | ทำนายฝัน | Blog | ไทยKeyboard | Google | แปลภาษา | SEO Hosting

vBulletin Copyright © Jelsoft Enterprises Ltd.
Palungjit.org 1 April 2003 - 2016   Creative Commons Licence
คุณได้ให้คะแนนกระทู้นี้:
Page generated in 0.53290 seconds with 12 queries