View Full Version : วัฏฏสงสาร


 1. หลวงปู่ท่อนได้สนทนากับในหลวง ในนิมิต เรื่องอดีตชาติของในหลวง
 2. ชีวิตเป็นของไม่เที่ยง
 3. การวางจิตคนเจ็บป่วยไข้หรือก่อนตาย ตอนที่21-30
 4. การวางจิตคนเจ็บป่วยไข้หรือก่อนตาย ตอนที่11-20
 5. การวางจิตคนเจ็บป่วยไข้หรือก่อนตาย
 6. วัฏวนแห่งชีวิต
 7. กรรมที่ทำกับพ่อแม่ ท่องนรกพบท้าวเวสสุวรรณ จากคนตายแล้วฟื้น
 8. บุคคลผู้ฉลาดย่อมเกิดความเหนื่อยหน่ายในสังขาร
 9. กาลเวลา
 10. ความตายไม่มีนิมิตและเครื่องหมาย
 11. บุคคล ๗ จำพวกมีปรากฎอยู่ในโลก
 12. ถาม-ตอบ“สัตตานัง”
 13. ข้อปฏิบัติเพื่อความไม่เป็นทาสตัณหา โดยสมเด็จพระญาณสังวร
 14. สัญญา7ประการทำให้หยั่งลงสู่อมตะ
 15. การไม่มีโรคมีความสุขอย่างยิ่ง
 16. การที่คนมีวาสนามีบุญบารมีต่างกันเพราะมีธรรมะ มีสิริ(ศรี)เปรียบเปรยกับหงอนไก่
 17. หลวงปู่แหวนและหลวงปู่มั่นแผ่เมตตาให้เปรต
 18. หลวงปู่แหวนพบเปรตที่ทำลายพระพุทธรูป
 19. นางอมรรัตน์ ตายแล้วฟื้น
 20. พระอาจารย์จันทร์ คาวสโก ระลึกชาติได้
 21. ไปเที่ยวชมเปรตกันเถอะ
 22. เราต้องตาย
 23. ตายทุกวัน
 24. บุพชาติปางก่อน
 25. คนเราเกิดมาตายแล้วไปไหน
 26. คู่บุพเพสันนิวาส
 27. เหนือความตาย จากวิกฤตสู่โอกาส
 28. ความตายใกล้นิดเดียว
 29. อะไรเป็นบุพนิมิตของการเข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงาม
 30. วิธีพักจิต หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 31. องค์ฌาน
 32. ลอยอังคารทำให้วิญญาณหนาวรึเปล่า?
 33. เกิด ดับ
 34. สัตว์โลกผู้ท่องโอฆสงสาร
 35. นรก สวรรค์
 36. ความตาย
 37. คนฉลาดจะสร้างคุณงามความดีให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์
 38. ชีวิตเป็นของไม่เที่ยง ความตายเป็นของเที่ยง
 39. จิตที่ยังอาศัยร่างกายย่อมมีความเศร้าหมองเป็นธรรมดา
 40. วันเกิด-วันตาย
 41. ภาวนาละการเวียนว่ายตายเกิด
 42. หนีนรกมาเกิด
 43. อย่าพากันผูกกรรมผูกเวร
 44. ร่างกายตาย จิตใจไม่ตาย
 45. สิ่งที่คาดไม่ได้
 46. หาสุขเจอสุข
 47. พิสูจน์ตายเกิด-ตายสูญ
 48. จงอย่าลืมตัว
 49. ธรรมชักสะพาน นรกเอื้อมมือรับ
 50. สายทางของวัฏวน
 51. การเกิดคือเชื้อไฟ
 52. เตือนไว้อย่าพากันนอนใจ
 53. คืนอำลา
 54. ความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณ
 55. ตายเพราะความรัก
 56. กำเนิดแห่งภพ
 57. ความดีงามทั้งหมดลงในธรรมธาตุ
 58. ภพ-ชาติ สัมมาทิฏฐิ
 59. มรณะภัย-หนาว
 60. ตกก่อนถึงสวรรค์
 61. ชีวิตของเราเหมือนโคเิดินออกจากคอกมุ่งหน้าสู่ความตาย
 62. ประสบการณ์โดยตรงในการเกิด ของหลวงปู่เณรคำ ฉัตติโก
 63. รู้ทัน เจ้ากรรมนายเวร ภาค 1, ภาค2 และ พระภาสกรฯผจญเจ้ากรรมนายเวร
 64. ไขปริศนาชีวิตหลังความตาย..ตายแล้วไปไหน
 65. การเตรียมตัวเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความตาย
 66. หลักเกณฑ์ของวัฏจักร
 67. อย่าฝืนความเป็นธรรมดา
 68. ธรรมะจากผี
 69. หัดตาย
 70. ต่างคนต่างมา ต่างคนต่างไป
 71. เมียน้อย เมียหลวง - สอนให้ละความเห็นผิด
 72. หมูในเล้า คนขับรถ นักท่องเที่ยว
 73. โลกกับธรรม
 74. ”สมดุลโลก-สมดุลใจ-สมดุลธรรม กฎแห่งกรรมสำหรับคนรุ่นใหม่” (แบบ Version เต็ม)
 75. สมดุลชีวิต เพื่อชีวิตที่เป็นสุข (”สมดุลโลก-ใจ-ธรรม แบบสรุป”)
 76. ตา และรูปเป็นของร้อน
 77. พระโมคคัลลาน์ ปราบมาร
 78. การวางอารมณ์ใจตามจริงคืออารมณ์จบที่เป็นของง่าย
 79. ใครก็ได้ สอนวิธีที่ลัด เร็ว ในการ Upload ไฟล์เสียงธรรม ทีครับ
 80. รูป อนัตตา
 81. วั ฏ จั ก ร . .
 82. ความรักเสมอตนไม่มี
 83. "อยู่เพื่ออะไร ทำเพื่ออะไร"
 84. เพราะไม่รู้แจ้งในขันธ์ห้า
 85. ผู้ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก
 86. สิ่งที่“ผี”อยากได้“คนตาย”อยากขอ
 87. ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์
 88. สมาธิดีแค่ไหนก็ยังต้องเกิด
 89. การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้าย ด้วยวิธีแบบพุทธ
 90. ระลึกถึงความตาย มรณสติ ในชีวิตประจำวัน
 91. สังสารวัฏ (การเวียนว่ายตายเกิด) - 1-2
 92. เทศน์วันพระ
 93. อาชีพ-ที่เสี่ยงต่ออบายภูมิ...นรก...
 94. ตีสนิทกับความตาย ( พระอาจารย์มานพ อุปสโม )
 95. ความสงบที่ยังไม่เพียง และ สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
 96. หนาวใจเอาอะไรห่ม
 97. ชีวิตจะพ้นภัยต้องอาศัยธรรม
 98. ควรถอนตนออกจากทุกข์
 99. หนีนรก
 100. ภัยในสงสาร ความจริงที่ต้องศึกษาและหาทางออก
 101. รื้อถอนภพ
 102. บ่วงมาร
 103. มิจฉาทิฏฐิ
 104. ที่พึ่งในโลกนี้และโลกหน้า
 105. มรณะภัย
 106. สัพเพ ธัมมา อนัตตา
 107. ความประมาท
 108. สุญญตา, ตถตา, อตัมมยตา
 109. ให้เห็นทุกข์ในชาติความเกิด
 110. ความงามสามอย่างเป็นเครื่องประดับของมนุษย์
 111. สิ่งทั้งหลายเกิดมาแต่เหตุ
 112. ภัยทั้งหลายเกิดจากใจของตนเอง
 113. ติดสุขชั่วคราวย่อมเข้าถึงทุกข์
 114. คนประมาทเหมือนคนหลงทาง
 115. ชีวิตนี้ไม่นานหนอ
 116. คนส่วนมากมักลืมตัว
 117. ผู้ประมาทเหมือนคนตายแล้ว
 118. ความเครียด, ความเห็นแก่ตัว
 119. วิบัติ
 120. วัฏฏะวนคนมีปัญญาย่อมไม่หลง
 121. โลกหมุน
 122. เปิดโลกธาตุให้จิตดู
 123. เพราะหลงเหยื่อล่อจึงไม่เบื่อทุกข์
 124. เราเป็นหนี้ของโลก
 125. อิตถีมายากับเนกขัมมะบารมี
 126. ตายเพราะความรัก
 127. วิถีของบุคลเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย
 128. เห็นทุกข์เป็นสุข
 129. ขันธมาร
 130. บุคคล ๓ จำพวก
 131. มาร ๕
 132. พิษเกิดจากกายกับใจ
 133. ธาตุ ๔
 134. ยินดีพอใจในวิสัยมาร
 135. แก้โลกธรรม
 136. สมมุติ
 137. มาร ๕
 138. อบายมุข
 139. ความกลัว
 140. สมมติ-บัญญัติ
 141. 9 กัณฑ์เทศน์ เช่น 9 กัณฑ์เทศน์ บาปบุญคุณโทษ ตัณหา ภาวนารู้เท่าชีวิต ตรวจดูใจดูกายตน
 142. สังขารเป็นตัวทุกข์, อวิชาคือจิตไม่รู้