View Full Version : ประวัติพระและครูบาอาจารย์


 1. " อาลัยหลวงพ่อปาน ม้วน 1-4 " โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
 2. พระธรรมเทศนาหลวงปู่มหาปิ่น ชลิโต (ท่านเป็นศิษย์องค์หนึ่งของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)
 3. ประวัติหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
 4. หลวงตาพร
 5. เสียงพากย์ ลีลาวาทะสมเด็จโตฯ
 6. เสียงอ่าน "พระอาจารย์ฝั้นดัดนิสัยกลัวผีของพระภิกษุ"
 7. ประวัติ หลวงปู่ศรี มหาวีโร
 8. ประวัติหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ จ.ชลบุรี
 9. ประวัติหลวงพ่อกบ วัดเขาสาลิกา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
 10. ประวัติอาจารย์เสถียร โพธินันทะ
 11. ชีวประวัติหลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 12. อภินิหารครูบาเจ้าพรหมมา จ.ลำพูน
 13. ประวัติครูบาเจ้าชัยยะวงค๋ษา จ.ลำพูน
 14. ประวัติตรูบาเจ้าขาวปี จ.ลำพูน
 15. ประวัติครูบาเจ้าศรีวิชัย .ลำพูน
 16. ประวัติครูวเจ้าคัณฑา วัดฉางข้าวน้อย จ.ลำพูน
 17. ประวัติครูบาเจ้าอภัยสารทะ วัดฝายหิน จ.เชียงใหม่
 18. ประวัติพระมหากัสสปะเถรเจ้า
 19. หลวงปู่โฮม ญาณธัมโม‏ วัดป่าสุทธิมงคล ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
 20. ประวัติหลวงปู่ศรีมหาวีโร
 21. หลวงปู่เเหวน-จากคำบอกเล่าของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
 22. หลวงตามหาบัวโอกาสครบรอบ 1 ปีแห่งวาระนิพพาน
 23. หลวงปู่ศรีเคารพหลวงตามหาบัว
 24. พระอริยสงฆ์(ทิพย์นิมิต)กับพญานาคราช
 25. รวมครูบาอาจารย์พระอริยะ 28 พระองค์
 26. หลวงตามหาบัวมหัศจรรย์มหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่
 27. พระอริยสงฆ์หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร
 28. ประวัติ หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค
 29. พระอริยสงฆ์ หลวงปู่จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย
 30. ประวัติหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
 31. ประวัติหลวงปู่คำสุข ญาณสุโข
 32. พระกรรมฐานหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม
 33. พระอริยสงฆ์ หลวงปู่ดุลย์ อตุโล วัดบูรพาราม
 34. บารมีธรรมหลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป ครบรอบ 100 ปี
 35. พระอริยะสงฆ์หลวงปู่สรวง เทวดาเล่นดิน
 36. ประวัติหลวงปู่ศรี มหาวีโร "พระผู้มากล้นด้วยบุญบารมี"
 37. พระอริยะสงฆ์แห่งเมืองโคราช หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
 38. ประวัติหลวงพ่อเกษม เขมโก
 39. ประวัติ หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด
 40. ตามรอยหลวงปู่ทวด วัดช้างวัดช้างให้
 41. หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน
 42. วีดีโอประวัติและแนวทางปฏิบัติหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล
 43. พระอรหันต์ในปัจจุบัน(หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)
 44. หลวงปู่ยี ผู้ทรงอภิญญา
 45. หลวงปู่เทพโลกอุดร
 46. การระลึกชาติของพระอริยะสงฆ์
 47. วีดิโอประวัติหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษีวัดท่าซุง)
 48. ปฏิปทาของหลวงปู่มั่น
 49. เล่าเรื่ององค์สมเด็จโตเป็นภาษาล้านนา
 50. รวมเสียงธรรม ตุ๊พ่อพระมหาสิงห์ วิสุทโธ วัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ จ.ลำพูน
 51. อัตตชีวประวัติ หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง
 52. ประวัติ ท่านอนาคาริกธรรมปาละ
 53. อัตตชีวประวัติ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม
 54. กำเนิดพระโพธิสัตว์กวนอิม (๒๖ ตอน)
 55. อัตตชีวประวัติ หลวงพ่อโอภาสี
 56. สารคดีชุดพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
 57. สารคดีชุดพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และในวันที่หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต บรรลุธรรมขั้นสูงสุด
 58. สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี
 59. “ชีวิตที่วัดป่าบ้านตาด”
 60. ชีวประวัติพระโพธิญาณเถร
 61. เสียงอ่านประวัติ ครูบาชัยยะวงศ์
 62. ประวัติ หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
 63. เสียงอ่านประวัติหลวงตามหาบัว (จากหนังสือ พ่อแม่ครูอาจารย์)
 64. ประวัติองค์สมเด็จโต
 65. ประวัติหลวงปู่หลุย จันทสาโร
 66. ประวัติหลวงปู่มั่น(เสียงบรรยาย)
 67. “ครูบาศรีวิชัย”วัดบ้านปาง
 68. สารคดีชีวประวัติพระโพธิญาณเถร(หลวงปู่ชา สุภทฺโท)
 69. “หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า” พระเถระของไทย
 70. ปฏิปทาของหลวงปู่มั่น
 71. ข้อวัตรหลวงปู่มั่นยุคบ้านหนองผือนาใน
 72. หลวงปู่โลกอุดรฯ
 73. ขับเพลงซอ(ภาษาเหนือ)ประวัติหลวงปู่ครูบาชัยวงศาพัฒนา
 74. ประวัติ หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด วัดช้างให้
 75. ประวัติหลวงพ่อสังวาลย์ เขมโก
 76. หลวงปู่สอ พันธุโล เล่าเรื่องหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ ณ วัดเชิงเลน 11 ก.พ 2541
 77. "มหัศจรรย์ลมหายใจ"และประวัติ..พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
 78. พระประวัติเสียงอ่าน โดย ญาดา ยมกานนท์
 79. พระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
 80. ประวัติหลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาละวัน นครราชสีมา
 81. ประวัติหลวงพ่อปาน (ม้วน 1-16)
 82. ประวัติ หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฎโฐ วัดถ้ำเสือ จ.กระบี่
 83. ประวัติ ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ ราชมานิต (ธมฺมวิตโก ภิกขุ วัดเทพศิรินทราวาส )
 84. พระโมคคัลลานะปราบมาร 21 พ.ย.16
 85. ประวัติพระสุพรหมยานเถร (ครูบาเจ้าพรหมา พฺรหฺมจกฺโก) วัดพระพุทธบาทตากผ้า
 86. ชีวิตสมณะ การแสวงหาธรรม และปฏิปทาของ“หลวงปู่แหวน”
 87. อัตโนชีวประวัติเสียงสัมภาษณ์ "พระธรรมสิริชัย" (บุญเลิศ โฆสโก)
 88. วีซีดี ประวัติหลวงตาพระมหาบัว วัดป่าบ้านตาด
 89. “วิธีการสร้างบารมี”และประวัติย่อของหลวงพ่ออลงกต
 90. วีดิโอประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
 91. หลวงปู่นิล วัดครบุรี โคราช
 92. เสียงอ่าน ชีวประวัติหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 93. ตามรอยธรรม“ หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ “( MP3 )
 94. ชีวประวัติหลวงพ่อพุธ
 95. ประวัติหลวงปู่ปาน วัดบางนมโค(ฉบับเก่า)
 96. เสียงบรรยายชีวประวัติหลวงพ่อพุธ ฐานิโย
 97. เสียงบรรยายประวัติหลวงปู่ศรี มหาวีโร "พระผู้มากล้นด้วยบุญบารมี"
 98. ประวัติพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร)
 99. รวมเสียงธรรมะ (จากพระอาจารย์ต่างๆ)ซ้ำขออภัย)
 100. ประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี
 101. ประวัติและการงานของหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ
 102. คติธรรมชีวประวัติหลวงตามหาบัว-หยดน้ำบนใบบัว
 103. ประวัติพระอาจารย์มั่น
 104. บูรพาจารย์ และ ปฏิปทาของครูบาอาจารย์
 105. การปฏิบัติที่แรกหลวงปู่หล้า
 106. ฐานิยตเถรวตถุ
 107. ประวัติหลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท
 108. ชีวประวัติหลวงปู่หล้า เขมปัต
 109. ชีวประวัติหลวงปู่จวน กุลเชฎโช
 110. ข้อวัตรปฎิบัติหลวงปู่มั่น-หลวงปู่หล้า
 111. ชีวประวัติหลวงปู่ขาว อนาลโย
 112. เกี่ยวกับประวัติ แม่ชีทศพร
 113. วีซีดี สารคดีประวัติหลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท
 114. ชีวประวัติหลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร(vcd)
 115. ชีวประวัติหลวงปู่เหรียญ วรลโภ
 116. ชีวประวัติหลวงตามหาบัว_หยดน้ำบนใบบัว
 117. ประวัติหลวงพ่อปาน