View Full Version : เว็บลิงค์


 1. เรื่องเล่า"นิทานกฎแห่งกรรม" http://nitankam.com
 2. แชร์ไฟล์เสียงเทศน์ของพระราชพรหมญาณ (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
 3. ฝากเว็บฟังธรรมะ
 4. แหล่งขอCD.เสียงธรรมชุดที่ 1- 10 ฟรี
 5. แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ป.1-6
 6. วัดดอกไม้
 7. เชิญเข้าใช้บริการ เว็บ ศาสนาพุทธ http://www.mediathai.net/cywat/buddha
 8. แนะนำเว็บธรรมะดีมีทั้งหนังสือ mp3 vdoมากมายครับ
 9. Free Buddhism audio sites
 10. วิทยุออนไลน์ นิทานชาดก 500 ชาติ 24 ชั่วโมงทุกวัน
 11. เชิญรับฟังวิทยุธรรมะออนไลน์ 24 ช.ม. หลวงพ่อบุญส่ง อุปสโม
 12. งานบุญครั้งใหญ่ของชาว จังหวัดพัทลุง
 13. ไฟล์เสียงบรรยายธรรม
 14. ไฟล์เสียงประกอบการนั่งสมาธิ..อาจารย์แม่ชีณัฐทิพย์ ตนุพันธ์..จ้า
 15. ดาวน์โหลดฟรีหนังสือออนไลน์ "การฝึกมโนยิท" ของหลวงพ่อฤาษี
 16. บารมี10ทัศ
 17. การฝึกจิตเพื่อให้เกิดสติ
 18. พระธาตุพระในไทยที่สำคัญ ทั้งพระธาตุเสด์จมีจริง
 19. ขอเชิญร่วมบุญ สร้างเจดี บรรจุอัตฐิธาตุ บนเขา ณ วัดป่าหนองเชียงรอดไต้
 20. ไฟล์เสียงธรรม มากมายโหลดฟรีหลายแนวทาง และเสียงอ่านธรรมะสำหรับคนรุ่นใหม่แจกฟรี
 21. สารบัญ เว็ปลิงค์ เสียงธรรม
 22. ธรรมบรรยายพระอ.สมภพ โชติปัญโญ พระอ.สุโข กตปุญโญ พระอ.วิโมกข์ wma พร้อมคลิ๊ปบรรยายธรรม
 23. เสียงอ่าน เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว เล่ม 5 Wma ไฟล์เล็ก
 24. คิริมานนทสูตร
 25. เสียงธรรมบรรยายพระอาจารย์สุโข กตปุญโญ 30 ไฟล์จุใจ
 26. เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว เล่ม 3-4 รวดเดียวจบ
 27. กรรมพยากรณ์2 ตอนเลือกเกิดใหม่ -ดังตฤณ
 28. วาทะดังตฤณ-ความรักหลากสี.(เสียงโจโฉ คับ) wma
 29. วิถีแห่งความรู้แจ้ง-ประธีปส่องธรรม-พระอาจารย์ปราโมทย์ ปราโมทโช
 30. เสียงอ่าน คู่มือมนุษย์ -ท่านพุทธทาสภิกขุ (wma ไฟล์เล็ก)
 31. เข็มทิศชีวิต แผนที่ดูจิต บริหารชีวิต - คุณ ฐิตินาถ ณ พัทลุง
 32. ชีวิตนี้น้อยนัก/การสร้างบุญบารมี/พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน/ทำไมคนเราจึงเกิดมาแตกต่างกัน
 33. พุทธประวัติ-ท่านพุทธทาสภิกขุ (เสียงอ่าน พร้อมเพลงประกอบ )
 34. เสียงอ่าน หนังสือ มีชีวิตที่คิดไม่ถึง- ดังตฤณ
 35. กรรมพยากรณ์-ดังตฤณ(Download)