View Full Version : เสวนาธรรม - ในโอกาสต่างๆ


หน้า : [1] 2

 1. พระเมตตาของพระเจ้าอยู่หัวดุจดั่งครูบาอาจารย์
 2. ข้อปฎิบัติที่ดีงาม
 3. Tonight show วันขึ้นปีใหม่
 4. Tonight show วันมาฆบูชา
 5. การละมานะทิฏฐิในภาวะบ้านเมืองขาดความสงบ
 6. พรปีใหม่ตัวจริง!!พระให้พรภาษาอินเดีย ลพ.แปลภาษาไทยให้
 7. รู้ทันมาร
 8. ธรรม 5 ประการ ที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ หาได้โดยยากในโลก
 9. เทศน์เรื่องญาณ8 โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
 10. มิตรที่ดี มิตรที่ไม่ดี
 11. สนทนาธรรมที่คลองวาฬ
 12. วันวิสาขบูชา
 13. สุคติของเทวดา
 14. อนุตตริยะ ๖ ประการ
 15. ตอบปัญหาธรรมะสว่างใจด้วยแสงธรรม แผ่นที่11
 16. พุทธวจน ธรรมะมงคลสมรส คิม-ไก่ มีสุข
 17. ความรู้เรื่องวันมาฆบูชา
 18. พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 19. โลกุตรธรรม สังขตธรรม อสังขตธรรม
 20. ความเป็นอริยบุคคลสำคัญขนาดไหน
 21. มิจฉาอาชีวะ
 22. ตอบปัญหาผู้ปฏิบัติธรรม ณ ยุวพุทธิกสมาคม 7-10 ส.ค. 2555
 23. สุขแท้ ?..อยู่หนใด ?
 24. รู้ทัน ทวนกระแสโลก
 25. อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ
 26. ความวิจิตรของพระรัตนตรัย
 27. เทศน์เรื่อง "วันก่อนประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน"
 28. สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 26 พ.ค. 2555
 29. กรรมที่ทำให้ไม่ตกต่ำ
 30. เทศน์วันพระ โดยพระราชพรมญาณ(หลวงพ่อฟาษีลิงดำ) วัดท่าซุง
 31. พระธรรมเทศนา หลวงตาพระมหาบัว 71 กัณฑ์
 32. บุคคลที่หาได้ยากในโลก
 33. รู้ลมหายใจเข้า-ออก แล้วจะได้อะไร
 34. สนทนาธรรม วันมาฆบูชา 2555 ณ วัดนาป่าพง
 35. ฆราวาสชั้นเลิศ
 36. ผู้สำรวมอินทรีย์คือผู้ไม่ประมาท
 37. อนุศาสนีปาฏิหาริย์
 38. อยู่อย่างไร ในภาวะโลกร้อน, ปริศนาปฏิทินชาวมายัน 2012, รายการVIP.ภัยพิบัติโลกกับภาวะโลกร้อน
 39. ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในประเทศไทย
 40. การไม่เป็นปฎิปักษ์กับสิ่งแวดล้อม
 41. รู้อิทัปปัจจยตา ฝ่าวิกฤตน้ำท่วมโลก
 42. จิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้
 43. มนุษย์ต่างดาวเตือน !! มนุษย์เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ 2012 (ไฟล์เสียงใหม่ล่าสุด 3 ไฟล์รวด)
 44. เกิดอย่างไรให้เป็นยอดคน
 45. ปาฐกถาพระพุทธศาสนา
 46. ถอดรหัส สกัดวันสิ้นโลก
 47. ขณะจิตเดียวก็ได้คุณธรรม 38 ประการ
 48. ความเข้าใจผิดเรื่องวิญญาณเวียนว่ายตายเกิด
 49. ความหมายของคำว่า ทุกข์
 50. ปีใหม่ ต้อนรับหรือท้าทาย และจุดหมายชีวิต
 51. กุศโลบายคลายโกรธ
 52. ปฐมธรรม
 53. วันคืนล่วงไปๆ บัดนี้เราทำอะไรอยู่
 54. พระพุทธเจ้าให้ฝึกละอกุศล
 55. นำนั่งสมาธิโดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์
 56. เรื่องการทอดกฐิน
 57. อินทรีย์๕ พละ๕
 58. งานถวายผ้ากฐิน วัดนาป่าพง
 59. ขันธ์ห้าเป็นภาระอย่างยิ่ง
 60. พระธรรมเทศนาหลวงปู่ฝั้น อาจาโร
 61. เทศน์อบรมฆราวาส
 62. พระธรรมเทศนา ๑๐๐ กัณฑ์
 63. มีสติ มีสัมปชัญญะ รอคอยการตาย
 64. ธรรมะบรรยายในงานบวชเนกขัมมะถือธุดงควัตรประจำปี
 65. กายนี้ เป็น“กรรมเก่า”
 66. ความมหัศจรรย์ในพระพุทธศาสนา
 67. จะมืดกี่ด้านก็ผ่านได้
 68. ธรรมเคียงคู่กับโลก - ปริยัติปฏิบัติ
 69. หลวงปู่ชา สุภทฺโท เทศน์อบรมพระนิสิตจุฬาฯ - รามคำแหง
 70. ขุมทรัพย์ จากพระโอษฐ์ ตอน1
 71. ไฟล์วันแม่ อัดเท่าที่ได้ ยังไม่ได้ตัดต่อ
 72. การบำรุงบิดา มารดาเป็นมงคลสูงสุด
 73. สภาวะวิมุตติญาณทัสสนะมีอยู่จริงมั๊ยและเรียกว่าอัตตาได้หรือไม่
 74. การให้ทานของสัตบุรษ-อสัตบุรุษ
 75. ความพอใจเป็นเหตุให้เกิดทุกข์
 76. คิดเห็น กับ เห็นคิด
 77. อารมณ์ดีเพราะมีความสุข
 78. สัมภเวสี คือ สัตว์ผู้แสวงหาที่เกิด
 79. วันเข้าพรรษา...เราควรรู้อะไร
 80. อานิสงส์ของการให้ทาน
 81. อมตะธรรม
 82. อธิบายเรื่องสังโยชน์
 83. ลมหายใจเป็นเพื่อไปวิมุตติ
 84. เกร็ดความรู้วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
 85. เรื่องคนปฏิบัติธรรมที่เพี้ยนๆแปลกๆ
 86. เหตุเจริญและเสื่อมของศาสนา
 87. สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์25 มิ.ย.2554
 88. เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจน์
 89. สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 18 มิ.ย. 2554
 90. วิกฤติโลก สงบด้วยธรรม
 91. บูชาองค์หลวงตามหาบัว
 92. สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 11 มิ.ย.2554
 93. สนทนาธรรม-ช่วงเช้าที่วัดนาป่าพง
 94. บุญคุณของมารดาบิดาทำไมถึงได้มีมาก
 95. พุทธวจนสนทนา-ยกวัดมาไว้ที่ seven
 96. การดูจิต
 97. อริยมรรคมีองค์แปด
 98. อารมณ์ รีบทิ้งหรือตามไป
 99. เป็นชาวพุทธมืออาชีพ...อย่างฉลาด_ภาค 1, ภาค 2, ภาค 3
 100. ปฏิบัติให้ถึงนครที่ปลอดภัย
 101. มรรควิธีที่ง่าย
 102. สติปัฏฐาน๔
 103. ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม
 104. หลักแห่งกาลามสูตร
 105. อัตตา อนัตตา นิพพาน
 106. พิธีเป่ายันต์เกราะเพชร ๗ พ.ค.๕๔
 107. พระธรรมเทศนา...พระอริยสงฆ์
 108. พระธรรมเทศนา...หลวงปู่ชา
 109. ปฏิบัติธรรมตามพุทธวัจน์
 110. วิธีใช้โปรแกรมตรวจหาและเทียบเคียงพุทธวจน จากพระไตรปิฎก
 111. การโคจรของดวงอาทิตย์
 112. พุทธพยากรณ์....ภัยพิบัติของมนุษยชาติ
 113. พุทธวจนสนทนา-กรมชลประทาน
 114. สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 12 มี.ค. 2554
 115. ถาม-ตอบ เรื่อง อริยวินัย
 116. สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 5 มี.ค. 2554
 117. ความรู้สึก ที่ถึงกับทำให้ออกผนวช
 118. พลิกชีวิต...ด้วยธรรมะ
 119. สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 26 ก.พ. 2554
 120. คู่ บ า ร มี
 121. แร่ทองคำ
 122. น้อง ๆ หนู ๆ ทั้งหลาย โปรดฟังทางนี้ ๒
 123. สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 19 ก.พ. 2554
 124. สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 12 ก.พ. 2554
 125. ตอบปัญหาผู้ปฏิบัติธรรม ณ ยุวพุทธิกสมาคม 20-26 ม.ค. 2554
 126. วันมาฆบูชา
 127. วันมาฆบูชา
 128. พุทธวจน แก่นแท้ของพุทธศาสนา บรรยาย ณ กรมแผนที่ทหาร10ก.พ.54.
 129. เทศน์งานพระราชพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่องค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ณ วัดป่าบ้านตาด 12 ก.พ.54
 130. รักนั้นดีแน่ แต่รักแท้ดีกว่า...
 131. รักลูกรักหลานและรักทุก ๆ คน ช่วยกันดูแลแนะนำให้ห่างยาเสพติด
 132. “เบญจเพส”เป็นอาถรรพณ์หรือไม่
 133. บันทึกธรรมคูรบาเจ้าบุญชุ่ม
 134. ปลูกความดีที่สัตยาไส
 135. โอวาทปาฏิโมกข์... เนื่องในวันมาฆบูชา
 136. การศึกษากับการเข้าถึงความจริงความดีและความงามของชีวิต(วีดีโอคลิป)
 137. ฟังเสียงอ่านเชิญชวนร่วมโครงการ - เรารักศีล ๕
 138. ความไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัย และ ชีวิตที่ไม่ประมาท
 139. จะรู้ได้อย่างไร ว่าเวลานี้ ได้บรรลุธรรมถึงขั้นไหน
 140. วิญญาณแสนรู้
 141. ความหมายที่แท้จริง ของ "การสวดอิติปิโส 108 จบ"
 142. พรปีใหม่
 143. รวมธรรมบรรยาย เรื่อง คุณสมบัติพระโสดาบัน
 144. พรปีใหม่..ไม่ใช่แค่ให้รวย
 145. จับเหี้ย
 146. ความสำคัญของพุทธวจน(ภาษาอีสาน)
 147. วัดนาป่าพง พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล ลูกศิษย์หลวงพ่อชา
 148. ผลจากความไม่มีธรรมะของมนุษย์(อย่างหนัก)
 149. พิธีเป่ายันต์เกราะเพชร ๑๑ ธ.ค.๕๓
 150. ความฝันครั้งสำคัญก่อนการตรัสรู้
 151. “เหล็กไหล”
 152. ตำนาน“เพชร พญานาค”
 153. สติ กับ อัลไซเมอร์
 154. ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ และ สัมปรายิกัตถประโยชน์
 155. การล้างบาป...และพิธีลอยบาป ในพุทธศาสนา
 156. ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์ ชยสาโร
 157. พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก เทศน์โปรดสมาชิกเว็บพลังจิต ๒๕ ต.ค.๕๓
 158. วันใกล้วันออกพรรษา,วันออกพรรษา
 159. ปุถุชน กับ พระอรหันต์ : ความแตกต่างที่ไม่ไกลเกินเอื้อม
 160. "การใช้ธรรมะ มองเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516"
 161. นางวิสาขา มหาอุบาสิกาผู้เป็นเลิศแห่งการถวายทาน
 162. เสียงธรรมจาก ดร.บรรจบ บรรณรุจิ : วิธีเจริญอิทธิบาท4 เพื่ออายุยืน และ ประสบการณ์ครูสมาธิ
 163. "สงสารประเทศไทย ถ้าหยุดโกงและไม่คอรัปชั่น 1 ปี เซฟเงินเข้าประเทศ 5 แสนล้าน"
 164. ปฏิปทาสิ้นกรรม
 165. เตรียมกาย เตือนใจ รับภัยพิบัติ
 166. ช่วงสนทนาธรรมและถามตอบ หลักสูตรปฏิบัติธรรม กลุ่มการบินไทย
 167. ถามตอบเรื่องการปฏิบัติ
 168. การเข้าถึง“พลังจิต”
 169. หลักธรรมของพระพุทธศาสนา สอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์อย่างไร?
 170. การใช้ธรรมะในชีวิตประจำวัน
 171. ธรรมบรรยาย พระคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล วัดนาป่าพง
 172. ดวงดีวิถีพุทธ ดวงดาวจักทำอะไรได้
 173. คุณธรรมพระโสดาบัน
 174. เทศน์รับเทียนพรรษา
 175. หลักปฏิบัติเพื่อบรรเทามหันตภัย
 176. "จิตใหม่ ในร่างเก่า"
 177. ไม่ผลักไส-ไม่ไฝ่หา
 178. วิสาขบูชา ๔.๖.๓๖ (กัณฑ์พิเศษ)
 179. ภาษาและความคิด
 180. เสียงจากงานเป่ายันต์เกราะเพชร ปี 2553
 181. ภัยพิบัติโลก
 182. “เสียงแห่งสติ”เสียงแห่งพระพุทธองค์
 183. @ การสร้างความสุขให้ชีวิต @[บรรยายโดย พล.อ.ต.นพ.บุญเลิศ จุลเกียรติ]
 184. ฟังเสียงจากงาน แสดงธรรมบรรยายเพื่อพัฒนาจิต
 185. อยู่ให้คนประทับใจ จากไปให้คนระลึกถึง
 186. ปกิณกธรรม
 187. สร้างพระไตรปิฏก,ยมบาล,สันโดษ,วิตก
 188. แยกโลกออกจากธรรม
 189. ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย..ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ Clip (๒๕๕๒)
 190. “พรปีใหม่”ธรรมะปีใหม่
 191. การเสวนาธรรมเทิดพระเกียรติ "ธ ทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ"
 192. เนกขัมมะ โดยท่านจิตโต เทศน์ช่วงบวช-ธุดงควัตร
 193. “ดวงตาเห็นธรรม”(๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒)
 194. “ การบวชอยู่ที่บ้าน “
 195. รวมธรรมะบรรยายปี๒๕๕๒ ของ ดร.สนอง วรอุไร
 196. เรียนรู้ธรรมะจากเพลง
 197. โครงการน้อมนำธรรมสู่ชีวิต
 198. พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร
 199. ทิฏฐิวิปลาส
 200. อคติ
 201. ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร และอนัตตลักขณสูตร
 202. คุณความดีของพระปิยะมหาราช-ท่านจิตโต 23ต.ค.47
 203. ข้อคิดจากการพยาบาลผู้ป่วยที่กำลังจะตาย
 204. พระป่า-พระธรรมดา
 205. วู้ดดี้เกิดมาคุย สนทนาธรรมท่านว.วชิรเมธี (VDO Clip)
 206. ธรรมะสำหรับเด็กและเยาวชน
 207. ธรรมเทศนา หลวงปู่ท่อน ญาณธโร วันที่ ๑๑ กันยายน ๕๒
 208. ธรรมะ“เข้าพรรษา”นักเรียนนักศึกษาควรฟัง ^_^
 209. สอบถามการบรรยายธรรมที่ วิทยุพลังจิต เปิดวันนี้ครับ
 210. หลวงปู่ขาวสนทนาธรรม
 211. จิตใต้สำนึกกับการเรียนรู้
 212. หลวงพ่อฤาษีลิงดำ“สนทนาธรรม”กับหลวงปู่คำแสนใหญ่
 213. “วันแม่”
 214. อานุภาพแห่ง“ธรรม”
 215. ตัวตาใน *~
 216. “ฤาษี..พญานาค”มีจริงหรือ!!?เกี่ยวข้องอย่างไรกับพุทธศาสนา!?
 217. “เข้าพรรษา”กับอุดมคติของพระพุทธศาสนา
 218. โลกเดี๋ยวนี้ขัดแย้งกันมากมาย..จะแก้ไหวหรือ!!?
 219. “พระรัตนตรัยอันทรงคุณ”
 220. “ทางสายกลาง”
 221. สติภาวนา ๒๕๓๐
 222. บทบาทการป้องกัน..และการรักษา“พระพุทธศาสนา”
 223. “พระสงฆ์ไทย..สู่พระสงฆ์โลก”
 224. “เปิดพระไตรปิฏก”กับพระอาจารย์สมปอง มุทิโต
 225. “กฐิน”ความสามัคคีของคนที่เจริญ
 226. “ฟังเพลงให้เป็นธรรมะ”
 227. “พระพุทธศาสนาช่วยโลก”
 228. “อานุภาพพลังจิต ”
 229. "การบัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ"
 230. อานิสงค์เข้าพรรษา
 231. ปกิณกะธรรมจากในหลวง ครั้งที่๑,๒,๓
 232. คำสอนที่สายลม ปี 2528
 233. คำสอนที่สายลม 8 ธ.ค. 33
 234. เทศน์หลังกรรมฐานที่เชียงราย 27 มิ.ย. 23
 235. เทศน์วันมาฆบูชา 5 มี.ค. 2528
 236. เทศน์พิเศษ 8 เม.ย. 21
 237. เทศน์วันเข้าพรรษา
 238. เทศน์วันวิสาขบูชา 8 พ.ค.34
 239. รวมคลิป อภิปรายธรรมในวันวิสาขบูชา ที่ ๓-๗ พค. ๒๕๕๒ ที่สนามหลวง จากหลายวิทยากรดัง
 240. Clip วิสาขบูชา "พระธรรมเทศนา พระพุทธคุณ"
 241. การบรรยายธัมมะตามพระไตรปิฎก
 242. เล่าเรื่องภารกิจสุดท้ายท่านหญิงวิภาวดี
 243. เสวนาวิชาการเรื่อง “คนไทยลืมง่ายฝันร้ายจึงมาเยือน” ๘ มี.ค. ๕๒
 244. เสียงบรรยายจากรายการแผ่นดินธรรม เรื่องพระป่า
 245. รายการคนชนข่าว ตอน
 246. เสวนาวิชาการเรื่อง “ผู้นำที่ดีต้องมีศีลธรรม” ๒๒ ก.พ. ๕๒
 247. Clip เสาวนา "เมื่อความรักไร้พรมแดน ความแค้นไร้limit พระพุทธศาสนายังเป็นกัลยาณมิตรได้"
 248. Clip เสวนาวิชาการเรื่อง “ผู้นำที่ดีต้องมีศีลธรรม” ๒๒ ก.พ. ๕๒
 249. Clip เสวนาในเทศกาลวันมาฆบูชา ๒๕๕๒
 250. Clip เสวนาในเทศกาลวันมาฆบูชา ๒๕๕๒