View Full Version : เสียงสวดมนต์ประกอบดนตรี


หน้า : [1] 2

 1. บารมี ๓๐ ทัศ (ประกอบดนตรี)
 2. บทสวดมนต์พุทธปารมี (สรรเสริญพระบารมีของพระพุทธเจ้า)
 3. บทสวด ออมีถอฝอ
 4. เพลงสรรเสริญพระโพธิสัตว์กวนอิม (ผ่อนคลาย เย็นใจ)
 5. สรรเสริญพระโพธิสัตว์กวนอิม (ประสานเสียง ทำนองดนตรีใหม่)
 6. ฟังรวมเพลงสวดมนต์ประกอบดนตรี ๔๑ บท
 7. เพลงบทสวดธารณีมนตร์ต่างๆ#14
 8. เพลงแผ่เมตตา โดย Imee Ooi (แปลไทย )
 9. บทสวดเจ้าแม่กวนอิมภาษาไทย
 10. เพลงบทสวดและธารณีมนตร์ต่างๆ#13
 11. เพลงบทสวดและธารณีมนตร์ต่างๆ#12 (นโม อมิตาพุทธ)
 12. รบกวนธารณีบทสวดมนตร์ วัชระคติหกภูมิฉบับเต็ม+คาถาอุศนิศสิตตปตรพุทธมาตาฉบับเต็ม
 13. ภาพเฟลชพร้อมเสียงสวดมนต์
 14. บทสวดของพระแม่กวนอิม บทนี้ ของใครคะ
 15. เพลงบทสวดธารณีมนตร์#11 (เพิ่มเติม)
 16. สวดมนต์สมาธิจีนไพเราะมากๆ
 17. เพลงบทสวดและธารณีมนตร์ต่างๆ#10 (+ new*)
 18. เพลงบทสวดธารณีมนตร์#9 (18.มหากรุณาธารณี-เพิ่มคำอ่านไทย*)
 19. เพลงบทสวดและธารณีมนตร์ต่างๆ#8
 20. เพลงบูชาพระศิวะ " โอม นมัส ศิวายะ "
 21. เพลงบทสวดธารณีมนตร์#7 (13. นีลกันฐธารณี เพิ่มคำอ่านไทย*)
 22. เพลงบทสวดและธารณีมนตร์ต่างๆ#6
 23. เพลงบทสวดและธารณีมนตร์ต่างๆ#5 (เพิ่มคำอ่านไทย)
 24. บทบูชาพระอมิตาภพุทธเจ้า(แต้จิ๋ว)-เพิ่มเติม
 25. เพลงบทสวดและธารณีมนตร์ต่างๆ#4
 26. เสียงเพลงยามถืมศีลกินเจ มหากรุณาธารณีสูตรในแบบเทศกาลกิเจ
 27. เฮี่ยงใจเฮี่ยงกิบเชียนฟูเมงเกง
 28. มหากรุณาธรณีสูตร (ไต่ปุยจิ่ว)
 29. เพลงบทสวดและธารณีมนตร์ต่างๆ#3
 30. ถ่ายทอดสดสวดมนต์และฟังธรรมะจากศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม กทม
 31. บทสวดมนต์สรภัญญะ(สงบๆ)
 32. สวดบารมี 30 ทัศน์
 33. เพลงบทสวดและธารณีมนตร์ต่างๆ#2
 34. พระคาถาป้องกันภัย 10 ทิศ(บทเพลงประกอบ)
 35. เพลงบทสวดธารณีมนตร์ #1 (เพิ่มคำอ่านภาษาไทย)
 36. บทเพลงสรรเสริญพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์
 37. เพลงสวดพระนามพระโพธิสัตว์กวนอิม
 38. ใครมีบทสวดของจ้าวสมุทร พญางูขาว นาจา เง็กเซียนฮ่องเต้ บ้างไหมครับ
 39. ก่งฮุก-บทสวดมนต์จีน
 40. บทเพลงบูชาเจ้าแม่กวนอิม
 41. รวมบทสวดมนต์จีนแต้จิ๋ว ฮกเกี้ยน จีนกลาง โหงวอิม
 42. จากกระทู้นี้ รวบรวมบทสวดมนต์จีนและมนต์พิธีต่างๆ
 43. บทสวดมนต์จีน(ฆราวาส)
 44. บทสวดพระนามพระอมิตาภะพุทธเจ้า
 45. MEDICINE BUDDHA
 46. พระโพธิสัตว์กวนอิมชุดขาว
 47. เพลง นะโมตัสสะ & ไตรสรณะ
 48. Boundless Love (เมตตารักไม่มีที่สิ้นสุด)
 49. ขอความเมตตาครับ อยากได้พระคาถาภาวนา นำโม กวนซีอิมผู่สัก
 50. สวดมนต์ คณะคลวาสจีน
 51. บทสวดมนต์ชินบัญชรไทยทำนองเสนาะ
 52. บทสวดมนต์ธิเบต
 53. ไตรสรณคมณ์ (อินเดีย)
 54. บทสวดธรรมจักร (อินเดีย)
 55. รวมบทสวดมนต์จีนแต้จิ๋ว จีนกลาง จีนฮกเกี้ยน แผ่นแจกจากที่ต่างๆ
 56. บทสวดจีน นำมออามีถ่อฝอ
 57. พระมัญชุศรีมหาโพธิสัตว์
 58. Om Mani Padme Hum
 59. บทสวดมนต์บูชาเทพอินเดียที่ใช้กันประจำทุกวัน
 60. ใครมีบทนี้บ้าง
 61. รวมบทสวดมนต์เทพอินเดียทุกๆพระองค์ ชุดที่ 2
 62. รวมบทสวดมนต์เทพอินเดียทุกๆพระองค์ ชุดที่ 1
 63. มนต์เพลงอินเดีย
 64. มนตราแห่งพระโพธิสัตว์ธาราขาว "White Tara"
 65. มนตราแห่งพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตเจ้า
 66. บทสวดมนต์ทำนองเก่าสรภัญญะ 9 บท
 67. โพชฌังคปริตร ล้านนาบารมี
 68. บารมี 30 ทัศ
 69. Namo Guan Shi Yin Pusa (ทำนองสบายๆ)
 70. แผ่เมมตา-ไทย
 71. บทสรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
 72. เพลงเพราะ
 73. ใช่ บทสวดเปล่า
 74. พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาพุทธเจ้า
 75. เพลงสวดสรรเสริญพระอมิตาภะพุทธเจ้า
 76. ชื่อบท อะไรครับ
 77. อยากได้เพลงนี้มากๆครับ
 78. อัพเดท เพลง บูชาเทพอินเดียหน่อยครับ
 79. amitoching
 80. Karaniyasutta - กรณียเมตตสูตร
 81. เสียงสวดบท12 มหาปณิธานโพธิสัตว์กวนอิม
 82. อยากได้เพลง
 83. รตนัตตยัปปณามคาถา, สังเวคปริกิตตนปาฐะ
 84. ปักเต้าเก็ง พระสูตรกิ้วอ้วงฮุกโจ้ว ต้อนรับเทศกาลกินเจ
 85. ขอบทเอกทศพักตร์อวโลกิเตศวรสัจจพจน์
 86. ในความจงรักภักดี เทิดพระบารมี ปิยะ มหาราชา
 87. รวมเสียงสวดมนต์
 88. สวด ปา เซียง โจว ซือ เซียว ไจ เอียง ซิว เมียว เกง
 89. รวมสุดยอดบทสวดมนต์ภาวนาบูชา พระโพธิสัตว์กวนอิม
 90. บทสวดแห่งมหาเมตตาพระพุทธะโพธิสัตว์
 91. เพลงโป้ยเซียน
 92. เพลงกำเนิดเจ้าแม่กวนอิม เพราะมากจากจีน.....
 93. บทสวดพาหุงฯ และ ยอดพระกัณฑ์ เพลงประกอบภาพ
 94. Buddha Shakyamuni Mantra
 95. หนึ่งเพชรล้านนา ล้านนาบารมี
 96. บทกราบไหว้บิดามารดา
 97. รวมเพลง พระคาถาชินบัญชร
 98. เพลงสวดสรรเสริญพระพุทธะโพธิสัตว์
 99. บูรพารัสมิง ล้านนาบารมี
 100. คืนเพ็ญวิสาขะ
 101. บทเพลงไพเราะ โพชฌงคปริตร (สรภัญญะ)
 102. มาฆะเดือนเพ็ญ
 103. บทสวดซินจิง (ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร ภาษาจีนกลาง)
 104. มหาไวโรจนธารณี
 105. มันตรา 3 บทบูชาพระแม่กวนอิม พร้อมดนตรีบรรเลง (เสียงเพราะมากค่ะ)
 106. บทสวดอิติปิโสฯชุดพิเศษน้อมถวายเป็นพุทธบูชาในวันวิสาขบูชา
 107. บทแผ่เมตตาจีน
 108. มหากรุณาปณิธานและมหากรุณาธารณี(จีนกลางสำเนียงไต้หวัน)
 109. ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร(สันสกฤต) ธารณีแห่งปัญญาอันเป็นเครื่องนำให้ถึงฝั่งพระนิพพาน
 110. รวบรวมบทสวดมนต์จีนและมนต์พิธีต่างๆ
 111. พระคาถาชินบัญชร (เวอร์ชั่นประสานเสียงเด็ก,ร้องคู่,คาราโอเกะ)
 112. รวมมนต์ประกอบดนตรีเย็นๆเพราะๆค่ะ
 113. ไตรสรณคมน์ ประกอบดนตรี เย็นๆค่ะ
 114. ตัดเพลงยอดพระกัณฯแจกสำหรับท่านที่อยากจะจำได้เร็วๆค่ะ
 115. รัตนสูตร(รัตนปริต)ประกอบดนตรี (Pali Version) บทสวดเพื่อป้องกันภัย ปัดเป่าอุปัทวันตรายให้หมดไป
 116. พุทธชัยมงคลคาถา ประกอบดนตรี (Pali Chanting)เพราะมากๆค่ะ
 117. White Tara's Long Life mantra (พระโพธิสัตว์ดาราขาวผู้ประทานอายุวัฒนะ)
 118. เพลงบูชาเทพ
 119. เพลงบูชาเทพ
 120. เพลงบูชาอินเดียใต้-พระแม่อุมา-พระแม่ลักษมี-พระสุรัสวดี
 121. Eleven-Faces Avalokitesvara Mantra & Om Mani Padme Hum
 122. Usnisa Vijaya Dharani Sutra (อุณหิสสวิชะยะสูตร)
 123. สวดธิเบต Tapajo
 124. Mantra Of Avalokiteshvara
 125. เพลง รูดี้(ธรรมจักร)
 126. Green Tara Mantra
 127. เพลงเพราะๆครับ
 128. กรณียสูตร Karaniyasutta
 129. Om Mani Padme Hum
 130. รวมมนต์อินเดีย เพราะๆค่ะ
 131. บทสวดเจ้าแม่กวนอิม บำบัดจิตใจ (ประสานเสียงเด็ก)
 132. นำมอออมีทอฮุก
 133. เพลงบูชาเทพ
 134. ช่วยฟังหน่อยครับว่าเป็นบทสวดอะไร
 135. พระสูตรหัวใจปัญญาบารมี(ภาษาญี่ปุ่น)
 136. บทสวดพาหุง นานาชาติ ประกอบดนตรี
 137. คาถาเทพแห่งราชันย์ ทำนองสรพันยะ
 138. มหามงคลสูตร (ทำนองพม่า)
 139. ไช้ซิ้งไหล่ว๋อเจี่ยเหมิน (จังหวะเพลงเหมือนเพลงรักชาวเรือ)
 140. รวมบท:ปรัชญาปรมิตาหทัยสูตร
 141. บทเพลงไพเราะ โพชฌงคปริตร (สรภัญญะ)
 142. บทสวดบูชาแม่กายาตรี
 143. ทำวัตรเช้าเย็น โดย จีนนิกายมหายาน
 144. ชินบัญชรแปล
 145. พระคาถาชินบัญชรทิเบต
 146. สรรเสริญเจ้าแม่กวนอิม1
 147. บทสวดมนต์ธิเบตมงคลสิริธารณี
 148. บทสวดเจ้าแม่กวนอิมภาษาไทย
 149. สรรเสริญเจ้าแม่กวนอิม
 150. สวดพระนามพระอมตะพุทธจี้กง
 151. บทสวดธิเบต(ลองดูครับ)
 152. บทสวดที่เป็น WMV
 153. วีดีโอบทสวดมนต์ (ธิเบต) เพราะๆครับ
 154. บทสวดมนต์ดามาจิตา (ธิเบต)
 155. บทสวดมนต์พระกษิติครรภ์ทรงโปรดพร้อมภาพสวยๆ
 156. บทสวดพุทธจีนนิกายมหายาน จากวัดเล่งเน่ยยี่
 157. เพลงอนุโมทนา
 158. เพลง ซือจุนเมี้ยวเซียงกี้ จากประเทศจีนครับ
 159. ภาพบรรยากาศ นนทบุรี ศาลเจ้าจุ้ยโบ๋เซี่ยเนี้ย
 160. โอม มณี ปัทเม ฮุง
 161. มหากรุณา ธิเบต (ไม่รู้ว่ามีรึยัง)
 162. Buddha
 163. ลองดูครับ ผมไม่ทราบว่าบทสวดนี้เรียกอะไร
 164. พระคาถาป้องกันภัย ๑๐ ทิศ
 165. ขอเพลงหัวใจพระพุทธเจ้าหน่อยครับ
 166. บทสวดนมัสการพระเกศแก้วจุฬามณี
 167. เพลงบทสวดมนต์พระแม่กวนอิมแบบจีน
 168. บทสวดบารมี ๓๐ ทัศน์
 169. ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร
 170. พระอามิตาภพุทธเจ้า (นำมอ อามีทอฝอ)
 171. เพลงสวดมนต์จีน
 172. บทสวดบูชาพระเจ้าสิบชาติ
 173. มหาไวโรจนธารณี
 174. มหากรุณาธรณียสูตรประกอบภาพ88พระธรรมกายแห่งองค์พระโพธิสัตต์
 175. บทเพลงแห่งสุขาวดี 極樂歌
 176. บทสวดองคุลีมาลย์ (ภาษาอินเดีย)
 177. ออมิทอเก็ง พระสุขาวดีวายุหะมหายานสูตร
 178. 佛說阿彌陀經
 179. Great Mercy Mantra
 180. ออมีถอฝอ
 181. llบทสวดบูชาท้าวเวชสุวรรณ(ไฉ่ซิงเอี้ย)เทพเจ้าแห่งทรัพย์สมบัติ
 182. บทสวดมนต์ธิเบต อภิตาภสุขาวดี ธารณี
 183. บทสวดนี้ฟังแล้วรู้สึกดี
 184. พระธารณีแห่งองค์อวโลกิเตศวร(โอมมณีปัทเมหูม)
 185. นโมมหาเมตตาอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์
 186. บทสวดมนต์พระโพธิสัตว์กวนอิม ทุกชุด
 187. เอกทศพักตร์อวโลกิเตศวรสัจจพจน์ (มหากรุณาธารณีสูตร)
 188. จุณฑิมหาโพธิสัตว์หฤทัยคาถา
 189. บทสรรเสริญพระไภษัชคุรุไวฑูรย์ประภาส (พระกริ่ง)
 190. บทสวดแห่งกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์
 191. เพลงแผ่เมตตาเวอร์ชั่นทิเบต
 192. บทสวดพุทธชนะมาร(พาหุง)
 193. โอมมณีปัทเมฮุม
 194. พระมหากรุณาธารณี......(กีตาร์ไฟฟ้าจร้า^^~)
 195. Ku -- The Prajna Paramita Hridaya Sutra(rock)
 196. อยากได้บทสวดมนต์อาการวัตสูตรและเสียงสวดฉบับวัดสังฆ ทาน
 197. บทสวด พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
 198. โอม....บิ๊ก กาน เจ.....
 199. สวดมนต์ธิเบต บูชาคุรุรินโปเช
 200. เสียงเด็ก น้อยสวด พระมหากรุณาธารณี^^
 201. โอม มณี ปัทเม ฮุม --
 202. Mahakaruna -remix
 203. เพลงสรรเสริญพระแม่กวนอิม
 204. หัวใจพระแม่กวนอิม(โอมมาณีเปเมฮง)
 205. ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร
 206. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า88พระองค์(ภาษาจีนกลาง)
 207. มหากรุณาธารณีสูตร(ธิเบต ทำนองเก่าแต่จัดเรียงใหม่)
 208. บทสรรเสริญพระนามพระอมิตพุทธเจ้า
 209. บทสรรเสริญ....พระพิฆเณศวร....
 210. บทสวดมนต์พระนามพระแม่กวนอิม
 211. บมสวดหัวใจโชคลาภ(ธิเบต)
 212. บทสวดถวายพุทธบูชา(มหายาน)
 213. บทสรรเสริญพระแม่กวนอิม
 214. (v-v)..นำ มอ กวง ซี อิม ผู่ สัก....บทสรรเสริญม๊ากวนอิมค่ะ
 215. เพลงสรรเสริญพระแม่กวนอิม
 216. มหาปณิธานพระเมตตัยโพธิสัตว์
 217. หมีเล่อเจินจิง
 218. Buddhist Chinese Songs
 219. **THE HEART SUTRA....พระหฤทัยสูตร
 220. ***บทสวด คุ้มครองผู้เดินทาง * ของม๊าทับทิมค่ะ
 221. บทสรรเสริญพระแม่กวงอิม(กวนอิมผู่สักไจซินจง)
 222. สะอาด สงบ สว่าง
 223. บทสวด"กวนอิมไตซือจั่ง"คณะสงฆ์จีนนิกาย
 224. พระมหากรุณาธารณีสูตร(ธิเบตบทย่อ)
 225. มนต์พระแม่กวงอิม
 226. พระมหากรุณาธารณีสูตร(บทนำมหาปณิธาร10)
 227. เพลงสวดบูชาเทพอินเดีย
 228. อวงแซจิ่ว ....บทสวดมนต์จิตสุขาวดี
 229. มหากรุณาธารณีสูตร สันสกฤษ (ธิเบต)
 230. บทสวดไต๋ซือ ไต๋ปุย ขอพรพระแม่กวนอิม
 231. มงคลสูตร เสียงอินเดีย
 232. พุทธชัยมงคลคาถาอินเดีย ( พุทธวิธีชนะมาร )
 233. มงคลสูตรบาลีไทย
 234. คาถาชินบัญชรทิเบต
 235. มหากรุณาธารณีสูตร เวอร์ชั่น เด็กสวด
 236. บทบูชาพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
 237. พระมหากรุณาธรณีสูตร
 238. บทสวดสรรเสริญพระพุทธไภสัชชคุรุไวฑูรย์ประภาราชา พุทธเกษตร
 239. บทสวดชินบัญชร และทำนองสรภัญญะ
 240. บทสรรเสริญพระพุทธเจ้า
 241. บทเพลงสวดมนต์จีน
 242. พระคาถาชินบัญชร และบทสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
 243. เพลงพาหุง
 244. บทสรรเสริญพระพุทธเจ้า
 245. เพลงองค์ใดพระสัมพุทธ
 246. มหาสมัยสูตร...ทำนองสรภัญญะ
 247. บทสวดสรรเสริญพระโพธิสัตว์กวนอิม ชุด โอม มา ณี ปัท เม หุ
 248. บทสวดมนต์ทำนองธิเบต ชุด อมิตาภ สุขาวดี ธารณี
 249. บทสวดสรรเสริญพระโพธิสัตว์กวนอิม ชุด สือ เตี้ยน เหยียน จวิน ลิ่ง ชื่อ เถอ
 250. บทสวดสรรเสริญพระโพธิสัตว์กวนอิม ชุด หนาน ชาน กวน ชือ อิม