View Full Version : สวดมนต์และพระคาถา


หน้า : [1] 2

 1. แนะนำแอฟสำหรับการสวดมนต์บน iPhone/iPad
 2. ปฏิจจสมุปบาท
 3. คาถาเงินล้าน *****อัพเดทใหม่เสียงคมชัดเจน*****
 4. รวมบทสวดมนต์
 5. คาถาบูชา“พระสยามเทวาธิราช”
 6. ฟังเพลงนี้แล้ว คิดถึงแม่กับพ่อมาก น้ำตาไหลเลยย
 7. คาถาอาการวัตตาสูตร
 8. คาถาเงินล้าน ชัดที่สุดใน 3 โลก
 9. เสียงสวดมนต์ MP3 - 5 พระสูตรหลัก เสียงสวดจากวัดโสมนัสวิหารราชวรวิหาร
 10. ประวัติพระพุทธเจ้า
 11. เพลงบทสวดมหากรุณาธารณีสูตร (ธิเบต)
 12. คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ(โอสถะปริตร)
 13. กรณียเมตตปริตร
 14. เสียงสวดปาฏิโมกข์(สำเนียงมคธ)
 15. รวมเสียงสวดมนต์กว่า 200 บท
 16. บทสวด ระลึกถึงพระพุทธเจ้า
 17. ทำไมฟังเสียงสวดมนต์ไม่ได้อ่ะครับ
 18. ขอเสียงสวด อิติปิโสรัตนมาลา
 19. ขอขมา,ชุมนุมเทวดา,บูชาพระรัตนตรัย,สมาทานศีล 5,สมาทานพระกรรมฐาน,อุทิศส่วนกุศล
 20. ใครมีไฟล์เสียงสวดมนต์นี้ หรือทราบชื่อเสียงสวดมนต์นี้ กรุณาแจ้งด้วยครับ
 21. บทเพลง คาถาพระปิยะมหาราช
 22. บทเพลง คาถาเงินล้าน หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง
 23. อยากได้หนังสือสวดมนต์ที่แจกให้สวดในวันวิสาขบูชาที่สนามหลวงครับ
 24. บทสวดมนต์จีน (+ดนตรี) อมิตาภะสูตร Amitabha Sutra 阿彌陀經/彌陀淨土
 25. มหากรุณาขมากรรม (大悲懺法儀規) - DaBeiChanFaYiGui
 26. บทสวดมนต์ พระเขมะนันโธ ภิกขุ
 27. รวมบทสาธยายธรรมพร้อมแปล
 28. บทแผ่เมตตา เบ่งบาน ล้านนาบารมี
 29. บทสวดทำวัตรเช้า-ค่ำ วัดญาณเวศกวัน
 30. สวดบทสีตังฯปะทะบทอิมินาฯแบบเร็ว,ฝึกแข่งกันสวด
 31. เพลง วัดผาลาด สกิทาคามี
 32. บทเพลงแผ่เมตตา ล้านนาบารมี
 33. บทสวดมนต์ตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า พร้อมแปล
 34. เพลงแหล่มงคล ๓๘
 35. ให้พรวัดน้ำอาบ จ.อ่างทอง
 36. บทสวดเพื่อดับไฟจากราคะ โลภะ โทสะ โมหะ
 37. สามพระคาถาสำคัญที่สวดในแดนสุวรรณภูมิ
 38. สวดและทำบุญเสดาะห์เคราะห์เสริมดวงชาตา
 39. บทสวดบูชาเจ้าแม่ทับทิม (天后聖母禮禪)
 40. มหากรุณาธารณีสูตร ไต่ปุ่ยจิ่ว (ทำนองใหม่ หายาก)
 41. ประวัติพระคาถาเงินล้าน
 42. คาถาเงินล้าน (20นาที)
 43. เพลง พุทธชยันตี ล้านนาบารมี
 44. เสียงหลวงตานำเจริญพระพุทธชัยมงคล
 45. คำสมาทานศีล ๕ ทุกเช้า และคำปฏิญาณตน ทุกวันพระ
 46. เพลงพระอวโลกิเตศวร กวงจื่อไจ๋ กวงซิอิม ยูไล & มหากรุณาธรณีสูตร ทำนองสบายๆ
 47. อิติปิโสหูช้าง
 48. อิติปิโสนพคุณ
 49. พระคาถาหายจน
 50. “โมรปริตร”พรหมมนต์ป้องกันภัย
 51. “โพชฌังคปริตร”บทสวดมนต์ช่วยให้หายโรคภัย
 52. “ธารณปริตร”สวดอย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง จะรอดพ้นจากวิกฤตมหาอุบัติภัยโลกที่จะบังเกิด
 53. เอาบทสวดให้พรของวัดสิริกมลาวาสมาฝากครับ
 54. สวดอิติปิโสถอด
 55. “ขันธปริตร”บทสวดป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษ
 56. พระคาถาอิติปิโสสร้อยสน
 57. อิติปิโส 8 ทิศ(คาถายันต์เกราะเพชร)
 58. สวดอิติปิโสถอยหลัง
 59. สวดมนต์ทำบุญที่บ้าน ตอนกลางคืน เพื่อความปลอดภัย เพื่อความสุข และความร่ำรวยมาก ๆ
 60. บทสวดโพชฌังคปริตร
 61. วงดนตรีธรรมะ
 62. บทสวดมนต์วัดป่าเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน นครราชสีมา
 63. เสียงนำสวดมนต์ 108 จบ (ไฟล์เสียง MP3) แก้ไข + เพิ่มไฟล์ PDF
 64. ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร (สวดสันสกฤต)
 65. ๏ The Metta compassionate mantra ๏ แผ่เมตตาแปล
 66. เสียงสวด มหาสมัยสูตร (mp3 )
 67. พาหุงมหากา นำสวดโดยหลวงพ่อจรัญ
 68. บทสวดคาถาพระอรหันต์
 69. ออนีทอฮุก
 70. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มหาราชปริตร อภิธรรม ๗ คัมภีร์
 71. เสียงสวดมนต์- ทำวัตรเช้า คุณแม่ชีทศพร เทวาพิทักษ์ธรรม
 72. MP3 บทกรวดน้ำบทใหญ่คุณแม่ชีทศพร - รับพรจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงส์
 73. มงคลจักรวาลทั้งแปดทิศ
 74. อิติปิโสครอบจักรวาล
 75. พระคาถามหาลาภ
 76. บทสวดพระมหาจักรพรรดิ์
 77. เสียงสวดมนต์: วัดเมตตาวนาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
 78. ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก (ฉบับเดิม)
 79. บทสวดบูชาเจ้าแม่กวนอิม (เด็กสวด)
 80. นมัสการพระอรหันต์8ทิศ
 81. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร - หลวงพ่อจรัญวัดอัมพวัน สิงห์บุรี
 82. คาถาเงินล้าน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
 83. บทเพลง พระคาถา พระสยามเทวาธิราช ล้านนาบารมี
 84. ขอรบกวนท่านผู้มีเสียงสวดต่างๆ แบบธรรมยุติหน่อยครับ
 85. เพลงประกอบหนังเรื่อง กำเนิดเจ้าแม่กวนอิม
 86. เสียงสวด "นำ โม กวน ซี อิม ผ่อ สัก"
 87. [Video]อัปปมัญญาภาวนา พร้อมบทสวดและแปลไทย
 88. อยากได้เสียงบทสวดบูชาพระเศรษฐีนวโกฎิ
 89. บทจุลชัยมงคลคาถา บทแผ่เมตตา (อัปปมัญญาภาวนา) แปลไทย บทพุทธคุณ ไพเราะมากครับ
 90. บทสวดมนต์ จีน ของ สงฆ์จีน ที่ ชลบุรี ชุดที่ 2
 91. บทสวดมนต์ จีน ของ สงฆ์จีน ที่ ชลบุรี ครับ
 92. บทสวดมนต์ธิเบต
 93. บทสวดพุทธาภิเษก
 94. บูชาเทพ
 95. บทสวดรอยพระพุทธบาทเบื้องซ้ายเบื้องขวา
 96. บทสวดฮุกเนี่ยเนี้ยบทนี้มีไหมครับ
 97. ขอความอนุเคราะห์ครับ
 98. เพลงยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก ♪:♪:♪: ...
 99. โพชฌงคเมตตา ท่องแล้วดีจึงอยากส่งความสุขให้ทุกคนได้ร่วมกันสวดคับ
 100. บทสวดสิบสองตำนาน
 101. บทสวดมนต์ประจำวัน วัดท่าซุง
 102. เสียงสวดมนต์ใหญ่เมตตาพิสดาร
 103. เย ธัมมาฯ
 104. อยากได้เสียงสวดมนต์โลกุตรธรรม ของวัดเจริญธรรม (ถ้ำภูตอง)
 105. พระคาถาโพชฌงคเมตตา (ผ่อนปรนโรคภัยและกรรมเวร-ทำให้ประเทศร่มเย็น)
 106. เสียงสวดให้พระพระราชวรคุณ(หลวงปู่สมศักดิ์)เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม
 107. อยากได้ บทสวดมนต์ของวัดเจริญธรรม (ถ้ำภูตอง)
 108. พระอาการวัตตาสูตรเเบบสมบูรณ์เเละยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก
 109. มงคลสูตรคำกลอน
 110. คติธรรม
 111. พระชัยมงคลคาถา ทำนองอินเดีย
 112. โหลดฟรีครับ...เพลงคาถาชินบัญชร - เพลงคาถาพาหุง-เสฐียรพงษ์ วรรณปก
 113. เสียงหลวงตานำสวดมนต์...บุญประทายข้าวเปลือก
 114. สัพเพ
 115. เสียงสวดเจริญพระพุทธมนต์
 116. Om Mani Pad Me Hum - โอม มณี เปง เม ฮง
 117. มหาสมัยสูตร (เสียงชัด) สวดโดยชาว อังกฤษ
 118. บทสวดจินดามณี (จากมูลนิธิพันดารา)
 119. ดาวน์โหลดบทสวดมนต์มหายานและวัชรยานกว่า600เพลง
 120. พระคาถาชินบัญชรแปล (หญิง-ชายขับร้อง)
 121. บทสวดอุปปาตะสันติ (มหาสันติงหลวง)
 122. แด่ยอดรัก..นักรบไทย ร่วมสดุดีวีรกรรมทหารกล้า
 123. yu fo jie (Blessings)
 124. บทสวดมนต์รักษาธาตุขันต์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัว
 125. บทสวดมนต์ ๑๒ ตำนาน
 126. สุขาภิยาจะนะคาถา:อัพได้ทีละบท เพราะใช้แอร์การ์ดต่อเน็ท
 127. ธชัคคปริตร-ธชัคคสูตร mp3 (ยังมีอีกเกือบร้อยบทที่เว็บอื่นไม่มี จะขนมาลงพลังจิตให้หมด)
 128. พระคาถาพาหุงและพระคาถาชินบัญชร
 129. พระคาถาแผ่เมตตาไปทั่ว 3 โลก ประกอบดนตรี
 130. เมตตาพรหมะวิหาระภาวนา (มหาเมตตา)
 131. ขอเสียงสวดมนต์ธรรมจักรย่อ
 132. เสียงสวดมนต์ทำวัตร เช้า-เย็น เข้ามาอนุโมทนากันเยอะๆนะครับ
 133. เพลงพระคาถาชินบัญชร
 134. บทสวดพระมาลัย -โองการพระศรีอารย์
 135. เพลงบทสวดมนต์ (ดนตรีประกอบ)
 136. บท อนุโมทนา (ยะถา สัพพี) ครับผม เข้ามาโหวตกันเยอะๆนะครับ
 137. อยากได้เสียงสวดสมัยสูตร
 138. เสียงสวดมนต์อุปปาตะสันติไทยและบาลี บทสวดประจำวัน(ไทย) พร้อมคลื่นความถี่พัฒนาจิต
 139. บทแปลพระคาถา ต่างๆ และ บทเพลงทำนองสอนใจ
 140. บทสวดมนต์เพื่อความเป็นศิริมงคลต่อชีวิต และเสริมบารมีแก่ตนเอง
 141. บทสวดเพลงโพธิสัตกวงอิมครับ
 142. รบกวนขอความเมตตาหน่อยครับ
 143. คำนมัสการพระพุทธเจ้า (เสียงดนตรีประกอบ)
 144. •(♥).•*´¨`*•♥•:::>บทแผ่พลังเมตตาทั่วทั้งสามโลก<:::•♥•*´¨`*•.(♥)•
 145. เห็นหากันเยอะเลยจัดให้ครับ บทสวดภาณยักษ์.mp3
 146. บทสวดมหาจักพรรดิ์ เสียงหลวงตาม้า
 147. อาฏานาฏิยะปะริตตัง
 148. ร ว ม บ ท ส ว ด ม น ต์
 149. บทสวด ไต่ปุยจิ่ว
 150. เสียงมหามนต์ โอมมณีปัทเมหุม เพื่อการทำสมาธิ
 151. เพลงบทสวดมนต์แผ่เมตตา(ภาษาทิเบต)เพราะมากๆ
 152. โพชฌงค์ โปรดคนป่วย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
 153. สวดมนต์ตามแบบธรรมเนียมทหาร
 154. คาถาชินบัญชร
 155. อาราธนาพระปริตร
 156. เสียงบทสวดพระมหาจักรพรรดิ สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ - อาทิตย์
 157. พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (แปล)
 158. บทสวดมนต์ชินบัญชร
 159. บทพิจารณาสังขาร
 160. ธัมมะจักรกัปปะวัตตะนะสุตตัง + บทสวดถวายพรพระ โดย วัดอัมพวัน
 161. บทสวดธรรมจักร
 162. ธรรมจักรกัปปตวัฒนสูตร
 163. ทำวัตรเช้า-เย็น(วัดพระราม๙ กาญจนาภิเษก)
 164. บทสวดมนต์โพชฌงคปริตร(บาลี)
 165. ไพล์เสียง ทำวัตรเช้า-เย็น (อัมพวัน)
 166. บทสรรเสริญพระรัตนตรัย บริษัทการบินไทย
 167. บทสวดมนต์บูชาเทพเจ้าอินเดีย
 168. เสียงสวดมนต์ธิเบตชุดที่1-7
 169. พระหฤทัยสูตร (ภาษาเกาหลี และภาษาอังกฤษ)
 170. เสียงสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น วัดธรรมมงคล
 171. อยากได้เสียงสวดปลุกของต่าง ๆ
 172. เสียงสวดแผ่เมตตาไปทั่ว3โลก
 173. เจริญทิพย์มนต์ ของ ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม
 174. ไฟล์เสียงหลวงพ่อ
 175. ธัมมจักรกัปปวัฒนสูตร.mp3
 176. สวดพุทธมนต์บุญประทายข้าว
 177. หลวงตาให้ศีล (อุโบสถศีล)
 178. สวดชัยยะ (วัดภูวัว)
 179. บทสวดพุทธมนต์-ธัมมจักกัปปวัตนสูตร (บูชาคุณ 90 ปี)
 180. บทสวดมนต์ชุมนุมเทวดา (ภาษามคธ)
 181. สวดมนต์มงคลจักรวาลใหญ่
 182. ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร般若波羅蜜多心經
 183. สวดองคุลีมาล(เณรอินเดีย วัดไทยเวสาลี)
 184. คิริมานนทสูตร (พระยาธรรมมิกราชสูตร)
 185. มหาสติปัฏฐานสูตร
 186. บทสวดทำวัตรเช้า-เย็น วัดอัมพวัน
 187. กาลามสูตร
 188. อยากฟังค่ะ
 189. เสียงสวดมนต์ในงานเป่ายันต์เกราะเพชรของหลวงพี่เล็ก
 190. บทสวด ทิพย์มนต์-ปิ่นธรณี ฉบับ มณีนพรัตน์
 191. เสียง“หลวงปู่ดู่”ให้พร
 192. เสียงสวด..บทกรวดน้ำให้มาร.MP3
 193. พิธีเททองหล่อพระพุทธลีลาโรงเรียนสาธิตเกษตร 09 กพ 53
 194. สัพพสิทธิคาถา พระภิกษุพระยานรรัตนราชมานิต
 195. เพลงระนาดงานไหว้ครู ( เพลงหน้าพาทย์) - (โหมโรง) - งานไหว้ครู มงคล ทุกประเภท (ระนาด)
 196. เพลงบูชาพระแม่กวนอิมทุกภาคทุกปาง92เพลงที่นี้ที่เดียวมีครบ
 197. เทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์
 198. เทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก(ทำนองเหนือ)
 199. ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น แบบไม่แปล
 200. รวมบทขอขมาพระรัตนตรัย ขอขมาพ่อแม่ ครูอุปัชฌาอาจารย์ ค่ะ
 201. บทให้พรของวัดที่อ่างทองอ่ะครับ วันนี้มีโอกาสได้ไปทำบุญ
 202. สวดชัยมงคลคาถา วัดป่าเชิงเลน
 203. บทเจริญพระพุทธมนต์วัดสาครสุ่น
 204. “บทสวดมนต์ชุมนุมเทวดา”จากสมาชิกพลังจิต
 205. บทสวดศพ วัดลาดพร้าวครับ เข้ามาฟังแล้วโพสบอกกันด้วยครับ
 206. อาสาฬหปุรณมีบูชา
 207. อยากได้บทสวดเกี่ยวกับองค์พระพิฆเนศค่ะ
 208. พรมงคลจักรวาลน้อย
 209. เสียงสวดนำคุณแม่สิริ กรินชัย
 210. โองการพระศรีอาริยเมตไตรย/พระศรีอาร์ยบูชาพระเจดีย์
 211. พระคาถาธารณปริตร
 212. เมตตาสูตร
 213. เสียงสวดเจริญพุทธมนต์ ๑๙ บท (สำหรับงานบุญ)
 214. ขอความช่วยเหลือค่ะ
 215. โพชฌงค์
 216. ปาติโมกข์ - กังขาอรรถกถา
 217. บทสวดมนต์อินเดีย
 218. บทบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิมพร้อมภาพและเสียง
 219. บทสวดมนต์และอานิสงส์การสวด_ คำอธิษฐาน
 220. คำนมัสการพระอุปคุตเถระปราบมาร,เด่นทางโชคลาภ,ป้องกันภยันตราย
 221. ใครมีเสียง MP3 คำสูตรขวัญบ้าง ขอหน่อย
 222. คิริมานนทสูตร (แบบถูกต้อง) ตัดต่อใหม่เป็นไฟล์เดียว 128 kbs
 223. มหาชัยปากะโร(บารมี 30ทัศ)
 224. บทสรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
 225. บทสวด“เจริญพระพุทธมนต์”
 226. สวดพระอภิธรรม ๗ คำภีร์
 227. บทสวดนมัสการพระพุทธเจ้า 28 พระองค์
 228. ฟังไต่ปุยจิ่วและร่วมสร้างอานิสงค์ ณ.มหาวิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม
 229. บทสวดมนต์อินเดีย
 230. คาถาดอกไม้สวรรค์(อิติปิโสรัตนมาลา108)
 231. เมตตาใหญ่ (อ.เสริมศิลป์ ขอนวงค์) ที่ออกตี10
 232. ค า ถ า โ พ ธิ บ า ท [บรรเลง]
 233. “การแผ่เมตตา”ในพระพุทธศาสนา
 234. คำไหว้บารมี ๓๐ ทัศน์[บรรเลง]
 235. ทำไมต้องสวดธัมมจักรฯ
 236. ชยปริตร
 237. มงคลปริตร
 238. การสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็นให้“ศักดิ์สิทธิ์”
 239. ธรรมโอสถรักษาโรคกายและใจจาก“คิริมานนทสูตร”
 240. ส่งเทวดากลับหรือทุกขัปปัตตา
 241. “ชุมนุมเทวดา บูชาพระรัตนตรัย และ ฯลฯ”
 242. ชยปริตร
 243. “แนะนำบทสวดมนต์ ๑ และ ๒”
 244. เสียงสวดภาณยักษ์หรืออาฏานาฏิยะปะริตตัง
 245. เสียงสวดบทถวายพระพร“ภูมิพลมหาราชาภิถุติ”
 246. เสียงสวดมนต์ในงานเป่ายันต์เกราะเพชรของหลวงพี่เล็ก
 247. บทอนัตตลักขณะสูตร พร้อมบทแปล
 248. อาฏานาฏิยะปะริตตังบทบูชาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เเละคำเเปล
 249. โพชฌงค์ โปรดคนป่วย
 250. ปฏิจจสมุปบาท