View Full Version : เรื่องกฎแห่งกรรม


 1. นิทานกฎแห่งกรรม ฟังสบาย www.nitankam.com
 2. การปรามาสพระรัตนตรัยโดยไม่ตั้งใจ
 3. เมื่อพระไปพบพยายมราช
 4. ปล่อยสัตว์อย่างไรให้ได้บุญ.พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี)
 5. กรรมของคนเขียนนิยาย
 6. กฎแห่งกรรม ชุดที่ 15, 16, 17 โดย ท_เลียงพิบูลย์ mp3
 7. ด่าผู้อื่นด้วยคําหยาบ และดูถูก
 8. ผิดศีลข้อ3
 9. กฏแห่งกรรม คนฆ่าวัว
 10. กรรม พูดโกหก
 11. เสริววาณิชชาดก : โทษของการจองเวร ให้ผลข้ามชาติ
 12. เกิดแก่เจ็บตาย
 13. กฏแห่งกรรม ท.เลียงพิบูลย์
 14. พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์พาเที่ยวเมืองนรก
 15. เสียงอ่าน "กฎแห่งกรรมในพระไตรปิฎก:ครึ่งคน ครึ่งเปรต"
 16. เสียงอ่าน กฏแห่งกรรมสมัยพุทธกาลเรื่องสาณราสีเปรต
 17. ตู้ธรรมประจำบ้าน ตอนที่ 68
 18. ตู้ธรรมประจำบ้าน ตอนที่ 67
 19. ตู้ธรรมประจำบ้าน ตอนที่ 66
 20. ตู้ธรรมประจำบ้าน ตอนที่ 65
 21. ตู้ธรรมประจำบ้าน ตอนที่ 64
 22. ตู้ธรรมประจำบ้าน ตอนที่ 63
 23. ตู้ธรรมประจำบ้าน ตอนที่ 62
 24. ตู้ธรรมประจำบ้าน ตอนที่ 61
 25. ตู้ธรรมประจำบ้าน ตอนที่ 60
 26. ทำกรรมอะไรมาจึงเป็นนาค !?
 27. ตู้ธรรมประจำบ้าน ตอนที่ 59
 28. ตู้ธรรมประจำบ้าน ตอนที่ 58
 29. ตู้ธรรมประจำบ้าน ตอนที่ 57
 30. ตู้ธรรมประจำบ้าน ตอนที่ 56
 31. เรื่องกรรมลิขิต
 32. ไฟไหนเล่า ร้อนเท่าไฟนรก
 33. กฎของกรรมคือความไม่เที่ยง
 34. ตู้ธรรมประจำบ้าน ตอนที่ 36-55
 35. กรรมชั่วตามเผาผลาญ
 36. กรรมปางก่อน
 37. กรรมมุนาวัตตตีโลก
 38. กรรมของเปรตต่างๆ
 39. ธรรมะวันอาทิตย์
 40. โทษของกามและกรรมที่ไม่เจตนา
 41. ความรัก,กรรม-วิบากเป็นเหตุผลกัน
 42. “อเวรกถา”ว่าด้วยการไม่จองเวร
 43. สัตว์ทั้งหลายอยู่ได้เพราะกรรม
 44. กฏแห่งกรรมกับ“ศีล๕”
 45. ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ
 46. ตู้ธรรมประจำบ้าน ตอนที่ 35
 47. ตู้ธรรมประจำบ้าน ตอนที่ 34
 48. ตู้ธรรมประจำบ้าน ตอนที่ 33
 49. ตู้ธรรมประจำบ้าน ตอนที่ 32
 50. ตู้ธรรมประจำบ้าน ตอนที่ 31
 51. ตู้ธรรมประจำบ้าน ตอนที่ 30
 52. ตู้ธรรมประจำบ้าน ตอนที่ 29
 53. ตู้ธรรมประจำบ้าน ตอนที่ 28
 54. ตู้ธรรมประจำบ้าน ตอนที่ 27
 55. ผลกรรมของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
 56. กฏแห่งกรรมของพระเวสสันดร
 57. เสียงอ่าน กฎแห่งกรรมทัวร์นรก
 58. เสียงอ่าน“เด็กหญิงพิมพวดี”
 59. ตู้ธรรมประจำบ้าน ตอนที่ 26
 60. ตู้ธรรมประจำบ้าน ตอนที่ 25
 61. ตู้ธรรมประจำบ้าน ตอนที่ 24
 62. ตู้ธรรมประจำบ้าน ตอนที่ 23
 63. ตู้ธรรมประจำบ้าน ตอนที่ 22
 64. ตู้ธรรมประจำบ้าน ตอนที่ 21
 65. ตู้ธรรมประจำบ้าน ตอนที่ 20
 66. อานิสงส์โดยเสด็จพระราชกุศล
 67. ท่องนรกกับพระมาลัย โดยคุณ สนธิชัย ทวีโชคทรัพย์สิน
 68. ตู้ธรรมประจำบ้าน ตอนที่ 19
 69. ตู้ธรรมประจำบ้าน ตอนที่ 18
 70. ตู้ธรรมประจำบ้าน ตอนที่ 17
 71. ตู้ธรรมประจำบ้าน ตอนที่ 16
 72. ตู้ธรรมประจำบ้าน ตอนที่ 15
 73. ตู้ธรรมประจำบ้าน ตอนที่ 14
 74. ตู้ธรรมประจำบ้าน ตอนที่ 13
 75. ตู้ธรรมประจำบ้าน ตอนที่ 12
 76. ตู้ธรรมประจำบ้าน ตอนที่ 11
 77. ตู้ธรรมประจำบ้าน ตอนที่ 10
 78. ตู้ธรรมประจำบ้าน ตอนที่ 9
 79. ตู้ธรรมประจำบ้าน ตอนที่ 8
 80. ตู้ธรรมประจำบ้าน ตอนที่ 7
 81. ตู้ธรรมประจำบ้าน ตอนที่ 6
 82. ตู้ธรรมประจำบ้าน ตอนที่ 5
 83. ตู้ธรรมประจำบ้าน ตอนที่ 4
 84. ตู้ธรรมประจำบ้าน ตอนที่ 3
 85. ตู้ธรรมประจำบ้าน ตอนที่ 2
 86. เล่านิทานเรื่องชายชราไปสำนักพญายม
 87. อยากให้ทุกท่านพ้นอบายภูมิ
 88. นายทหารตายไปท่องนรกนานถึง ๔ วันแล้วฟื้นและการตายแล้วฟื้นของครูบุญชู
 89. กฏของพระพุทธศาสนา
 90. แสงสว่างในความมืด
 91. ความสุขที่แท้จริง
 92. ตู้ธรรมประจำบ้าน ตอนที่ 1
 93. เสียงวิญาณสัตว์นรก...จากงานประชุมธรรม
 94. ไปพบคนที่สำนักพระยายม, พบเทวดาใหม่
 95. กากะเปรต, สาตกีเทพธิดา
 96. บรรยายธรรม ณ โรงเรียนวัดบวร
 97. กรรมที่เกิดขึ้นจากการรู้เท่าไม่ถึงกาล
 98. บรรยายธรรม ที่สถานีวิทยุ วทท. กรีนเวฟ 89.0 จังหวัดพิจิตร
 99. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 100. กับปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ
 101. แม่เทศน์วันพระ
 102. ธรรมะบรรยาย ณ โรงพยาบาลมหาราช
 103. แม่เทศน์ในศาลา
 104. โครงการพัฒนาจิตใจใฝ่ธรรมะ โรงเรียนเซ็นคาเบรียล
 105. ธรรมะส่องใจ
 106. บุพกรรมตอนนรก, เปรต, มนุษย์
 107. อานิสงส์การบูชาพระพุทธเจ้า-โฆสกเทพบุตร
 108. กรรมใด...ใครก่อ
 109. พลังอำนาจของกรรม
 110. VDO บาปบุญมีจริงหรือ
 111. พระเกิดเป็นเล็น, เถรใบลานเปล่า
 112. กากะเปรต, สาตกีเทพธิดา
 113. อานิสงส์โดยเสด็จพระราชกุศล
 114. บุพกรรม ตอนนรก เปรต มนุษย์
 115. พระพุทธเจ้าปรารภอุบาสกา 4 คน
 116. ปกินกะเทปงานกฐิน
 117. เทศน์งานกฐิน
 118. โปรดคนที่สำนักพยายม
 119. กฏของกรรมของพระเวสสันดร
 120. สุนัขไปเกิดเป็นเทวดา
 121. งูเหลือมฟังธรรม, ค้างคาวฟังธรรม
 122. พระโมคคัลลาน์
 123. บุพกรรมของกัณหา-ชาลี
 124. มัฏฐกุลฑลีเทพบุตร
 125. โฆสกเทพบุตร
 126. บุพกรรม (10) ตอนมนุษย์