View Full Version : ชีวิตและจิตใจ


หน้า : [1] 2

 1. รู้สึกตัวปัจจุบัน คือกุญแจไขธรรมส่องโลก
 2. ไม่แบกภาระที่มาไม่ถึง
 3. สติปัญญา กำหนดกาย เวทนา จิต ธรรม โดยสมเด็จพระญาณสังวร
 4. ถามตอบปัญหาธรรมสดทางโทรศัพท์ รายการธรรมะสว่างใจ วัดสังฆทาน
 5. ธรรมเทศนา หลวงพ่อกล้วย วัดป่าธรรมอุทยาน จ.ขอนแก่น
 6. ความฉลาดของ ศาสนาเซน
 7. รักชาติเท่าชีพ
 8. ความสุขจากความสงบเป็นความสุขอันยอดเยี่ยม
 9. หลักพระพุทธศาสนาสอนให้เข้าถึงใจ
 10. ร่องรอย บุญบาป
 11. เรื่องเกี่ยวกับการครองใจครองเรือนมีไหมค่ะ
 12. 9 คุณลักษณะของตำรวจ
 13. แค่ปล่อยก็ลอยตัว
 14. ททท ทำทันที
 15. เสน่ห์ผ้าขี้ริ้ว
 16. พุทธวิธีการอธิษฐานจิต
 17. ทางสายเอก
 18. พุทธวิธีคลายเครียด
 19. พุทธวิธีการอุทิศส่วนกุศล
 20. ขาดความรอบคอบในสติ
 21. ที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข์
 22. ลุงยักษ์สอนใจ
 23. อย่าตั้งอยู่ในความประมาทในชีวิต
 24. ปัญญาไม่สิ้นสุดกับผู้ใด
 25. กำลังใจที่ยั่งยืน
 26. พยายามทำใจให้ใสเหมือนน้ำในตุ่ม
 27. จะแสดงออกอะไรควรดูหัวใจตนเองก่อน
 28. เราเกิดมาทุกข์เพราะจิตมีความหยาบ
 29. รักใจเป็นสำคัญ
 30. สมหวังเพราะตั้งใจ
 31. ธรรมชะล้างจิตใจสัตว์โลก
 32. “ชีวิตจริง ไม่ใช่ของเล่น”
 33. ปฏิบัติธรรม บ้านลูกศิษย์ (1)
 34. ** พ่อตีศิษย์ด้วยเมตตา **
 35. ใจที่สงบแล้วจึงจะแสวงหาความสุขได้ถูกทาง
 36. จิตใจของเราเป็นอันธพาลตลอด
 37. มนุษย์เราต่างกันที่หัวใจ
 38. จุดไหนมีธรรมจุดนั้นมีความสุข
 39. เรามีความดีอยู่ในใจมานานแล้ว
 40. จิตหลงผิด
 41. ธรรมชะล้างจิตใจสัตว์โลก
 42. เ รื่ อ ง ข อ ง ใ จ
 43. แสงเทียนของชีวิต
 44. ตกแต่งเรือนใจ
 45. อย่าลืมคู่ต่างที่มาเติมกันให้เต็ม
 46. ขุ ม ท รั พ ย์
 47. สิ่งที่อยู่ในใจของเรา..ใครก็หยั่งรู้ได้ยาก
 48. ห้วงทุกข์
 49. ขึ้นชื่อว่าปุถุชนย่อมยื้อแย่งกัน - ทางดำเนินของผู้มีปัญญา
 50. อย่าคิดถึงความเศร้าหมองในอดีต
 51. ธรรมที่ทำให้จิตเป็นสุข
 52. อุบายคลายความเร่าร้อนของจิต
 53. อย่าลืมทุกข์
 54. ธรรมกถาเรื่อง อุเบกขา 1
 55. ธรรมะยาใจเมื่อคนรักตายจาก
 56. การละบาป
 57. มหัศจรรย์แห่งความทุกข์ (Miracle of suffering)
 58. ประเพณีงานศพคนเมืองเหนือเมื่อโบราณ
 59. กำลังใจแห่งชีวิต (วัดธรรมปทีป สาธารณรัฐฝรั่งเศส)
 60. ชนะตนเองนั้น..แลเป็นเลิศ
 61. คิดเป็นก็เห็นธรรม
 62. เมื่อเกิดเป็นมนุษย์พึงพัฒนาจิตใจของตนให้สูงขึ้น
 63. รวมเสียงธรรมทาน พระมหาสิงห์ วิสุทฺโธ(ตุ๊พ่อสิงห์)
 64. เพราะจิตใจป็นใหญ่จึงต้องเรียนรู้สังขารภายในภายนอกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์
 65. มองเป็น..ก็เห็นสุข
 66. บันทึกเสียงอ่านหนังสือเรื่อง...สู่เส้นทางรัก ตอนที่ 10-18
 67. บันทึกเสียงอ่านหนังสือเรื่อง...สู่เส้นทางรัก ตอนที่ 1-9
 68. กตเวทิตา(ต่อแม่)
 69. เอหิปัสสิโก ให้ฉุดลากจิตเข้ามาดูกายดูใจนี้
 70. เรื่องการเปรียบเทียบกันทำให้เกิดกิเลส
 71. ดูเขา เข้าใจตัว
 72. ใครคนหนึ่ง....ที่เฝ้ารอเรา
 73. คลื่นชีวิต
 74. ผ่าตัดความเครียด
 75. ฝึกภาวนาประชุมธาตุ เพื่อรักษาโรคภัย
 76. ความรู้ตัว-หลวงปู่ขาว
 77. หลักแห่งปัญญา
 78. เสียดายคนตายไมได้อ่าน
 79. สิ่งที่ควรดูแลรักษาคือจิตไม่ใช่กาย
 80. ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์
 81. เสียงธรรม..ท่าน ว. วชิรเมธี
 82. รักษาจิตให้ดีอย่าให้มีอคติสี่
 83. สิ่งที่สูงกว่าเงิน
 84. เจตนาที่หวังพ้นทุกข์
 85. วิธีบรรเทาความทุกข์เพราะคิดผิด
 86. ฟังคำทำนาย ทำไมจึงมัวตื่นตูม แล้วภูมิปัญญา จะมีมาจากที่ไหน
 87. ชีวิตคือการต่อสู้
 88. คนต่างกันเพราะจิตใจสะสมความดีไม่เหมือนกัน
 89. ภาวนาอย่าเลือกกาล
 90. รักษาต้นตอ รักษาใจ
 91. อาหารกาย อาหารใจ
 92. สมบัติของใจ
 93. คนเราเร่าร้อนเพราะอะไร
 94. หาความพอใจให้เจอ
 95. การแก้ใจเกเร
 96. ประโยชน์จากการรู้จักใจ
 97. ทุกข์จากการกิน
 98. ค้นหาใจให้เจอ
 99. สอนเรื่องความรักที่ทำให้เกิดทุกข์
 100. ชนะใครไม่เท่าชนะใจตน
 101. แก่นแห่งความรู้ในพุทธศาสนาเป็นยาแก้ทุกข์
 102. เราเป็นบุคคลคนเดียว, ทานที่เกิดจากกตัญญูมีผลสูงกว่าทานอื่น
 103. ความสงบสยบปัญหา..และการเยียวยาผู้ยังอยู่
 104. เหตุแห่งความสุขที่แท้จริง
 105. ควรสำรวมจิต วางแล้วสบาย
 106. ยารักษาใจต้องรักษาด้วยธรรม
 107. อริยสัจภายในจิต
 108. สุขกับสงบเป็นของคู่กัน
 109. อยู่เพื่ออะไร พระธรรมเทศนา หลวงปู่ชา สุภัทโท
 110. เตรียมพร้อมอยู่เสมอ
 111. เห็นเอง เป็นเอง
 112. ทำความพอให้เป็น
 113. โทษแห่งความรัก
 114. จิตนี้เป็นของฝึกยาก
 115. การฟังธรรมเป็นมงคลแห่งชีวิต โดย หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
 116. ที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข์
 117. ทำจิตให้คงที่ไม่ยินดีไม่ยินร้าย
 118. “ธรรมะ”กับการครองเรือน
 119. คนใจกว้างขวางเป็นผู้หา“ความสุข”เจอ
 120. พระในบ้าน
 121. การทำงานคือการปฏิบัติธรรม
 122. โอวาทผู้ครองเรือน
 123. ปล่อยสัตว์อย่างไรให้ได้บุญ
 124. คุณค่าของมนุษย์ที่สมบูรณ์
 125. ใช้สมองกับจิตสำหรับนักบริหาร
 126. การให้ทานช่วยดับทุกข์ในใจเราได้
 127. มงคลชีวิต 38
 128. ให้ทำอารมณ์ใจ แบบพระอรหันต์อยู่เสมอ
 129. มองลึก นึกไกล ใจกว้าง
 130. รักแท้คือกรุณา
 131. ธรรมบรรยาย สุขง่ายทุกข์ยาก
 132. ความสงบทางใจ
 133. ธรรมะบรรยาย คิดบวก ชีวิตบวก
 134. ธรรมบรรยาย "พระในบ้าน"
 135. ก้าวไปให้ถึงรักแท้
 136. โลกร้อน...ใจเย็น
 137. การจัดการความทุกข์
 138. การจัดการความตาย
 139. การจัดการความโกรธ
 140. การจัดการความโลภ
 141. การจัดการความหลง
 142. TV ชีวิต
 143. ฟังสักนิดก่อนชีวิต...
 144. เทคนิคการใช้สติกับความรู้สึก
 145. คุณค่าแห่งสติ
 146. พลิกมุมคิด ชีวิตเปลี่ยน
 147. อุดมชีวิต
 148. ทำอย่างไรเมื่อเจอปัญหารอบด้าน
 149. ๗ สิ่งมหัศจรรย์แห่งชีวิต
 150. รักนั้นดีแน่ แต่รักแท้ดีกว่า
 151. ธรรมเสวนา " CEO ธรรมะพบ CEO โลก "
 152. ศิลปะแห่งการมีชีวิตอยู่เหนือปัญหา
 153. ธรรมะสำหรับคนเกลียดวัด
 154. ฮาธรรมะกับพระพยอม ตอนสนุกกับงาน สราญกับชีวิต
 155. มีสุขเพราะหมดเกลียด
 156. สามี ภรรยา และ การเลี้ยงลูก
 157. ความรัก
 158. ต่อสู้ความกลัว
 159. ทำใจให้เป็นบุญและ ธรรมะธรรมชาติ
 160. การปล่อยวาง
 161. วิธีบรรเทาความทุกข์เพราะคิดผิด
 162. ธรรมผ่าวิกฤติดำเนินชีวิตพอเพียง
 163. ธรรมะชำระจิต
 164. ความรู้คู่คุณธรรม
 165. ครูที่แท้จริง
 166. กุญแจใจ ไขสู่สุขภาพธรรม
 167. ทางชีวิต
 168. การดูแลสุขภาพตามธาตุเจ้าเรือน
 169. สปาใจ
 170. รู้จักใจ
 171. เรื่องไตรสิกขา (ศึกษาเรื่องของศีล สมาธิ ปัญญา )
 172. เป็นนักศึกษาที่สมบูรณ์แบบ
 173. EQ กับความสำเร็จในการบริหาร
 174. ธรรมะกับผู้สูงอายุ
 175. สติกับการดำรงชีวิต
 176. วิธีสู่พุทธะ
 177. การพัฒนาศักยภาพในวัยศึกษา
 178. กลยุทธ์เอาชนะใจ
 179. ฝึกสังเกตการทำงานของความคิด
 180. พลังบุญ พลังจิต พิชิตโรค
 181. ความจริงของชีวิต
 182. รู้ใจก็ไร้ทุกข์
 183. วัยเรียนที่คุ้มค่า
 184. EQ กับผู้สูงอายุ
 185. รู้จักตนเอง
 186. ปัญญาชนวิธีพุทธ
 187. ทำงานอย่างไร ให้ร่ำรวยและมีความสุข
 188. ทัศนคติในการดำเนินชีวิต
 189. ความมหัศจรรย์ของจิต
 190. ใช้ชีวิตอย่างนักปฏิบัติ
 191. ทางเลือกแห่งชีวิต
 192. อัญมณีแห่งชีวิต
 193. จิตตภาวนา
 194. บทพิจารณา "ตายก่อนตาย"
 195. สติปัญญาพาใจพ้นทุกข์
 196. ฟ้าใสใจสวย
 197. วิธีล้างสนิมใจ
 198. สุขใจเมื่อไม่มี...
 199. สุขวิธีวิถีพุทธ
 200. พลังบวกสร้างชีวิต พลังจิตสร้างชาติ
 201. อุดมการณ์ในการทำงาน
 202. การพัฒนาศักยภาพของตนเอง
 203. การใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า
 204. พื้นฐานชีวิตกับธรรมะ
 205. พลังจิตเพื่อสุขภาพ
 206. มาดสดใสด้วยหัวใจเกินร้อย
 207. กำลังใจ
 208. อุบายทำจิตให้สงบ
 209. อุบายทำจิตให้สงบ
 210. แนวทางดำเนินชีวิต
 211. การบริหารจิตใจ
 212. วิชาบำบัดไขสันหลัง เพื่อปรับดุลยภาพชีวิต
 213. ชนะใครไม่เท่าชนะใจตน
 214. ปราบไวรัสของคนโบราณ
 215. ทางเดินชีวิต
 216. สร้างชัยชนะให้ชีวิต
 217. สภาวะธรรมกับอานาปานสติในชีวิตประจำวัน
 218. เมื่อเกิดเป็นมนุษย์พึงพัฒนาจิตใจของตนให้สูงขึ้น
 219. แก้ทุกข์ที่ใจ
 220. รักนั้นดีแน่ แต่รักแท้ดีกว่า
 221. ใจ (๑)
 222. อุบายฝึกจิตให้เข็มแข็ง
 223. ผู้ใดจักสำรวมจิตย่อมเห็นแจ้งในกาย
 224. สร้างฐานของจิต
 225. ชีวิตในวัฏฏวน
 226. งานฝึกจิตเป็นกิจของผู้รู้ทั้งหลาย
 227. ธรรมกับชีวิต
 228. อย่าปล่อยชีวิตให้เสียเปล่า
 229. ชำแหละกายรักษาจิต
 230. วิธีพักจิต
 231. ควรพัฒนาชีวิตให้สูงขึ้น
 232. ชีวิตกับที่พึ่ง
 233. ตรวจดูกายดูใจตนเอง
 234. สติและปัญญาตามรักษาจิต
 235. ตามรักษาจิต อย่าให้ติดสมมุติ
 236. สติควบคุมจิต
 237. รักษาจิตอย่าให้ติดอยู่กับของไม่เที่ยง
 238. เราควรมุ่งขจัดภัยของจิต
 239. รักษาใจอย่าให้ลำเอียง 4 อย่าง
 240. ความสิ้นกามทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง
 241. สอนจิตให้รู้เท่าในธรรมทั้งหลาย
 242. ผู้ชนะการกระทำทางกาย วาจาและในใจตน
 243. ผู้มีสติตามดูอารมณ์ที่เกิดดับอยู่ภายในจิต
 244. จิตที่สงบจึงรู้เห็นโทษของอารมณ์ทั้งปวง
 245. งานภายใน งานภายนอก
 246. การเอาชนะตัวเอง
 247. รักษาใจ
 248. สอนให้รู้จักทำใจให้เป็นกลาง
 249. สติควบคุมจิต
 250. กัณฑ์ง่วงนอน