View Full Version : พระกรรมฐาน - สมาธิ


หน้า : [1] 2

 1. เตือนใจนักภาวนา - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
 2. การทำสมาธิให้จิตตั้งมั่น
 3. วิปัสสนา
 4. ยิ่งทุกข์ยิ่งสุข
 5. รู้ซื่อ ๆ รู้เฉย ๆ
 6. ติดเพ่ง
 7. วิธีสร้างความผ่องใสให้กับจิตใจ
 8. รู้กายรู้จิตสิ้นทุกข์
 9. ไม่ต้องไปตัดอะไรให้ลำบาก มาดูจิต
 10. ป่าช้าเก้ากอง
 11. แนวทางปฏิบัติธรรมของหลวงปู่ดูลย์
 12. ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า (บันทึกการปฏิบัติพระกรรมฐานโดย หลวงพ่อฤๅษีวัดท่าซุง)
 13. วิธีระงับความฟุ้งซ่านของจิต
 14. ฟังธรรมะบรรยาย พระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ 3
 15. ฟังธรรมะบรรยายพระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ 2
 16. แสดงธรรม โดยพระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ
 17. ฟังธรรมะบรรยายพระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ
 18. คลิบเสียง ตอบ-ถาม รายการธรรมะสว่างใจ(กายคตาสติ)
 19. คลิบเสียง ตอบ-ถาม รายการธรรมะสว่างใจ 3
 20. คลิบเสียง ตอบ-ถาม รายการธรรมะสว่างใจ 2
 21. คลิบเสียง ตอบ-ถาม รายการธรรมะสว่างใจ
 22. แนะนำกรรมฐานสายสัมมาสัมพุทธะ ปัจฉิมาสัมพุทธะ
 23. หลวงพ่อฯ ถาม-ตอบ ปัญหาทั่วไป และประวัติสมเด็จองค์ปฐม
 24. การเจริญกรรมฐาน โดยพระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม)
 25. สอนเจริญพระกรรมฐาน โดยพระธรรมธีรราชมหามุนี ( เจ้าคุณโชดก )
 26. อาจารย์ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง สอนที่อาศรมศิลป์ค่ะ
 27. อานาปานสติเพื่อความสุข (1-3)
 28. นิมิตและวิปัสสนา หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน
 29. หลักของสติปัฏฐาน-สมถะและวิปัสสนา ปฏิบัติ โดยหลวงพ่อพุธ วัดป่าสาละะวัน
 30. อานาปานสติโดยตถาคต อ่านโดย ศันสนีย์ นาคพงศ์
 31. ฝึกอธิจิตโดยอาศัยนิมิต 3 ประการ
 32. อานาปานสติ ขั้นกายานุ-เวทนา-จิต-ธรรม ของนุปัสสนา โดยเสียงธรรมสมเด็จพระญาณสังวร
 33. คาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
 34. พระอาจารย์มั่นสอนกรรมฐานหลวงปู่แหวน
 35. การปฏิบัติสู่นิพพาน
 36. สอนทำสมาธิ โดย พระอาจารย์ธัมมทีปา
 37. ตั้งใจภาวนา
 38. ชีวิตเป็นของน้อยนิด
 39. ธรรม ญาณ สมาธิ
 40. ภาวนา
 41. อบรมสมาธิภาวนา
 42. ควรฝึกจิตอย่าให้เกาะของไม่เที่ยง
 43. สมาธิทำให้จิตมีพลัง วิธีฝึกจิตให้มีพลัง
 44. สู้ด้วยการภาวนา
 45. ตอบปัญหาผู้ปฏิบัติธรรม ณ ยุวพุท วันที่14-20 ก.พ 55
 46. การภาวนาในป่าเขา
 47. ญาณในอริยสัจ
 48. ทำวัตรสวดมนต์เช้า - แปล
 49. ทำวัตรสวดมนต์เช้า - แปล
 50. พระธรรมเทศนา7ธ.ค.18
 51. ประสบการณ์ภาวนา-บริหารกรรม
 52. ฉับพลันแห่งจิต กำกับสติสู่ปัญญาธรรม
 53. ภาวนาเพื่อชำระใจ
 54. ฝึกจิตให้สงบ
 55. ตั้งต้นกรรมฐานที่กาย
 56. นึกถึงแต่คำบริกรรมพุทโธ
 57. ดีสูงสุดคือกรรมฐาน
 58. จิตที่ควรชมและขนาบ
 59. วิปัสสนากัมมัฏฐานทางเอก-คนด่าเราเราเฉยได้นั่นหละคนมีปัญญา
 60. สักแต่ว่ารู้รู้ก็วางคำบริกรรมได้
 61. สวดพระคาถาชินบัญชร ทำนองสรภัญญะ
 62. หลวงพ่อชา สอนทำสมาธิ
 63. พระครูธรรมธรเล็ก สอนกรรมฐาน ณ บ้านวิริยบารมี ๙,๑๐,๑๑ ธ.ค.๕๔
 64. ของจริงของสมมุติ
 65. การเจริญเมตตาตอน 1,2 (เทศน์เพิ่มเติมอีกไฟล์หนึ่ง)
 66. พระครูธรรมธรเล็ก สอนกรรมฐาน ณ บ้านวิริยบารมี ๔,๕,๖ พ.ย.๕๔
 67. กรรมฐานท่านพ่อลี
 68. ภูมิพระโสดาบัน
 69. พระครูธรรมธรเล็ก สอนกรรมฐาน ณ บ้านวิริยบารมี ๓๐ ก.ย.,๑,๒ ต.ค.๕๔
 70. กิจเบื้องต้นแห่งกรรมฐาน
 71. สัญญาความจำได้หากใช้นึกบ่อยๆ ปฏิบัติได้ไหม? ผิดไหมครับ
 72. พระอรหันต์ต้องภาวนาตลอดบ่? คนเหนือสมมุติ
 73. ธรรมะภาคปฏิบัติ
 74. เทศน์สอนการปฏิบัติธรรมวันพระที่วัดชิโนรส
 75. พระครูธรรมธรเล็ก สอนกรรมฐาน ณ บ้านวิริยบารมี ๓,๔ ก.ย.๕๔
 76. พิจารณากรรมฐานให้เหมาะกับจริตของตัวเอง
 77. พลังจิตหลวงปู่ฝั้น
 78. หลักของสติปัฏฐาน....หลวงพ่อพุธ
 79. เสียงธรรมหลวงพุธ วัดป่าสาระวัน\CD.หลวงพ่อพุธ\วิถีทางตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 80. การปฏิบัติ และ เรื่องสมาธิ
 81. พระครูธรรมธรเล็ก สอนกรรมฐาน ณ บ้านวิริยบารมี ๔,๕,๖ ส.ค.๕๔
 82. การปฏิบัติเท่านั้นจะบอกเราได้ว่าควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อ
 83. ทางพ้นทุกข์
 84. พระครูธรรมธรเล็ก สอนกรรมฐาน ณ บ้านวิริยบารมี ๑,๒,๓ ก.ค.๕๔
 85. การทำใจให้สงบ
 86. สภาวะธรรมกับอานาปานสติ ในชีวิตประจำวัน
 87. ตอบปัญหาการปฎิบัติธรรม
 88. พระครูธรรมธรเล็ก สอนกรรมฐาน ณ บ้านวิริยบารมี ๓,๔,๕ มิ.ย.๕๔
 89. ผู้ปฏิบัติอย่าทำเล่นๆ
 90. พระครูธรรมธรเล็ก สอนกรรมฐาน ณ บ้านวิริยบารมี ตลาดพลู ๒๙,๓๐ เม.ย.,๑ พ.ค.๕๔
 91. เสียงธรรม แนะนำผู้ฝึกมโนยิทธิ(มีฤทธิ์ทางใจ)
 92. กรรมฐาน๒ และหัดกำหนดสติขั้นเริ่มแรก
 93. ** อบรม 3 ชั่วโมง ถวายองค์ครูบาเจ้า **
 94. พระครูธรรมธรเล็ก สอนกรรมฐาน ณ บ้านวิริยบารมี ตลาดพลู ๑,๒,๓ เม.ย.๕๔
 95. ** สำรวจ กาย ใจ ขณะปฏิบัติ **
 96. ** ปฏิบัติธรรม แบบหมูขึ้นเขียง **
 97. ** สติ คือความเพียร **
 98. เสียงหลวงปู่กัสสปมุนี วัดปีปผลิวนาราม ระยอง สอนกรรมฐาน
 99. จะพ้นทุกข์ได้ต้องอาศัยฝึกจิต
 100. พระครูธรรมธรเล็ก สอนกรรมฐาน ณ บ้านอนุสาวรีย์ ๔,๕,๖ มี.ค.๕๔
 101. พระอาจารย์คึกฤทธิ์ สอนการเจริญ อานาปานสติ
 102. พระครูธรรมธรเล็ก สอนกรรมฐาน ณ บ้านอนุสาวรีย์ ๔,๕,๖ ก.พ.๕๔
 103. เมื่อหลวงปู่ขาวถึงที่สุดแห่งทุกข์
 104. การเข้าและการออกจากสมาธิ
 105. สมาธิขั้นสุดยอด
 106. พระครูธรรมธรเล็ก สอนกรรมฐาน ณ บ้านอนุสาวรีย์ ๗,๘,๙ ม.ค.๕๔
 107. กลัวดี
 108. รู้ทันจิต
 109. หัวใจการเจริญพระกรรมฐาน
 110. ภาวนามัย
 111. กรรมฐาน 30 นาที
 112. สมาธิเบื้องต้น
 113. อานาปานุสสติกรรมฐาน
 114. หลักสูตรวิชชาสาม
 115. พระครูธรรมธรเล็ก สอนกรรมฐาน ณ บ้านอนุสาวรีย์ ๓,๔,๕ ธ.ค.๕๓
 116. การฝึกจิต
 117. รัตตนกรรมฐาน
 118. กำลังใจในการทรงอารมณ์ อานาปานุสสติกรรมฐาน
 119. พระครูธรรมธรเล็ก สอนกรรมฐาน ณ บ้านอนุสาวรีย์ ๕,๖,๗ พ.ย.๕๓
 120. ธรรมปฏิบัติวันออกพรรษา
 121. วิธีแก้ความง่วงสำหรับผู้เดินจงกรมแล้วชอบหลับ!?
 122. วิปัสสนา ป่าช้าทั้ง 9
 123. พระครูธรรมธรเล็ก สอนกรรมฐาน ณ บ้านอนุสาวรีย์ ๑,๒,๓ ต.ค.๕๓
 124. “การพัฒนาสมาธิจิต”
 125. การเรียนรู้เวทนา พิจารณาปล่อยวางเวทนา - ให้รีบทำความเพียรตามรอยพระอรหันต์
 126. เวทนานุปัสสนา
 127. ทำใจให้สงบพบความสุข
 128. กฎธรรมชาติเรียนรู้ได้ที่จิต
 129. วิปัสสนาธาตุกรรมฐาน
 130. การฝึกฝนอบรมจิตใจแบบกระทัดรัดอย่างเอาจริงเอาจัง
 131. รวมเสียงสอนกรรมฐาน พระมหาสิงห์ วิสุทฺโธ(ตุ๊พ่อสิงห์)
 132. โครงการ วิปัสสนาฯ พระวัดป่า 2
 133. เทศน์เรื่องอย่าเอาอดีตมาปะปนในใจขณะปฏิบัติ
 134. วิสาขกรรมฐาน
 135. บรรยายธรรม - กรรมฐานคู่ปรับกับนิวรณ์
 136. อานาปานสติ
 137. หลับตามองดูจิต
 138. วิธีทำสมาธิในชีวิตประจำวัน(๑-๔)
 139. พลังจิตท่านพ่อลี
 140. ถามวัน เวลา ไปปฏิบัติธรรมที่มหาจุฬา วังน้อย
 141. นอนอย่างมีสมาธิ
 142. บรรยายธรรม - สมถะกรรมฐาน
 143. อริย.ป.๑๓๖๒ ลำดับพฤติจิตของผู้ที่จะเป็นอย ู่เพื่อความไม่ประมาท
 144. เสียงอ่าน "วิธีทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่น"
 145. กรรมฐานแก้กรรม(หลวงพ่อจรัญ)
 146. อำนาจของสมาธิ
 147. พระจักรพัตราธิราช
 148. พุ ท โ ธ..ใจเป็นใหญ่
 149. สัมมาสมาธิ หลวงพ่อชา สุภัทโท
 150. ขอเชิญร่วมงานน้อมมุทิตาสักการะพระสาสนโสภณ
 151. กรรมฐานของพระธรรมสิงหบุราจารย์ หลวงพ่อจรัญ
 152. วิธีทำสมาธิตามแบบพระอาจารย์เสาร์(11ตค2524)
 153. วิธีทำให้ใจของเราตั้งมั่น มีสัมมาสมาธิ
 154. ภาวนาล้างใจคลายทุกข์
 155. รวมพระครูธรรมธรเล็ก สอนกรรมฐาน ณ บ้านอนุสาวรีย์ พ.ค.,ก.ค.ฯลฯ พ.ศ. ๒๕๕๓
 156. กฏธรรมชาติเรียนรู้ได้ที่จิต
 157. การทำใจให้เป็นสมาธิ (ตอน 1-3)
 158. สอนกรรมฐาน
 159. จิตตั้งมั่นย่อมรู้ความจริง
 160. ศีลเป็นฐานการเจริญจิตภาวนา
 161. การปฏิบัติให้ตรงตามตัณหาและทิฏฐิจริต
 162. กรรมฐานเป็นเรื่องปกติของชีวิต สามารถทำได้ง่าย
 163. พรหมวิหาร4 พร่องเพราะมีตัณหา,พรหมวิหาร4ของพระอริยะ,...
 164. “เคล็ดไม่ลับ”ของการเจริญกรรมฐาน
 165. สติเพ่งดูเกิดดับของลมหายใจ
 166. การทำสมาธิในการฟังธรรม
 167. ปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น
 168. ให้อยู่นอกเหตุเหนือผล (เหตุผลของโลกธรรม,ของบุญของบาป)
 169. หลวงน้าหมอฝึกมโนมยิทธิ
 170. อริยประเพณีและอริยสัจ-ปกิณกธรรม
 171. จิตใต้สำนึกคืออะไร..วิญญาณหลังตายเป็นอย่างไร
 172. การดูความรู้สึก
 173. อารมณ์นิพพิทาญาณมีความสำคัญต่อการปฏิบัติอย่างยิ่ง
 174. แนะนำการฝึกสมาธิ
 175. จิตหลุดพ้น เหนือบุญเหนือบาป
 176. “ภาวนาเพื่อพัฒนา”๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
 177. วิปัสสนารวม ปีพ.ศ. 2510
 178. เจริญกรรมฐานช่วยพ่อแม่ได้
 179. การปฏิบัติธรรม
 180. สมาธิเพื่อการผ่อนคลายรักษาสุขภาพกายและจิตโดยองค์รวม
 181. นึกถึงแต่คำบริกรรมพุทโธ
 182. พระพุทธเจ้าทรงสอนพอง-ยุบไว้อย่างไร
 183. การตั้งอารมณ์ อานิสงส์สมาธิ
 184. วิปัสสนาญาณ ๙
 185. หลวงพ่อจำเนียรสอนกรรมฐาน-สติปัฏฐาน 4
 186. สมาธิขั้นสุดยอด
 187. หลวงปู่ดูลย์ตอบปัญหาจิตตภาวนา
 188. เป็นพระอริยะให้ได้ก่อน แล้วอภิญญาสมาบัติก็จะเกิด
 189. “วิปัสสนา”พาสุข
 190. อบรมกรรมฐาน เมื่อ 21 พ.ค.2521
 191. วิธีหัดสมาธิและการฝึกหัดสมาธิ
 192. ใจ(จิต)เป็นของตายไม่เป็น
 193. ประสบการณ์ในการฝึกกรรมฐานของหลวงพ่อจรัญ
 194. ธรรมและปฎิบัติสมาธิภาวนา
 195. “กรรมฐาน”
 196. พลังจิตหลวงปู่ฝั้น
 197. ศีล-วิธีทำสมาธิเพื่อแก้ปัญหา
 198. การละกิเลสด้วยศีล-สมาธิ-ปัญญา
 199. เริ่มสอนระลึกชาติ, ญาณ 8
 200. กรรมฐานของผู้ครองเรือน
 201. "วิธีปฏิบัติธรรม"
 202. เทศน์เรื่อง“ฝึกมองความจริงให้มาก”
 203. กฎเกณฑ์การทำสมาธิ
 204. ความอยากปิดบังทุกข์
 205. “เคล็ดไม่ลับ”ของการเจริญกรรมฐาน
 206. “รอยธรรม”รวมคำสอนครูบาอาจารย์สายพระป่า
 207. เวลากรรมฐาน ให้ถือเนกขัมมะเป็นเรื่องสำคัญ
 208. ถ้าต้องการปฏิบัติให้ได้ผล ต้องจัดสรรเวลาในการปฏิบ้ติให้เหมาะสม
 209. การปฏิบัติให้ได้ผล ไม่จำเป็นต้องทำอะไรมาก
 210. กรรมฐานเพิ่มเติม
 211. โลกธรรม 8 เป็นเครื่องวัดผลการปฏิบัติได้ดี
 212. วิธีทำใจให้สงบ และการวัดผลของสมาธิ
 213. ฟังธรรมะป่า
 214. "วิธีปฏิบัติธรรม"เป็นการสอนวิปัสนาแบบง่ายๆ
 215. เหตุที่ทำให้ลูกหลานหลวงพ่อปฏิบัติธรรมได้ผลช้า
 216. สมเด็จ พระญาณสังวร - สอนกรรมฐาน
 217. การสร้างธรรมปิติช่วยให้การปฏิบัติได้ผลเร็ว
 218. อุปสรรคสำคัญในการปฏิบัติ คือการปรามาส
 219. รวมบารมี 10
 220. อย่ากังวลว่าจะปฏิบัติไม่ได้ผล
 221. วิชชา
 222. ไฟล์เสียงแนะนำสมาธิ โดย กลุ่มพลังจิตพิชิตภัยพิบัติ
 223. เป็นเรื่องเกี่ยวกับมาร
 224. การให้ธรรมปฏิบัติ วิปัสสนาขั้นสูง โดยพระอาจารย์ อารยะวังโส วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย
 225. ให้อนุศาสน์เตรียมการรับกรรมฐาน โดยพระอาจารย์ อารยะวังโส วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย
 226. เทวตานุสสติ (โสดาบัน-สกิทาคามี-อนาคามี-อรหันต์)
 227. ทรงอารมณ์เบื้องต้นถึงนิพพาน
 228. วิธีทรงอารมณ์ในเดือนเดียว
 229. วิธีทรงอารมณ์สมาธิให้ได้เร็วๆ
 230. เทศนาธรรมเรื่อง การกำหนดใจให้เข้าถึงพุทโธ วันที่ 19 ธันวาคม 2551
 231. โครงการวิปัสสนาฯ พระวัดป่า
 232. วิชชาธรรมกาย โดยเสียงหลวงพ่อสด จันทสโร
 233. ธรรมบรรยายหลักสูตร 10 วัน โดยท่านอาจารย์โกเอ็นก้า
 234. หยุดจิต...ไว้ที่ลม โดยพระอาจารย์ อารยะวังโส วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย ลำพูน
 235. นักปฏิบัติกรรมฐานนั่งนาน 30 วันได้จริงหรือ
 236. วิปัสสนาภาคปฏิบัติ
 237. บทอบรมกรรมฐาน หลักสูตร ๗ วัน
 238. สุญญตา !
 239. เรียนธรรมคู่เพื่อรู้ธรรมหนึ่ง
 240. การทำใจให้เป็นสมาธิ (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)
 241. การทำสมาธิแบบพระอาจารย์เสาร์
 242. ธรรมวิถี สมถวิปัสสนา โดยพระอาจารย์ อารยะวังโส
 243. ปรากฏการณ์ในขณะทำสมาธิ
 244. ศิลปะการหายใจ
 245. รวมธรรมบรรยาย ชุดการทำสมาธิ ทำได้ทั้งวันทุกอิริยาบท
 246. หลักการทำสมาธิเบื้องต้น
 247. สอนกรรมฐาน หลายวิธี โดยพระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ
 248. รวมสารธรรม ชุดที่ 4 แนวทางการเจริญพระกรรมฐาน 91-114
 249. รวมสารธรรม ชุดที่ 3 แนวทางการปฏิบัติกรรมฐาน 67-90
 250. รวมสารธรรม ชุดที่ 2 กรรมฐานสำหรับชาวบ้าน 39-66