ฟังธรรม เสียงธรรม เพลงธรรมะ นิทานธรรมะ ค้นหาเสียงธรรม โดยแบ่งเป็นชื่อของผู้เทศนา ได้ที่นี่


 
 
เสียงธรรม ฟังธรรม
 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Buddhism Audio
ถ้าคุณเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรก ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกก่อนที่จะตั้งกระทู้และตอบกระทู้ได้........สิทธิพิเศษมากมายของสมาชิก คุณสามารถ ตั้งกระทู้ใหม่, ตอบกระทู้, รับส่งข้อความส่วนตัวระหว่างสมาชิก, Upload ไฟล์, แก้ไขข้อความ, รับฟังเพลง, รับข่าวสารต่างๆ, คุยกับเพื่อนๆเราที่Shoutbox ได้.
  ห้อง ข้อความล่าสุด กระทู้ โพสต์
พระธรรม
ธรรมเทศนาทั่วไป ( 10 คน กำลังดูอยู่ )
รวมเสียงธรรมเทศนา ธรรมะ ของเรื่องราวทั่วไปที่ไม่เข้ากับหมวดใดๆ
CD169_01 ธรรมบรรยาย
Artist: หลวงพ่อไม อินทสิริ
โดย sankhara
16-11-2014 08:15 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
1,866 11,296
วัฏฏสงสาร ( 3 คน กำลังดูอยู่ )
หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
สัญญา7ประการทำให้หยั่งลงสู่อมตะ
Artist: อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
Album: สมาธิภาวนา4
โดย ชนะมาร
24-09-2014 03:12 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
425 2,683
ธรรมเพื่อความหลุดพ้น ( 5 คน กำลังดูอยู่ )
หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ทุกข์เกิดจากการที่ไม่ได้ตามปรารถน...
Artist: ท่านจิตโต
Album: ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
โดย psom
22-11-2014 10:58 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
610 3,986
พระไตรปิฎกและคัมภีร์ ( 4 คน กำลังดูอยู่ )
การบรรยายละเสียงอ่าน พระไตรปิฎกและคัมภีรต่างๆ
Thumbs up เชิญดาวน์โหลดไฟล์ซิปพระไตรปิฎกเสี...
Artist: สมาชิกเว็บพลังจิตร่วมด้วยช่วยกันอ่าน
Album: ซ้อมอ่านพระไตรปิฎก 45 เล่ม
โดย Potter
10-10-2014 10:43 AM ไปที่คำตอบสุดท้าย
103 2,621
เสวนาธรรม - ในโอกาสต่างๆ ( 3 คน กำลังดูอยู่ )
เสวนาธรรม เสวนาวิชาการ ปาฐกถาธรรม ธรรมะบรรยาย เทศนา เนื่องในโอกาสต่างๆ มีทั้งแบบ vdo clip และเสียง
เกิดอย่างไรให้เป็นยอดคน
Artist: ว.วชิรเมธี
Album: (พุทธธรรมสำหรับวันเกิด)
โดย somkhour
20-11-2014 01:17 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
325 1,966

  ห้อง ข้อความล่าสุด กระทู้ โพสต์
พระกรรมฐาน - สมาธิ
พระกรรมฐาน - สมาธิ ( 5 คน กำลังดูอยู่ )
เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน, ญาณ, ฌาณ และเรื่องสมาธิ ทั่วๆไป ที่ไม่มีในหมวดอื่น
534 4,585
อรูปฌาน ๔
Artist: หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
Album: รวมพระกรรมฐาน 40
04-04-2014 11:35 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
127 1,129
สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์
Thumbs up หลักสูตร "ครูสมาธิ"...
Artist: หลวงปู่วิริยังค์ สิรินธฺโร
Album: ครูสมาธิ
โดย sompanbun
10-03-2014 11:13 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
114 748
สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
Post จุดละสังโยชน์ ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ...
Artist: กฤชณัท ปัญสุทธิ์และครอบครัว
โดย chpu
27-10-2014 11:27 AM ไปที่คำตอบสุดท้าย
49 687
อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
วิธีฝึกมโนมยิทธิ 2 วิธี
Artist: พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
โดย Pheema
29-06-2014 12:07 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
66 966

  ห้อง ข้อความล่าสุด กระทู้ โพสต์
กรรม
กรรม ( 2 คน กำลังดูอยู่ )
หลักธรรมที่แสดงถึง กรรม กฎแห่งกรรม การกระทำ บุญ บาป
“คำอธิบายวิถีกรรมในเชิงวิทยาศาสตร...
Artist: ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
โดย เมตต
19-11-2014 12:53 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
282 2,126
เรื่องกฎแห่งกรรม ( 2 คน กำลังดูอยู่ )
เรื่องกฎแห่งกรรม จากพระไตรปิฎกและจากประสบการณ์จริงของคนอื่นๆ
เกิดแก่เจ็บตาย
Artist: บรรยายโดย ธัมมชีโว วปถ.๘
Album: ธรรมกำไรชีวิต
โดย nunmk
26-11-2014 10:21 AM ไปที่คำตอบสุดท้าย
125 1,372

  ห้อง ข้อความล่าสุด กระทู้ โพสต์
ประวัติและหนังสือ
ธรรมเทศนาหรือ vdo เกี่ยวกับ พุทธประวัติ, ประวัติพระพุทธเจ้า การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า และ การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์และอื่นๆเกี่ยวกับพุทธภูมิ
ชัมพุกะ
Artist: พระคร ูเกษมธรรมทัต
25-11-2014 11:29 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
138 1,931
ประวัติพระ ครูบาอาจารย์และบุคคล ที่อยู่ในหมวดเสียงพระธรรมเทศนา มีทั้งแบบมีเสียงและไม่มีเสียง
ประวัติ หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค
Artist: ศูนย์เผยแผ่ธรรมะออนไลน์ กัณฑกะ
โดย art-jang
25-11-2014 11:07 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
117 1,397
เสียงอ่านเกี่ยวกับหนังสือธรรม นิทานธรรมะ หรือเกี่ยวกับพุทธศาสนาและหนังสื่ออื่นๆ
เสียงอ่านนารีผล บทประพันธ์โดย...
Artist: อ่านโดย ดร.สุจิตรา รณรื่น
09-11-2014 11:41 AM ไปที่คำตอบสุดท้าย
556 5,354

  ห้อง ข้อความล่าสุด กระทู้ โพสต์
สวดมนต์ คาถา - เพลง
สวดมนต์และพระคาถา ( 21 คน กำลังดูอยู่ )
การสวดมนต์และเสียงสวดมนต์ บทสวดมนต์และพระคาถา
680 10,812
เพลงทางศาสนา - เพลงธรรมะ ( 27 คน กำลังดูอยู่ )
เพลงธรรมะ บทเพลงเกี่ยวกับพุทธศาสนา
โดย patrarung
วันนี้ 02:45 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
537 9,581

  ห้อง ข้อความล่าสุด กระทู้ โพสต์
สนทนาและลิงค์
สำหรับโพสกระทู้สนทนา สอบถาม พูดคุย ที่เกี่ยวเนื่องกับ เสียงธรรมเทศนา, เสียงสวดมนต์,และบทเพลง
131 528
เชิญแนะนำลิงค์ เกี่ยวกับเสียงพระธรรมเทศนา
แชร์ไฟล์เสียงเทศน์ของพระราชพรหมญา...
Artist: พระราชพรหมญาณ (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
โดย sirinakha
05-09-2014 11:09 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
34 100

  ห้อง ข้อความล่าสุด กระทู้ โพสต์
Buddhism
General Buddhism, Buddhist concepts and teachings, Four Noble Truths, Enlightenment, Nirvana, Dharma, Sangha and Buddha etc...
Post Introduce and Foundation - concentration development
Artist: Pra Archan Sompob Chotipanno
โดย talkjoss
22-11-2013 04:29 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
46 97
Buddhism Meditation Vipassana, Apinya, Manomayitti, Nirvana, Meditation for Healing.
Meditation for Healing Music
Artist: Taru
Album: Bodhi Taru
โดย olala1506
09-04-2013 12:57 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
8 63
Buddhist Songs in English and Buddhist Chanting.
Thai chanting
Album: Thai Devotional Chanting
โดย poompitch
05-04-2014 10:01 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
26 130
Karma, Karma Experiences, Rebirth, Life after died, Do good, Do bad, Hell, Heaven, Nirvana and Universes.
Preparing to Die Consciously
Artist: Ajahn Sundara
โดย ionear
15-11-2012 08:20 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
3 4
Buddhist in other languges
ห้องย่อย: Japanese, Chinese, Vietnamese, Pali, German, French, Tibetan, Burmese, Lao
โดย Adervari
25-10-2013 08:15 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
25 49

  ห้อง ข้อความล่าสุด กระทู้ โพสต์
Buddhism Traditions
Teachings of Theravada Buddhism here. Theravada Buddhism is strongest in Sri Lanka, Cambodia, Thailand, Laos and Burma (Myanmar)
Ajahn Chah Buddhist Practice
Artist: translator Joseph Kappel
โดย Neoworld
23-02-2013 10:47 AM ไปที่คำตอบสุดท้าย
3 9
Teachings of Mahayana Buddhism here. Mahayana Buddhism is strongest in Tibet, China, Taiwan, Japan, Korea, and Mongolia.
(Including Chan, Pure Land, Tibetan, Nichiren, Zen, Kadampa, Seon, Tendai, Shingon.)
โดย JPN8
18-06-2011 09:22 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
1 2


พลังจิต Radio - Offline
Currently our shoutcast server is down. Currently our shoutcast server is down.
พลังจิต Radio is down.

มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง?
คน Online อยู่บนบอร์ดในขณะนี้: 101 ( เป็นสมาชิก 3 คน และ บุคคลทั่วไป 98 คน)
ดูผู้ที่กำลังใช้ระบบ
สถิติที่เคยมีคน online พร้อมกันมากที่สุด 3,611 คน, เมื่อ วันที่16-11-2007 เวลา 02:52 PM.

• WebMaster • Administrators • Super Moderators • ผู้ดูแลเว็บบอร์ด • พระไตรปิฏก • ทีมผู้ดูแลเว็บบอร์ด • นักบวช • ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิตพิเศษ• สมาชิก Premium • ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต • สมาชิก


, patrarung, duangjaij, ไม้ขีด
สถิติโดยสรุปของBuddhism Audio
สถิติโดยสรุปของ<i>Buddhism Audio</i>
กระทู้: 7,138, โพสต์: 65,123, สมาชิก: 685,380
ยินดีต้อนรับ คุณ unzeens เป็นสมาชิกคนล่าสุด

มีคำตอบใหม่   มีข้อความใหม่ในห้อง
ไม่มีคำตอบใหม่   ไม่มีข้อความใหม่ในห้อง
กระดานปิด   ห้องปิด
 
Buddhist Audio


 แจก CD ธรรมะ

 
เว็บที่ให้บริการเสียงธรรม

 ฟังธรรม

 พระรัตนตรัย  
 ซีดีธรรมะ
 บ้านธัมมะ
 ธรรมะไทย
   โจโฉ รวมเสียงธรรม
 เว็ปหลวงพ่อ
 ธรรมจักร

 ไทยแวร์ธรรมะ
 Forum Stats
Members: 685,393
Threads: 7,800
Audio Files: 63,045
Total Size: 531.87 GB.
Total Downloads: 164,724,003
Posts: 69,770
Total Online: 102

Newest Member: patrarung

เสียงธรรมแบบสุ่มเวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:50 PM


พลังจิต | พระไตรปิฎก | เสียงธรรม | รูปภาพ | พจนานุกรม  | วัดไทย | คลิป | สารบัญเว็ป | หลวงพ่อฤาษีลิงดำ | อภิญญาหก | ฝึกสมาธิ
 
พุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ | สมาธิ | แชท | เว็ปบอร์ด | พระเครื่อง | ดูดวง | ทำนายฝัน | Blog | ไทยKeyboard | Google | แปลภาษา | SEO Hosting

vBulletin Copyright © Jelsoft Enterprises Ltd.
Palungjit.com 1 April 2003 - 2009   Creative Commons Licence
Page generated in 0.62909 seconds with 14 queries