ฟังธรรม เสียงธรรม เพลงธรรมะ นิทานธรรมะ ค้นหาเสียงธรรม โดยแบ่งเป็นชื่อของผู้เทศนา ได้ที่นี่


 
 
เสียงธรรม ฟังธรรม
 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Buddhism Audio
ถ้าคุณเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรก ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกก่อนที่จะตั้งกระทู้และตอบกระทู้ได้........สิทธิพิเศษมากมายของสมาชิก คุณสามารถ ตั้งกระทู้ใหม่, ตอบกระทู้, รับส่งข้อความส่วนตัวระหว่างสมาชิก, Upload ไฟล์, แก้ไขข้อความ, รับฟังเพลง, รับข่าวสารต่างๆ, คุยกับเพื่อนๆเราที่Shoutbox ได้.
  ห้อง ข้อความล่าสุด กระทู้ โพสต์
พระธรรม
ธรรมเทศนาทั่วไป ( 12 คน กำลังดูอยู่ )
รวมเสียงธรรมเทศนา ธรรมะ ของเรื่องราวทั่วไปที่ไม่เข้ากับหมวดใดๆ
พระวินัย 227 เทศน์ภาคปฏิบัติ
Artist: พระอาจารย์ มานพ อุปสโม
โดย tanedponwich
15-04-2014 07:35 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
1,859 11,267
หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
Post เสียงอ่านธรรมบรรยาย โลกทิพย์...
Artist: พ.ท. ภูมินทร์ เงินสัจธรรม
โดย Nuttawat_J
12-03-2014 02:14 AM ไปที่คำตอบสุดท้าย
423 2,669
ธรรมเพื่อความหลุดพ้น ( 6 คน กำลังดูอยู่ )
หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ทุกข์เกิดจากการที่ไม่ได้ตามปรารถน...
Artist: สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
โดย aoffy_s
19-03-2014 06:31 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
576 3,876
พระไตรปิฎกและคัมภีร์ ( 3 คน กำลังดูอยู่ )
การบรรยายละเสียงอ่าน พระไตรปิฎกและคัมภีรต่างๆ
Thumbs up เชิญดาวน์โหลดไฟล์ซิปพระไตรปิฎกเสี...
Artist: สมาชิกเว็บพลังจิตร่วมด้วยช่วยกันอ่าน
Album: ซ้อมอ่านพระไตรปิฎก 45 เล่ม
16-01-2014 04:52 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
103 2,617
เสวนาธรรม เสวนาวิชาการ ปาฐกถาธรรม ธรรมะบรรยาย เทศนา เนื่องในโอกาสต่างๆ มีทั้งแบบ vdo clip และเสียง
Tonight show วันมาฆบูชา
Artist: พระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
Album: Tonight show 10 กุมภาพันธ์ 2557
โดย kraiwit
05-04-2014 09:13 AM ไปที่คำตอบสุดท้าย
325 1,963

  ห้อง ข้อความล่าสุด กระทู้ โพสต์
พระกรรมฐาน - สมาธิ
พระกรรมฐาน - สมาธิ ( 2 คน กำลังดูอยู่ )
เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน, ญาณ, ฌาณ และเรื่องสมาธิ ทั่วๆไป ที่ไม่มีในหมวดอื่น
Post ประสบการณ์ในการฝึกสมาธิในสำนักต่า...
Artist: หลวงพ่อ จรัญ ฐิตธมฺโม
โดย tanedponwich
16-04-2014 03:32 AM ไปที่คำตอบสุดท้าย
525 4,573
อรูปฌาน ๔
Artist: หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
Album: รวมพระกรรมฐาน 40
04-04-2014 11:35 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
127 1,129
สติปัฏฐาน ๔ ( 1 คน กำลังดูอยู่ )
สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์
Thumbs up หลักสูตร "ครูสมาธิ"...
Artist: หลวงปู่วิริยังค์ สิรินธฺโร
Album: ครูสมาธิ
โดย sompanbun
10-03-2014 11:13 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
114 748
สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
ทางสายเข้าสู่พระนิพพาน ๑ - ๑๔
Artist: หลวงพ่อ ฤาษีลิงดำ
โดย nirvana555
11-01-2014 09:19 AM ไปที่คำตอบสุดท้าย
48 682
อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
วิชาตาดีของหลวงปู่แหวน..คาถาดีของห...
Artist: พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
โดย kai_2555
15-10-2013 10:02 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
66 961

  ห้อง ข้อความล่าสุด กระทู้ โพสต์
กรรม
หลักธรรมที่แสดงถึง กรรม กฎแห่งกรรม การกระทำ บุญ บาป
Post ผลแห่งการทำบาปอกุศล
Artist: หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
Album: ผลแห่งการทำบาปอกุศล
29-03-2014 05:27 AM ไปที่คำตอบสุดท้าย
282 2,104
เรื่องกฎแห่งกรรม ( 1 คน กำลังดูอยู่ )
เรื่องกฎแห่งกรรม จากพระไตรปิฎกและจากประสบการณ์จริงของคนอื่นๆ
ทำกรรมอะไรมาจึงเป็นนาค !?
Artist: พระอาจารย์เปลี่ยน ปญฺญาปทีโป
โดย tanedponwich
15-04-2014 08:32 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
125 1,372

  ห้อง ข้อความล่าสุด กระทู้ โพสต์
ประวัติและหนังสือ
ธรรมเทศนาหรือ vdo เกี่ยวกับ พุทธประวัติ, ประวัติพระพุทธเจ้า การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า และ การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์และอื่นๆเกี่ยวกับพุทธภูมิ
ณ แดนพุทธภูมิ
Artist: อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์
โดย tOR™
31-03-2014 02:30 AM ไปที่คำตอบสุดท้าย
138 1,924
ประวัติพระ ครูบาอาจารย์และบุคคล ที่อยู่ในหมวดเสียงพระธรรมเทศนา มีทั้งแบบมีเสียงและไม่มีเสียง
ประวัติหลวงปู่ศรี มหาวีโร...
Artist: วิทยุเสียงธรรมจากวัดป่าภูผาสูง พุทธะเรดิโอ FM 99 MHz
โดย pu taxi
03-04-2014 11:42 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
117 1,395
เสียงอ่านเกี่ยวกับหนังสือธรรม นิทานธรรมะ หรือเกี่ยวกับพุทธศาสนาและหนังสื่ออื่นๆ
Smile นิทานเวตาล
Artist: พิงค์กี้ บันนี่
โดย Pinky Bunny
09-04-2014 01:09 AM ไปที่คำตอบสุดท้าย
553 5,334

  ห้อง ข้อความล่าสุด กระทู้ โพสต์
สวดมนต์ คาถา - เพลง
สวดมนต์และพระคาถา ( 9 คน กำลังดูอยู่ )
การสวดมนต์และเสียงสวดมนต์ บทสวดมนต์และพระคาถา
กรณียเมตตปริตร
Artist: กายแก้ว(KeLBeRoS)
Album: สมาชิกเว็บพลังจิต
โดย
17-04-2014 02:41 AM ไปที่คำตอบสุดท้าย
674 10,717
เพลงทางศาสนา - เพลงธรรมะ ( 6 คน กำลังดูอยู่ )
เพลงธรรมะ บทเพลงเกี่ยวกับพุทธศาสนา
Beethoven For Meditation (2005) - Classical
Album: Beethoven For Meditation
18-04-2014 07:37 AM ไปที่คำตอบสุดท้าย
531 9,532

  ห้อง ข้อความล่าสุด กระทู้ โพสต์
สนทนาและลิงค์
สนทนา ( 2 คน กำลังดูอยู่ )
สำหรับโพสกระทู้สนทนา สอบถาม พูดคุย ที่เกี่ยวเนื่องกับ เสียงธรรมเทศนา, เสียงสวดมนต์,และบทเพลง
130 527
เว็บลิงค์ ( 1 คน กำลังดูอยู่ )
เชิญแนะนำลิงค์ เกี่ยวกับเสียงพระธรรมเทศนา
แชร์ไฟล์เสียงเทศน์ของพระราชพรหมญา...
Artist: พระราชพรหมญาณ (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
โดย manwiw
09-10-2013 11:42 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
34 99

  ห้อง ข้อความล่าสุด กระทู้ โพสต์
Buddhism
General Buddhism, Buddhist concepts and teachings, Four Noble Truths, Enlightenment, Nirvana, Dharma, Sangha and Buddha etc...
Post Introduce and Foundation - concentration development
Artist: Pra Archan Sompob Chotipanno
โดย talkjoss
22-11-2013 04:29 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
46 97
Buddhism Meditation Vipassana, Apinya, Manomayitti, Nirvana, Meditation for Healing.
Meditation for Healing Music
Artist: Taru
Album: Bodhi Taru
โดย olala1506
09-04-2013 12:57 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
8 63
Buddhist Songs in English and Buddhist Chanting.
Thai chanting
Album: Thai Devotional Chanting
โดย poompitch
05-04-2014 10:01 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
26 130
Karma, Karma Experiences, Rebirth, Life after died, Do good, Do bad, Hell, Heaven, Nirvana and Universes.
Preparing to Die Consciously
Artist: Ajahn Sundara
โดย ionear
15-11-2012 08:20 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
3 4
Buddhist in other languges
ห้องย่อย: Japanese, Chinese, Vietnamese, Pali, German, French, Tibetan, Burmese, Lao
โดย Adervari
25-10-2013 08:15 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
25 49

  ห้อง ข้อความล่าสุด กระทู้ โพสต์
Buddhism Traditions
Teachings of Theravada Buddhism here. Theravada Buddhism is strongest in Sri Lanka, Cambodia, Thailand, Laos and Burma (Myanmar)
Ajahn Chah Buddhist Practice
Artist: translator Joseph Kappel
โดย Neoworld
23-02-2013 10:47 AM ไปที่คำตอบสุดท้าย
3 9
Teachings of Mahayana Buddhism here. Mahayana Buddhism is strongest in Tibet, China, Taiwan, Japan, Korea, and Mongolia.
(Including Chan, Pure Land, Tibetan, Nichiren, Zen, Kadampa, Seon, Tendai, Shingon.)
โดย JPN8
18-06-2011 09:22 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
1 2


พลังจิต Radio - Offline
Currently our shoutcast server is down. Currently our shoutcast server is down.
พลังจิต Radio is down.

มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง?
คน Online อยู่บนบอร์ดในขณะนี้: 73 ( เป็นสมาชิก 2 คน และ บุคคลทั่วไป 71 คน)
ดูผู้ที่กำลังใช้ระบบ
สถิติที่เคยมีคน online พร้อมกันมากที่สุด 3,611 คน, เมื่อ วันที่16-11-2007 เวลา 02:52 PM.

• WebMaster • Administrators • Super Moderators • ผู้ดูแลเว็บบอร์ด • พระไตรปิฏก • ทีมผู้ดูแลเว็บบอร์ด • นักบวช • ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิตพิเศษ• สมาชิก Premium • ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต • สมาชิก


, Vkan65, arron_chris
สถิติโดยสรุปของBuddhism Audio
สถิติโดยสรุปของ<i>Buddhism Audio</i>
กระทู้: 7,066, โพสต์: 64,739, สมาชิก: 680,540
ยินดีต้อนรับ คุณ หินไฟล์ เป็นสมาชิกคนล่าสุด

มีคำตอบใหม่   มีข้อความใหม่ในห้อง
ไม่มีคำตอบใหม่   ไม่มีข้อความใหม่ในห้อง
กระดานปิด   ห้องปิด
 
Buddhist Audio


 แจก CD ธรรมะ

 
เว็บที่ให้บริการเสียงธรรม

 ฟังธรรม

 พระรัตนตรัย  
 ซีดีธรรมะ
 บ้านธัมมะ
 ธรรมะไทย
   โจโฉ รวมเสียงธรรม
 เว็ปหลวงพ่อ
 ธรรมจักร

 ไทยแวร์ธรรมะ
 Forum Stats
Members: 680,544
Threads: 7,725
Audio Files: 62,725
Total Size: 528.38 GB.
Total Downloads: 157,439,837
Posts: 69,381
Total Online: 74

Newest Member: Pheemapha

เสียงธรรมแบบสุ่มเวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 03:26 AM


พลังจิต | พระไตรปิฎก | เสียงธรรม | รูปภาพ | พจนานุกรม  | วัดไทย | คลิป | สารบัญเว็ป | หลวงพ่อฤาษีลิงดำ | อภิญญาหก | ฝึกสมาธิ
 
พุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ | สมาธิ | แชท | เว็ปบอร์ด | พระเครื่อง | ดูดวง | ทำนายฝัน | Blog | ไทยKeyboard | Google | แปลภาษา | SEO Hosting

vBulletin Copyright © Jelsoft Enterprises Ltd.
Palungjit.com 1 April 2003 - 2009   Creative Commons Licence
Page generated in 0.33006 seconds with 14 queries