ฟังธรรม เสียงธรรม เพลงธรรมะ นิทานธรรมะ ค้นหาเสียงธรรม โดยแบ่งเป็นชื่อของผู้เทศนา ได้ที่นี่


 
 
เสียงธรรม ฟังธรรม
 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เสียงธรรม Buddhism Audio
ถ้าคุณเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรก ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกก่อนที่จะตั้งกระทู้และตอบกระทู้ได้........สิทธิพิเศษมากมายของสมาชิก คุณสามารถ ตั้งกระทู้ใหม่, ตอบกระทู้, รับส่งข้อความส่วนตัวระหว่างสมาชิก, Upload ไฟล์, แก้ไขข้อความ, รับฟังเพลง, รับข่าวสารต่างๆ, คุยกับเพื่อนๆเราที่Shoutbox ได้.
  ห้อง ข้อความล่าสุด กระทู้ โพสต์
พระธรรม
รวมเสียงธรรมเทศนา ธรรมะ ของเรื่องราวทั่วไปที่ไม่เข้ากับหมวดใดๆ
ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
Artist: พระครูธรรมธรเล็ก สุธมฺมปญฺโญ
Album: ถ่ายทอดสดวันสำคัญ
17-12-2016 02:29 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
1,882 11,421
หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
หนีนรกตอนที่ ๑ - ๒๔
Artist: หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
โดย WebSnow
01-02-2017 03:53 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
427 2,713
หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
การสังวรในอาสวะทั้งปวง
Artist: พระอาจารย์ไพบูลย์ อภิปุณโณ
โดย BENICIO El Pilar
30-11-2016 06:42 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
613 4,036
การบรรยายละเสียงอ่าน พระไตรปิฎกและคัมภีรต่างๆ
Thumbs up เชิญดาวน์โหลดไฟล์ซิปพระไตรปิฎกเสี...
Artist: สมาชิกเว็บพลังจิตร่วมด้วยช่วยกันอ่าน
Album: ซ้อมอ่านพระไตรปิฎก 45 เล่ม
โดย APEX
03-09-2016 10:40 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
103 2,633
เสวนาธรรม เสวนาวิชาการ ปาฐกถาธรรม ธรรมะบรรยาย เทศนา เนื่องในโอกาสต่างๆ มีทั้งแบบ vdo clip และเสียง
ความเพียรในองค์มรรค
Artist: เนื่องในวันเข้าพรรษา 16 สค 24
โดย Manou
12-10-2016 10:30 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
328 1,983

  ห้อง ข้อความล่าสุด กระทู้ โพสต์
พระกรรมฐาน - สมาธิ
เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน, ญาณ, ฌาณ และเรื่องสมาธิ ทั่วๆไป ที่ไม่มีในหมวดอื่น
อุบายเจริญวิปัสสนาปัญญา
Artist: หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
โดย k201
16-10-2016 10:56 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
547 4,643
จริต ๖ และ...
Artist: หลวงพ่อ ฤาษีลิงดำ
โดย sandrine75
16-08-2016 06:17 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
127 1,141
สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์
โดย sky1
26-05-2016 08:24 AM ไปที่คำตอบสุดท้าย
116 760
สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
จรณะ ๑๕, บารมี ๑๐, สังโยชน์ ๑๐
Artist: หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
Album: โทษละเมิดพระวินัย
โดย alonesoul
23-10-2016 07:08 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
49 695
อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
คำสอนก่อนฝึกมโนมยิทธิ
Artist: พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
โดย jarujun
16-03-2016 09:15 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
66 968

  ห้อง ข้อความล่าสุด กระทู้ โพสต์
กรรม
หลักธรรมที่แสดงถึง กรรม กฎแห่งกรรม การกระทำ บุญ บาป
บาปล้างไม่ได้
Artist: ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
โดย Manou
12-10-2016 10:28 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
282 2,160
เรื่องกฎแห่งกรรม จากพระไตรปิฎกและจากประสบการณ์จริงของคนอื่นๆ
กฎแห่งกรรม ชุดที่ 15, 16, 17 โดย...
Artist: ท_เลียงพิบูลย์
23-07-2016 05:12 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
126 1,387

  ห้อง ข้อความล่าสุด กระทู้ โพสต์
ประวัติและหนังสือ
ธรรมเทศนาหรือ vdo เกี่ยวกับ พุทธประวัติ, ประวัติพระพุทธเจ้า การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า และ การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์และอื่นๆเกี่ยวกับพุทธภูมิ
Smile ทศชาติชาดกในรูปแบบเสียงคล้ายละครว...
Artist: ชาวคณะเกศทิพย์
Album: ทศชาติชาดก
08-09-2016 11:07 AM ไปที่คำตอบสุดท้าย
138 1,874
ประวัติพระ ครูบาอาจารย์และบุคคล ที่อยู่ในหมวดเสียงพระธรรมเทศนา มีทั้งแบบมีเสียงและไม่มีเสียง
117 1,408
เสียงอ่านเกี่ยวกับหนังสือธรรม นิทานธรรมะ หรือเกี่ยวกับพุทธศาสนาและหนังสื่ออื่นๆ
รู้แจ้งในชาตินี้ , In This Very Life...
Artist: พระกัมมัฏฐานาจริยะ พระปัณฑิตาภิวงศ์ ( อ่าน คุณเพ็ญศรี อินทรทัต)
โดย patz_bkk
07-12-2016 05:56 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
574 5,399

  ห้อง ข้อความล่าสุด กระทู้ โพสต์
สวดมนต์ คาถา - เพลง
การสวดมนต์และเสียงสวดมนต์ บทสวดมนต์และพระคาถา
682 10,903
เพลงธรรมะ บทเพลงเกี่ยวกับพุทธศาสนา
540 9,621

  ห้อง ข้อความล่าสุด กระทู้ โพสต์
สนทนาและลิงค์
สำหรับโพสกระทู้สนทนา สอบถาม พูดคุย ที่เกี่ยวเนื่องกับ เสียงธรรมเทศนา, เสียงสวดมนต์,และบทเพลง
131 528
เชิญแนะนำลิงค์ เกี่ยวกับเสียงพระธรรมเทศนา
Post เรื่องเล่า"นิทานกฎแห่งกรรม"...
Artist: Pukky Natada
Album: นิทานกฎแห่งกรรม
โดย pukky natrada
16-09-2015 12:25 AM ไปที่คำตอบสุดท้าย
35 102

  ห้อง ข้อความล่าสุด กระทู้ โพสต์
Buddhism
General Buddhism, Buddhist concepts and teachings, Four Noble Truths, Enlightenment, Nirvana, Dharma, Sangha and Buddha etc...
Post Introduce and Foundation - concentration development
Artist: Pra Archan Sompob Chotipanno
โดย talkjoss
22-11-2013 04:29 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
46 97
Buddhism Meditation Vipassana, Apinya, Manomayitti, Nirvana, Meditation for Healing.
Meditation for Healing Music
Artist: Taru
Album: Bodhi Taru
13-07-2016 10:34 AM ไปที่คำตอบสุดท้าย
7 52
Buddhist Songs in English and Buddhist Chanting.
A Breath of Peace
Album: Vesak Official Song
15-07-2016 11:43 AM ไปที่คำตอบสุดท้าย
26 131
Karma, Karma Experiences, Rebirth, Life after died, Do good, Do bad, Hell, Heaven, Nirvana and Universes.
Preparing to Die Consciously
Artist: Ajahn Sundara
โดย ionear
15-11-2012 08:20 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
3 4
Buddhist in other languges
ห้องย่อย: Japanese, Chinese, Vietnamese, Pali, German, French, Tibetan, Burmese, Lao
โดย Adervari
25-10-2013 09:15 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
25 49

  ห้อง ข้อความล่าสุด กระทู้ โพสต์
Buddhism Traditions
Teachings of Theravada Buddhism here. Theravada Buddhism is strongest in Sri Lanka, Cambodia, Thailand, Laos and Burma (Myanmar)
Ajahn Chah Buddhist Practice
Artist: translator Joseph Kappel
โดย Neoworld
23-02-2013 10:47 AM ไปที่คำตอบสุดท้าย
3 9
Teachings of Mahayana Buddhism here. Mahayana Buddhism is strongest in Tibet, China, Taiwan, Japan, Korea, and Mongolia.
(Including Chan, Pure Land, Tibetan, Nichiren, Zen, Kadampa, Seon, Tendai, Shingon.)
โดย JPN8
18-06-2011 10:22 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
1 2


มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง?
คน Online อยู่บนบอร์ดในขณะนี้: 54 ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 54 คน)
ดูผู้ที่กำลังใช้ระบบ
สถิติที่เคยมีคน online พร้อมกันมากที่สุด 3,611 คน, เมื่อ วันที่16-11-2007 เวลา 02:52 PM.

• WebMaster • Administrators • Super Moderators • ผู้ดูแลเว็บบอร์ด • พระไตรปิฏก • ทีมผู้ดูแลเว็บบอร์ด • นักบวช • ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิตพิเศษ• สมาชิก Premium • ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต • สมาชิก


สถิติโดยสรุปของเสียงธรรม Buddhism Audio
สถิติโดยสรุปของ<i>เสียงธรรม Buddhism Audio</i>
กระทู้: 7,202, โพสต์: 65,620, สมาชิก: 696,192
ยินดีต้อนรับ คุณ beejung58245 เป็นสมาชิกคนล่าสุด

มีคำตอบใหม่   มีข้อความใหม่ในห้อง
ไม่มีคำตอบใหม่   ไม่มีข้อความใหม่ในห้อง
กระดานปิด   ห้องปิด
 
Buddhist Audio


 แจก CD ธรรมะ

 
เว็บที่ให้บริการเสียงธรรม

 ฟังธรรม

 พระรัตนตรัย  
 ซีดีธรรมะ
 บ้านธัมมะ
 ธรรมะไทย
   โจโฉ รวมเสียงธรรม
 เว็ปหลวงพ่อ
 ธรรมจักร

 ไทยแวร์ธรรมะ
 Forum Stats
Members: 696,192
Threads: 7,891
Audio Files: 63,461
Total Size: 536.21 GB.
Total Downloads: 184,921,220
Posts: 70,443
Total Online: 54

Newest Member: beejung58245

เสียงธรรมแบบสุ่ม

Advertisementเวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:17 PM


พลังจิต | พระไตรปิฎก | เสียงธรรม | รูปภาพ | พจนานุกรม  | วัดไทย | คลิป | สารบัญเว็ป | หลวงพ่อฤาษีลิงดำ | อภิญญาหก | ฝึกสมาธิ
 
พุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ | สมาธิ | แชท | เว็ปบอร์ด | พระเครื่อง | ดูดวง | ทำนายฝัน | Blog | ไทยKeyboard | Google | แปลภาษา | SEO Hosting

vBulletin Copyright © Jelsoft Enterprises Ltd.
Palungjit.org 1 April 2003 - 2016   Creative Commons Licence
Page generated in 2.95913 seconds with 17 queries